Polska zarejestrowana jako firma w USA? RPO prosi MSZ o zbadanie skargi obywatela

Aktualizacja: 2020-04-4 10:20 am
  • W rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych jako podmiot zarejestrowany przez polskie Ministerstwo Finansów figuruje POLAND REPUBLIC OF
  • Skargę obywatela w takiej sprawie RPO przekazał do MSZ

Obywatel zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich o zajęcie się sprawą rejestru firm prowadzonym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission, strona sec.gov) (rejestr EDGAR).

Znajduje się w nim bowiem podmiot o nazwie: “POLAND REPUBLIC OF”, którego logo jest tożsame z godłem Polski. Jak napisał skarżący, opis i dalsze informacje wskazują, że Ministerstwo Finansów zarejestrowało Polskę jako korporację (firmę).

Obywatel podkreśla, że art. 1 Konstytucji głosi, iż Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. 

Z uwagi na zakres skargi RPO przekazał ją ministrowi spraw zagranicznych  Jackowi Czaputowiczowi, z prośbą o jej rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi skarżącemu oraz samemu Rzecznikowi.

VII.600.8.2020

Ważne linki:

 

Za: Rzecznik Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl (2020-02-24)

 


 

W amerykańskiej państwowej agencji Papierów Wartościowych i Giełd, Rzeczpospolita Polska zarejestrowana jest jako firma

Na stronie amerykańskiej państwowej agencji “Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych” (US Securities and Exchange Commission) państwo polskie, noszące cały czas dumną nazwę “Rzeczpospolita Polska” zarejestrowane jest jako podmiot gospodarczy i wymieniony na równi wśród innych firm handlujących akcjami. 

 

Zrzut ekranu ze strony amerykańskiej państwowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (US Securities and Exchange Commission), ukazujący rejestrację Polski jako zagranicznej firmy.
Państwo polskie zarejestrowane zostało w stanie Nowy Jork jako korporacja o nazwie “Republic of Poland”

Kliknij aby powiększyć

 

Zrzut ekranu ze strony amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ukazujący jeden z ostatnich listów rządu RP do Komisji.
Umieszczamy żeby nie było wątpliwości co do źródła rejestracji – chodzi o polskie Ministerstwo Finansów korespondujące w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, a nie o jakąś firmę podszywającą się pod nazwę “Republic of Poland”.

Kliknij aby powiększyć

 

Opracowanie: www.bibula.com (2020-04-04)

 


 

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=113146 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]