List Watykanu do buddystów z okazji święta Narodzin Buddy

Drodzy przyjaciele buddyści,

1. W imieniu Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego składamy serdeczne pozdrowienia i życzenia wszystkim wspólnotom buddyjskim na całym świecie podczas obchodów święta Vesak/Hanamatsuri (Narodziny Buddy). Od dwudziestu czterech lat Papieska Rada Dialogu Międzyreligijnego przesyła wam pozdrowienia z tej radosnej okazji. Ponieważ w tym roku obchodzimy dwudziestą piątą rocznicę tego tradycyjnego orędzia, pragniemy odnowić naszą więź przyjaźni i współpracy z różnymi tradycjami, które Państwo reprezentujecie.

2. W tym roku chcielibyśmy wspólnie z wami zastanowić się nad tematem „Buddyści i chrześcijanie”: Budowanie kultury współczucia i braterstwa”. Jesteśmy świadomi wielkiej wartości, jaką nasze tradycje religijne nadają współczuciu i braterstwu w naszych duchowych poszukiwaniach oraz w naszym świadectwie i służbie dla zranionej ludzkości i zranionej ziemi.

3. Dokument o Ludzkim Braterstwie dla Światowego Pokoju i Źycia razem stwierdza: „Autentyczne nauczanie religii zachęca nas do zakorzenienia w wartościach pokoju; do obrony wartości wzajemnego zrozumienia, ludzkiego braterstwa i harmonijnego współistnienia”. Spotkając się z Najwyższym Patriarchą Buddyjskim w Tajlandii w listopadzie ubiegłego roku, Jego Świątobliwość Papież Franciszek wyraził, że „możemy wzrastać i żyć razem jako dobrzy „sąsiedzi” i w ten sposób być w stanie promować wśród wyznawców naszych religii rozwój nowych projektów charytatywnych, zdolnych do generowania i pomnażania praktycznych inicjatyw na drodze braterstwa, zwłaszcza w odniesieniu do ubogich i naszego wspólnego domu, który jest często używany. W ten sposób przyczynimy się do kształtowania kultury współczucia, braterstwa i spotkania, zarówno tu, jak i w innych częściach świata” (por. wizyta u Najwyższego Patriarchy Buddyjskiego w Bangkoku, 21 listopada 2019 r.).

4. Święto Wesachu/ Hanamatsuri zachęca nas do przypomnienia sobie, że książę Siddhartha wyruszył w poszukiwaniu mądrości, goląc głowę i wyrzekając się statusu książęcego. Wymienił swoje szaty z jedwabiu na prostą szatę mnicha. Jego szlachetny gest przypomina świętego Franciszka z Asyżu, który obciął włosy i wymienił swoje delikatne szaty na szatę prostą żebraka, ponieważ chciał iść za Jezusem, który „ogołocił się, przyjmując postać sługi” (Flp 2, 7) i „nie miał gdzie głowy położyć ” (Mt 8, 20). Ich przykład i przykład ich naśladowców inspirują nas do życia w oderwaniu od świata ze względu na to, co najważniejsze. W konsekwencji możemy swobodniej poświęcić się rozwijaniu kultury współczucia i braterstwa dla złagodzenia ludzkiego i ekologicznego cierpienia.

5. Wszystko jest powiązane. Współzależność sprowadza nas z powrotem do tematu współczucia i braterstwa. W duchu wdzięczności za waszą przyjaźń, pokornie prosimy was, abyście towarzyszyli i wspierali waszych chrześcijańskich przyjaciół w budowaniu dobroci i braterstwa w dzisiejszym świecie. W miarę jak my, buddyści i chrześcijanie, uczymy się od siebie nawzajem, jak stawać się coraz bardziej świadomymi i współczującymi, obyśmy nadal szukali sposobów na wspólną pracę, aby nasza wzajemna więź stała się źródłem błogosławieństwa dla wszystkich czujących istot i dla planety, naszego wspólnego domu.

6. Wierzymy, że aby zagwarantować ciągłość powszechnej solidarności, nasza wspólna podróż wymaga procesu edukacyjnego. W tym celu 15 października 2020 r. odbędzie się globalne wydarzenie pod hasłem „Odkrywanie na nowo zasad światowej Konwencji dla Edukacji (Global Compact on Education)”. „Wydarzenie to odnowi nasze poświęcenie dla młodzieży, naszą pasję do edukacji bardziej otwartej i niewykluczającej, włączając w to cierpliwe słuchanie, konstruktywny dialog i lepsze wzajemne zrozumienie” (Papież Franciszek, Przesłanie na rozpoczęcie Global Compact on Education, 12 września 2019). Zapraszamy Was do współpracy ze wszystkimi w celu promowania tej inicjatywy, indywidualnie i w Waszych wspólnotach, aby pielęgnować nowy humanizm. Cieszymy się również, że buddyści i chrześcijanie razem czerpią z powszechnie zaakceptowanych wartości i wspólnie pracują nad wykorzenianiem przyczyn problemów społecznych w różnych częściach świata.

7. Módlmy się za wszystkich tych, którzy zostali dotknięci pandemią koronawirusa i za tych, którzy pracują w służbie zdrowia. Zachęcajmy naszych wiernych do przeżycia tej trudnej chwili z nadzieją, współczuciem i miłością.

8. Drodzy przyjaciele buddyjscy, w tym duchu przyjaźni i współpracy, życzymy Wam po raz kolejny spokojnego i radosnego święta Vesak/Hanamatsura.

Źródło: www.vatican.va/…/rc_pc_interelg_…

Za: gloria.tv () | https://gloria.tv/post/UcxqAhquj7yW34JSv4QDbSVQf

Skip to content