Prawie połowa Polaków uważa, że nie wszystkie nasze ziemie leżą w granicach polskiego państwa

Aktualizacja: 2020-02-11 10:45 am

Sondaż ośrodka Pew Research Center, którego wyniki opublikowano w poniedziałek, zawierał m.in. pytanie o to, czy sąsiednie państwa są w posiadaniu ziem, które ankietowani uznają za swoje. Na czele rankingu znaleźli się Węgrzy, których 2/3 uważa, że węgierskie ziemie leżą także poza obecnymi granicami państwa węgierskiego.

Pytanie, które zadano ankietowanym w 16 krajach NATO oraz w Rosji, Szwecji i na Ukrainie, brzmiało „Czy istnieją części sąsiednich krajów, które tak naprawdę należą do nas?”. Aż 67 proc. ankietowanych Węgrów odpowiedziało twierdząco na to pytanie, przy czym 40 proc. nie miało w tym względzie żadnych wątpliwości. Wysoki odsetek osób, które podzielają podobne przekonanie, zanotowano w trzech sąsiadujących ze sobą państwach: Grecji (60 proc.), Bułgarii (58 proc.) i Turcji (58 proc.).

Jak stwierdza Pew Research, wysoki odsetek osób, które uważają, że sąsiednie państwa posiadają ich ziemie, odnotowano także w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce twierdząco na to pytanie odpowiedziało 48 proc. ankietowanych, przeciwnego zdania było 36 proc. Wysoko znalazła się Słowacja (46 proc. odpowiedzi twierdzących). Podobne nastroje dominują w Rosji (53 proc.) i na Ukrainie (47 proc.).

Przeciwne nastroje przeważają w krajach zachodnich, gdzie większość ankietowanych odpowiadała na to pytanie przecząco. Tak odpowiedziało 73 proc. Amerykanów (19 proc. było innego zdania). Podobnie jest w Wielkiej Brytanii (72 proc. odpowiedzi przeczących), Kanadzie (65 proc.), Holandii (74 proc.), Francji (59 proc.), Hiszpanii (60 proc.) czy Niemczech (62 proc.). 30 proc. ankietowanych Niemców uważało, że „ich” ziemie leżą w granicach sąsiednich krajów.

Badanie wykazało, że wyborcy wybranych partii prawicowych częściej skłaniają się do poglądu, że „ich” ziemie leżą w granicach innych państw. W Polsce 53 proc. ankietowanych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości odpowiedziało twierdząco na to pytanie. Wśród osób, które nie wyraziły swojego poparcia dla PiS, odsetek ten wyniósł 44 proc.

Sondaż Pew Research zawierał także pytania o sympatię wobec NATO w poszczególnych krajach, o czym pisaliśmy w poniedziałek.

Kresy.pl / pewresearch.org

Za: Kresy.pl (11 lutego 2020) -- [Org. tytuł: « Prawie połowa Polaków uważa, że nie wszystkie nasze ziemie leżą w granicach polskiego państwa [SONDAÅ»]»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=112041 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]