Aktualizacja strony została wstrzymana

W maju „Tydzień Laudato si’”. Papież prosi wiernych o „radykalne zobowiązania”

Papież prosi katolików, aby przyłączyli się do tygodnia refleksji klimatycznej – akcji watykańskiej organizowanej w maju. Ma ona być – według słów Franciszka – „pilnym wezwaniem, by odpowiedzieć na kryzys ekologiczny”. Między 16 a 24 maja 2020 katolicy będą mogli wziąć udział w obchodach „Tygodnia Laudato si’”. 

„Ponawiam pilne wezwanie, by odpowiedzieć na kryzys ekologiczny. Wołanie ziemi i krzyk ubogich nie mogą już dłużej czekać” – stwierdził papież w swoim przesłaniu z okazji 5. rocznicy ogłoszenia encykliki Laudato sí’ i związanym z nią tygodniem szczególnych inicjatyw.

Między 16 a 24 maja parafie, diecezje i szkoły, a także inne instytucje powinny zaangażować się w realizację wytycznych encykliki Laudato si’, ponieważ pomimo wielkiego zaangażowania niektórych, ciągle narasta kryzys środowiska i trzeba konkretnych wskazówek oraz działań, aby temu zapobiec.

– Jaki świat chcemy pozostawić tym, którzy przyjdą po nas, dorastającym dzieciom? Zmotywowany tym pytaniem, chciałbym zaprosić Was do włączenia się w Tydzień Laudato sí’ w dniach 16-24 maja 2020 r. To globalna kampania z okazji 5. rocznicy wydania encykliki „Laudato sí’”, w trosce o wspólny dom – powiedział Ojciec Święty w przesłaniu wideo. – Ponawiam moje pilne wezwanie, by odpowiedzieć na kryzys ekologiczny. Wołanie ziemi i krzyk ubogich nie mogą już dłużej czekać.  Zatroszczmy się o stworzenie, dar naszego dobrego Boga Stwórcy. Świętujmy wspólnie Tydzień „Laudato Si’”- zachęcał.

Papież Franciszek w czasie Tygodnia Laudato sí’ – 24 maja – ma się udać na południe Włoch, na tzw. Ziemię Ognisk (Terra dei Fuochi), gdzie pożary i toksyczne odpady zniszczyły piękno tej ziemi. Organizatorem obchodów jest Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Wesprze ją Globalny Katolicki Ruch Klimatyczny i Renova. Ma to być  okazja dla katolików, aby przyjrzeć się krokom, jakie podjęli w celu ochrony środowiska i pomocy biednym na świecie.

Jednocześnie organizatorzy obchodów zaproponowali na stronie laudatosiweek.org środki, jakie winni – ich zdaniem – przedsięwziąć katolicy, by przynaglić polityków do podjęcia decyzji w sprawie walki z ociepleniem klimatu. Jest tam mowa o lobbingu na wybranych urzędników, przeprowadzeniu „audytu energetycznego”, założenie „ogrodu zapylającego” i przeglądu portfela inwestycyjnego sprzyjającego firmom, które chronią środowisko.

Wzywa się katolików do „radykalnego zaangażowania” w działania na rzecz klimatu i ubogich. Inicjatorzy akcji odwołują się do ostatniego Synodu dla Amazonii i apelują o konkretne akcje. Oferują m.in. szkolenia online oraz kompleksowy zestaw narzędzi. „My, katolicy stanowimy 1,3 miliarda ludzi, a nasza wiara jest potężną siłą w celu osiągnięcia dobra. Dołącz do nas” – czytamy.

Papież powiedział, że „wołanie ziemi i krzyk biednych” nie może pozostać niezauważone. „Zajmijmy się stworzeniem, darem Boga, naszego dobrego Stwórcy” – przynaglał Franciszek w wiadomości wideo z 3 marca, pytając o to, jaki świat pozostawimy dorastającym dzieciom.

Piąta rocznica Laudato si’ zbiega się z ważnymi wydarzeniami oenzetowskimi. Chodzi o konferencję klimatyczną w Glasgow, która ma ostatecznie zakończyć się przyjęciem „mapy drogowej” dla porozumienia paryskiego z 2015, określając wysokość zobowiązań państw dotyczących tempa dekarbonizacji gospodarki. W roku 2020 odbędzie się również konferencja ONZ na temat różnorodności biologicznej. Państwa członkowskie mają wyznaczyć obszary i gatunki podlegające szczególnej ochronie.

Źródło: cruxnow.com, vaticannews.va

AS

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

„Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka” – kto wymyśla takie urzędy ? Czy jest też Dykasteria ds. Zrównoważonego Rozwoju ? Ciekawe, czy Chrystus Pan, gdyby dzisiaj chodził po ziemi postawiłby na pierwszym miejscu problem zużytych baterii ? Mam wrażenie, że wątpię.
Józef z Tallin

„Dorastającym dzieciom”, „dorastającym dzieciom”… „Wzywa się … do „radykalnego zaangażowania” w działania na rzecz klimatu”…
Thunnus-mons

Ta i wiele innych wiadomości brzmią jak opis thrillera o końcu świata. Straszne.
Gość

Maj, to miesiąc Maryjny. ,,Trudno na początku maja nie przypomnieć, że wkraczamy w miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi, Oblubienicy Józefa Patriarchy. Kościół najpiękniejszy miesiąc poświęca Tej, która była najpiękniejszym Kwiatem ziemi”. A ten pitoli o ,,tygodniu refleksji klimatycznej”. Pachamama zupełnie go zaczadziła. WSTYD!!!
aIRAM

Interesowałoby mnie bardziej, gdyby papież wezwał do pilnych działań, które byłyby odpowiedzią na kryzys Kościoła i w ogóle kondycji człowieczeństwa. A odpowiedzią na to, jaki świat po sobie pozostawimy, jest to, jaki pozostawimy po sobie Kościół. „Nauczanie” na temat zmian klimatu, tworzenia „ogródków zapylających”, wyboru firm proekologicznych i tym podobne rzeczy szczerze mówiąc nic a nic mnie nie interesują, całkowicie zignoruję te dobre rady. Jeżeli staram się postępować w codziennym życiu ekologicznie, to nie ma to nic wspólnego z nauczaniem papieża i biskupów.
pga

A może Franciszkowi się trochę nudzi?
Kasandra

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2020-03-05)

 


 

Skip to content