Aktualizacja strony została wstrzymana

Nie można odmówić udzielenia Komunii w tradycyjnej formie. Jest stanowisko krakowskiej kurii

„Szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco, do ust czy też na rękę” – czytamy w stanowisku krakowskiej kurii. 

W czasie epidemii koronawirusa upowszechniana jest praktyka udzielania Komunii Świętej na rękę. Niestety w wielu parafiach zalecenia co do tej formy wydane przez Episkopat zostały potraktowane w kategoriach nakazu oraz jako wskazanie jedynej dozwolonej formy przyjmowania Ciała Pańskiego. Szerzej pisaliśmy o tej sprawie TUTAJ.

W okresie, gdy w parafiach organizowane są Pierwsze Komunie Święte, krakowska kuria przypomniała obowiązujące zasady i prawa należne wiernym. W stanowisku znalazło się bardzo ważne stwierdzenie, że „szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco, do ust czy też na rękę”.

Co istotne, w informacji zawarto także wskazówki dotyczące udzielania Komunii na rękę, w tym zachęta, by wierni w taki sposób przyjmujący Pana, „uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie”.

To ważny fragment informacji, gdyż upowszechnienie przyjmowania Ciała Pańskiego „na rękę” motywowane było względami epidemicznymi, jako bezpieczniejsze niż sposób tradycyjny – do ust. 

Poniżej prezentujemy pełny komunikat krakowskiej kurii.

 

 INFORMACJA W SPRAWIE PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 

We Wskazaniach Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 2020 r. przypomniano, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust”[1]. W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać[2].

Zatem:

    • należy tak organizować udzielanie Komunii świętej, aby nie naruszyć wrażliwości osób mających trudność w przyjęciu Komunii świętej na rękę;
    • jeśli część wiernych przyjmuje Komunię świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę;
    • wiernych przyjmujących Komunię świętą na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie.
    • wierni przyjmujący Komunię świętą na rękę zachowują postawę stojącą, na oczach szafarza spożywają konsekrowaną Hostię;
    • szafarze Komunii świętej powinni dezynfekować ręce.

Te zasady obowiązują także w przypadku udzielania Pierwszej Komunii świętej dzieciom. Obydwie formy są dozwolone, a kwestie sposobu udzielania Ciała Chrystusa są drugorzędne względem nadprzyrodzonego charakteru tego wydarzenia, jakim jest przyjęcie pokarmu dającego życie wieczne (por. J 6,27.48-58).

Względy psychologiczno-pedagogiczno-epidemiczne wskazują, że nie należy stawiać formy przyjęcia Komunii świętej na pierwszym planie, lecz wykazać dużą cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie zarówno wobec dzieci jak i ich rodziców, mając na uwadze istotę tego wydarzenia. Sakrament Eucharystii to lekarstwo, dzięki któremu jesteśmy uwalniani od codziennych przewinień i zachowywani od grzechów śmiertelnych[3]. Sposób udzielania Komunii świętej nie może decydować o dopuszczeniu do niej wiernych lub o zniechęceniu do przyjęcia Ciała Chrystusa.

Szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco[4], do ust czy też na rękę.

Warunkiem podstawowym jest także to, że „Pierwszą Komunię świętą dzieci musi zawsze poprzedzać sakramentalna spowiedź i rozgrzeszenie”[5]. Prosimy o zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa przy sprawowaniu sakramentu pokuty oraz informowanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych o podjętych krokach.

[1] Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum. Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, 25.03.2004, nr 92.
[2] Zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dn. 12.03.2020.
[3] Por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum…, dz. cyt., nr 80.
[4] Por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum…, dz. cyt., nr 91.
[5] Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum…, dz. cyt., nr 87.

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2020-05-26)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Po pierwsze, co za czasy nadeszły, aby Kuria musiała wypowiadać się w sprawie tak oczywistej jak forma przyjmowania Komunii świętej. Gdyby jakiegoś przeciętnego katolika zamrożono na sto, czy nawet 50 lat i dzisiaj odmrożono, to nie mógłby on pojąć co stało się z jego Kościołem, gdzie podziały się te wszystkie oczywiste oczywistości. Nie wiedziałby czy biskupi pozamieniali się z protestanckimi pastoramii czy wszedł on do jakiegoś zboru zamiast kościoła. Po drugie, gdyby Kurii chodziło rzeczywiście o godność przyjmowania Komunii świętej, to dyscyplinowałaby księży („szafarzy”) udzielających Komunii świętej na rękę i podkreślała jedyną godną formę – na język i w pozycji klęczącej. Po trzecie, w komunikacie na równi traktuje się niegodne sposoby przyjmowania Komunii świętej, z jedyną godną. Sam komunikat („Informacja w sprawie…”) mówi o równoważności obu form i jest przez to wyrazem bluźnierczej apostazji Biskupów. Winę w pełni ponoszą towarzysze biskupi, włącznie z kolejnymi Papieżami, którzy albo nie wypowiadali się w tej kluczowej sprawie, albo dopuszczali do takiej formy udzielania Komunii świętej na swych papieskich mszach i nie dyscyplinowali „szafarzy”. Ryba psuje się od głowy, a dzisiejsza jest już zgniła.

 


 

Skip to content