Aktualizacja strony została wstrzymana

Fatima: Ksiądz odmówił Komunii św. na język

Kontrowersję wśród portugalskich katolików wywołało wideo, które pokazuje, jak ksiądz odmawia udzielenia Komunii św. na język klęczącej starszej kobiecie w Bazylice Trójcy Przenajświętszej w Fatimie. Do incydentu doszło w słynnym sanktuarium 2 czerwca. Msza św. była nadawana na żywo, a na chwilę, w której dyrektor Departamentu ds. Liturgii, ks. Joaquim Ganhao, odmawia udzielenia Komunii św., zwrócił uwagę Gonçalo Sena Esteves, który zamieścił wideo w sieci.

Na wideo widać, jak ks. Ganhao cofa rękę z Hostią, coś mówi do klęczącej kobiety i odchodzi nie udzieliwszy jej Komunii św. Choć film został usunięty z YouTube, można go obejrzeć na blogu „Senza Pagare” oraz Facebooku. Zarejestrowany incydent podzielił portugalskich katolików. Jedni przyznają rację księdzu, uważając, że w czasie epidemii kobieta wystawiała Pana Boga na próbę, przed czym ostrzegał Jezus w Ewangelii. Inni uważają, że kobieta miała prawo do przyjęcia Komunii św. klęcząc i na język, gdyż nie zostało to przez Kościół uchylone.

Wśród komentatorów popierających prawo wiernych do przyjmowania Komunii św. na język pojawił się m.in. głos stwierdzający, że mimo wielu epidemii Kościół do tej pory nie zabraniał tego sposobu przyjmowania Pana Jezusa, a mimo to przetrwał. Komentator zauważył, że wątpiący mają „mało wiary”.

Blog „Senza Pagare” zamieścił 8 czerwca kolejne wideo z Bazyliki Trójcy Przenajświętszej w Fatimie, na którym widać, jak kobieta w maseczce przyjmuje Komunię św. na rękę, po czym odchodzi nie spożywszy jej. Niewiadomo, czy nie doszło do świętokradztwa. Tymczasem, jak czytamy w „Instrukcji redemptionis sacramentum” Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w takim wyjątkowym przypadku, kiedy Komunia św. jest udzielana wiernemu na rękę „ze szczególną troską trzeba jednak czuwać, aby natychmiast na oczach szafarza ją spożył, aby nikt nie odszedł, niosąc w ręku postaci eucharystyczne. Jeśli mogłoby zachodzić niebezpieczeństwo profanacji, nie należy udzielać wiernym Komunii świętej na rękę”.

Gonçalo Sena Esteves skomentował: „Ksiądz był bardzo nieostrożny. Fatima powinna być przykładem dla świata, ale zamiast tego daje bardzo smutny przykład, jak traktować Pana Jezusa”.

W Portugalii publiczne Msze św. zostały wznowione od początku czerwca. Socjalistyczny rząd Portugalii wydrukował plakaty na prośbę tamtejszych biskupów, na których przedstawiono, jak zachowywać się w Kościele, a na jednym z obrazków widać przyjmowanie Komunii św. na rękę. Zarówno władze, jak i biskupi rekomendują taki sposób przystępowania do Komunii św.

Źródło: LifeSiteNews.com

jjf

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2020-06-10)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: W Fatimie jeden ksiądz odmawia udzielenia Komunii świętej na język jednej klęczącej kobiecie. Oczywiście skandal nad skandale.

Lecz w takiej Archidiecezji Toronto miejscowy biskup ZABRONIŁ na piśmie udzielania Komunii świętej na język! Zabronił wszystkim! Archdiecezja przygotowuje się do otwarcia kościołów i wznowienia liturgii – oczywiście w maseczkach, z zachowaniem dystansu i z innymi bzdurami. W związku z tym wydała dokument podpisany przez Arcybiskupa Toronto, kardynała Thomasa Collinsa, w którym kardynał pisze: „W związku z surowymi zaleceniami władz medycznych, Komunia święta może być otrzymywana tylko na rękę” („Upon the strong recommendation of medical authorities, Holy Communion is received only in the hand at this time.„)  Cały dokument na stronie Archidiecezji – tutaj

 


 

Skip to content