Aktualizacja strony została wstrzymana

The Guardian: Banki „walczą” z kryzysem klimatycznym inwestując biliony w paliwa kopalne

Wedle badań, którym przyjrzeli się dziennikarze The Guardian, globalne banki „walczą” z kryzysem klimatycznym inwestując biliony w paliwa kopalne. Ekonomiści największego z nich ostrzegali w zeszłym miesiącu, że kryzys klimatyczny zagraża przetrwaniu ludzkości.

Analiza poczynań 35 wiodących banków inwestycyjnych wskazuje, że zaiwestowały one ponad 2,66 bilionów dolarów w przemysł paliw kopalnych od czasu zawarcia porozumienia paryskiego.

Porozumienie paryskie zawarte zostało 12 grudnia 2015 roku. Ustanowiony w nim zasady ochrony klimatu po 2020 roku. Głównym założeniem porozumienia było określenie działań prowadzących do ograniczenia globalnego ocieplenia do wysokości znacznie poniżej 2ËšC, m.in. poprzez globalne ograniczenie emisji CO2. Porozumienie weszło w życie 4 listopada 2016 roku.

Amerykański bank JP Morgan Chase, którego ekonomiści ostrzegali w zeszłym miesiącu, że kryzys klimatyczny zagraża przetrwaniu ludzkości, był największym podmiotem finansującym paliwa kopalne w ciągu czterech lat od zawarcia umowy. Zainwestował on ponad 250 miliardów dolarów w wydobycie ropy, gazu i węgla.

Źródło: Banking on Climate Change 2020 report

Wedle analizy finansowanie  najagresywniej rozwijających się firm wydobywczych wzrosło tylko w ubiegłym roku o 40%.

Analiza stworzona została przez koalicję amerykańskich organizacji zajmujących się ochroną klimatu, światło dzienne ujrzała w połowie marca. Dokument nosi nazwę  Banking on Climate Change 2020 report.

W przeciągu ostatnich miesięcy wiele banków inwestycyjnych ogłosiło ograniczenia finansowania wydobycia paliw kopalnych, ale praktyka biznesowa wciąż wygląda inaczej.

Amerykańskie banki JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citi i Bank of America odpowiadają za ok. jedną trzecią wszystkich środków od instytucji finansowych przeznaczonych na wydobycie paliw kopalnych.

Duże banki w przeciągu czterech lat od porozumienia paryskiego zwiększyły swoje nakłady na ten cel. Zainteresowaniem cieszyły się głównie firmy mające dostęp do arktycznych zasobów ropy i gazu.

Źródło: Banking on Climate Change 2020 report

Alison Kirsch, odpowiedzialna za analizę, powiedziała: Dane pokazują, że globalne banki nie tylko zwiększają finansowanie paliw kopalnych ogółem, ale także zwiększają fundusze dla firm najbardziej odpowiedzialnych za ekspansję w tym kierunku.

Kresy.pl / The Guardian 

Za: Kresy.pl (29 marca 2020) | https://kresy.pl/wydarzenia/the-guardian-banki-walcza-z-kryzysem-klimatycznym-inwestujac-biliony-w-paliwa-kopalne/

Skip to content