Aktualizacja strony została wstrzymana

Czechy: Msze Święte przywrócone dla wiernych, ale na każdej nie więcej niż 10 osób

Publiczne liturgie zostały w Czechach praktycznie zakazane, ale po rozmowie z członkami Państwowej Rady Bezpieczeństwa kard. Dominik Duka oświadczył, że dozwolona jest Msza, w której uczestniczy mniej więcej do 10 osób zachowujących między sobą bezpieczny dystans.

Prymas Czech zapewnił, że kościoły nadal pozostaną otwarte, np. dla indywidualnej modlitwy lub adoracji.

Jak podaje portal Vatican News, „przewodniczący episkopatu Czech podkreśla, że obecna sytuacja jest próbą naszej wiary i egzaminem z chrześcijańskiej dojrzałości. Ludzie wierzący mają wnosić do społeczeństwa pocieszenie, pokój i odwagę. Trzeba podkreślać, że w zmaganiu się z epidemią mamy nie tylko ludzkie środki, ale też naszą wiarę”.

Hierarcha w liście do wiernych apeluje, by nie ulegać epidemii strachu i tchórzostwa. „Największą ochroną przed zachorowaniem jest odwaga, wytrwałość i cierpliwość” – pisze.

Jako przykład dla dzisiejszych katolików podał św. Katarzynę ze Sieny, która musiała stawić czoła czarnej śmierci, wielkiej epidemii dżumy, odpowiedzialnej za śmierć od 30 do 60 procent mieszkańców ówczesnej Europy. Swoją odważną i heroiczną postawą zdołała przełamać lęk mieszkańców Sieny.

Źródło: vaticannews.va

PR

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2020-03-19)

 


 

Nadzwyczajne środki ostrożności w Katedrze Lwowskiej. Nie więcej jak 10 osób na Mszy Świętej

„Zgodnie z zarządzeniem władz Ukrainy i wprowadzeniem na terenie całego kraju kwarantanny zostały nałożone ograniczenia na wszelkie imprezy i wydarzenia zbiorowe, również o charakterze religijnym. Maksymalną liczbą osób, które powinny znajdować się w jednym budynku jest 10. Za przekroczenie tej liczby grozi wysoka grzywna (nawet do 50 tys. hrywni). Dlatego również w naszej katedrze zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia przyjętych odgórnie przepisów, a wraz z nimi nadzwyczajnych środków ostrożności”, poinformowano na Facebooku Katedry Lwowskiej.

Poniżej publikujemy pełną treść komunikatu:

Zgodnie z zarządzeniem władz Ukrainy i wprowadzeniem na terenie całego kraju kwarantanny zostały nałożone ograniczenia na wszelkie imprezy i wydarzenia zbiorowe, również o charakterze religijnym. Maksymalną liczbą osób, które powinny znajdować się w jednym budynku jest 10. Za przekroczenie tej liczby grozi wysoka grzywna (nawet do 50 tys. hrywni). Dlatego również w naszej katedrze zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia przyjętych odgórnie przepisów, a wraz z nimi nadzwyczajnych środków ostrożności.

DLATEGO:

Aż do odwołania Msze święte będą sprawowane w obecności tylko osób konsekrowanych w kaplicy, bez udziału świeckich. Dekretem księdza Abpa Mieczysława Mokrzyckiego wszystkim diecezjanom udzielona została dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz w uroczystości obowiązkowe. Oznacza to, że nieobecność na Mszy św., w tych nadzwyczajnych okolicznościach, nie będzie grzechem. Przykład takiego działania znajdujemy już w Starym Testamencie w Pierwszej Księdze Machabejskiej, gdzie ze względów bezpieczeństwa społeczność żydowska, walcząca z poganami, zawiesiła na pewien czas obowiązywanie szabatu (1 Mch 2, 41). Wierni, szczególnie w podeszłym wieku oraz rodzice z dziećmi i młodzież, proszeni są o pozostanie w domach i branie udziału w nabożeństwach poprzez transmisję Mszy św. z Bazyliki Metropolitalnej na Youtube („Katedra lwowska na żywo”) lub korzystając z bogatej oferty Radia Maria z Kijowa i Telewizji EWTN. Udział w transmitowanej Mszy potraktujmy poważnie: przygotujmy stół nakryty białym obrusem, na którym postawmy krzyż i dwie zapalone świece. Niech nic nas nie rozprasza, a my starajmy się uczestniczyć z zaangażowaniem w akcję liturgiczną (odpowiedzi na wezwania kapłana, gesty i postawy ciała). Przyjmijmy Komunię w sposób duchowy, zapraszając Chrystusa do swojego serca.

W czasie trwania ogólnokrajowej kwarantanny Sakrament pokuty będzie sprawowany w dotychczasowych godzinach Mszy św.: w ciągu tygodnia o 7.30, 10.00, 17.30 oraz 18.30; w niedzielę o 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 13.00, 18.00. Obrzęd Komunii św. poza Mszą św. sprawowany będzie równo o podanych wyżej godzinach (dla tych, którzy nie potrzebują spowiedzi) oraz dla tych, którzy skorzystają z sakramentu pojednania – po ich wyspowiadaniu. Bardzo prosimy o dyscyplinę w tej sprawie (pamiętajmy o karze finansowej, jaka grozi parafii za złamanie prawa). WSZYSCY WIĘC, KTÓRZY PRZYJMĄ KOMUNIĘ ŚW. PROSZENI SĄ O W MIARĘ SZYBKIE OPUSZCZENIE KATEDRY, by nie robić zgromadzenia przekraczającego ustawowe 10 osób i umożliwić innym skorzystanie z sakramentu pokuty. Wówczas chętni do spowiedzi będą mogli spokojnie wejść do bazyliki.

Módlmy się o jak najszybsze zakończenie epidemii. Niech miłosierny Bóg ulituje się nad nami, a Matka Boża Łaskawa chroni naszą parafię i wszystkich swoich czcicieli.

Św. Józefie Bilczewski, módl się za nami!

Bł. Jakubie Strzemię, módl się za nami!

Św. Zygmuncie Gorazdowski, módl się za nami!

Św. Janie z Dukli, módl się za nami!

Źródło: Facebook / Katedra Lwowska

TK

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2020-03-19)

 


 

Skip to content