Konstytucjonalista: jeśli rząd nie wprowadzi stanu nadzwyczajnego, Morawiecki może stanąć przed Trybunałem Stanu

Aktualizacja: 2020-03-26 3:33 pm

Prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że istnieją co najmniej cztery przesłanki do wprowadzenia w Polsce stanu klęski żywiołowej. Jeśli rząd tego nie zrobi, Mateuszowi Morawieckiemu będzie groziła odpowiedzialność konstytucyjna i karna.

Opinie prof. Piotrowskiego zaprezentowała w czwartek Interia. Portal przypomniał, że z powodu epidemii koronawirusa polski rząd znacząco ograniczył swobody obywatelskie bez wprowadzania stanu klęski żywiołowej. Zdaniem profesora jest to niekonstytucyjne.

Według prof. Piotrowskiego istnieją co najmniej cztery przesłanki do ogłoszenia w Polsce stanu nadzwyczajnego, jakim jest stan klęski żywiołowej. Pierwsza to konieczność zapobiegania skutkom epidemii względnie ich usuwania. Prawo stanowi, że służy do tego stan klęski żywiołowej. Druga przesłanka to zagrożenie zdrowia obywateli poprzez organizację wyborów prezydenckich w czasie epidemii. Ich przesunięcie jest możliwe jedynie poprzez ogłoszenie stanu nadzwyczajnego. „Po trzecie, władze publiczne mają konstytucyjny obowiązek zwalczania chorób epidemicznych. Źeby zwalczyć tę epidemię, nie można w trakcie jej trwania przeprowadzać wyborów prezydenckich. Musimy więc wprowadzić możliwość przesunięcia wyborów” – mówił konstytucjonalista.

Czwarta przesłanka uzasadniająca przesunięcie wyborów prezydenckich to konstytucyjny wymóg, by wybory były równe. W opinii prof. Piotrowskiego obecne ograniczenia przy prowadzeniu kampanii wyborczej (np. zakaz zgromadzeń) powodują, że wybory nie będą równe.

Prof. Ryszard Piotrowski uważa, że jeśli rząd nie ogłosi stanu klęski żywiołowej, „to Prezes Rady Ministrów może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu i do odpowiedzialności karnej za niedopełnienie obowiązków”.

Kresy.pl / Interia

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=112953 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]