Aktualizacja strony została wstrzymana

Resort sprawiedliwości chce wprowadzenia prewencyjnej konfiskaty majątku bez wyroku

Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że proponowane rozwiązania zwiększą uczciwość konkurencji i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Przedsiębiorcy nie ukrywają jednak swoich obaw – i trudno im się dziwić. Wszak mówimy o pomyśle umożliwienia organom państwa dokonywania prewencyjnej konfiskaty majątku bez wyroku sądu. Gdyby przepisy weszły w życie, to konieczności udowadniania, że własność nie pochodzi z przestępstwa, leżałaby po stronie obywatela.

Rada Przedsiębiorczości zauważa, że wprowadzenie w życie takiego rozwiązania ustanowiłoby w Polsce domniemanie winy w miejsce funkcjonującego obecnie domniemania niewinności, które zakłada, że najpierw należy udowodnić, iż dany człowiek złamał prawo, a dopiero następnie może on zostać ukaranym.

„W konsekwencji nowych przepisów organy ścigania już nie będą musiały wykazywać faktu przeniesienia majątku, czy też tego, że ten posłużył do popełniania przestępstw lub był pozyskany w sposób nielegalny” – zauważa Przemysław Ciszak na portalu money.pl.

To jednak nie wszystko, gdyż konsekwencje wprowadzenia w życie pomysłu zrodzonego w resorcie Zbigniewa Ziobry odczułyby nie tylko osoby, wobec których toczy się postępowanie, ale potencjalnie także ci, którzy mieli kontakt ze sprawcą przestępstwa. Oni również musieliby udowadniać legalne pochodzenie swojego majątku.

Rada Przedsiębiorczości zauważa ponadto, że tego typu przepisy „w sytuacji tak dużej uznaniowości przyjętych rozwiązań” zwiększyłyby niepewność osób prowadzących działalność gospodarczą, która i tak jest olbrzymia z powodu koronawirusa i zawirowań w ekonomicznym krwiobiegu.

Oczywiście instytucja zgadza się z opinią, iż „nie może być zgody na ukrywanie dóbr przez przestępców”. Podkreśla jednak, że przestępca to osoba skazana prawomocnym wyrokiem – wcześniej podejrzanego uważa się za niewinnego. Dlatego też Rada Przedsiębiorczości zauważa, że wymiar sprawiedliwości winien skupić swoją uwagę na przestępcach i osobach korzystających na działalności przestępczej, a „narzędzia do walki z przestępczością powinny być proporcjonalne i minimalizować ryzyko nadużyć i pomyłek organów państwa”.

„Tymczasem, uzasadniona jest obawa, iż nowe przepisy będą mogły być wykorzystane przeciwko przedsiębiorcom, którzy działali w dobrej wierze, jednak ktoś z ich otoczenia okazał się przestępcą” – zauważa w swoim stanowisku Rada Przedsiębiorczości.

Tomasz Wiliński na portalu forbes.pl pisze z kolei, że „takie rozwiązania stoją w sprzeczności z elementarnym standardem demokratycznego państwa prawnego i prawami konstytucyjnie chronionymi, takimi jak prawo do obrony (art. 42 ust. 2 Konstytucji RP) obejmujące szersze niż ustawowe znaczenie, odnoszące się do postępowań represyjnych w ogólności, czy prawo własności, w tym spadkobranie (art. 64 Konstytucji RP)”.

Apel o zatrzymanie prac legislacyjnych nad przepisami o prewencyjnej konfiskacie majątku podpisali się liderzy ważnych krajowych organizacji biznesowych tworzących Radę Przedsiębiorczości, m.in.: Business Centre Club, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Rady Biznesu, Pracodawców RP i Konfederacji Lewiatan.

Źródło: wp.pl / money.pl / forbes.pl/wyborcza.pl
MWł

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2020-05-12) | https://www.pch24.pl/resort-sprawiedliwosci-chce-wprowadzenia-prewencyjnej-konfiskaty-majatku-bez-wyroku,75948,i.html

Skip to content