Aktualizacja strony została wstrzymana

Kard. Bertone: Możliwe usunięcie modlitw za Żydów

Dokument papieża Benedykta XVI Motu proprio Summorum Pontificum uwalniający tradycyjną Mszę świętą, wywołał z jednej strony entuzjazm katolików na całym świecie, a z drugiej konsternację i złość grup, albo nie rozumiejących prawdziwej wiary katolickiej, albo wprost nienawidzących katolicyzmu. Środowiska żydowskie od dawna naciskały i interweniowały przeciwko uwolnieniu tradycyjnej Mszy świętej, a po samym ogłoszeniu dokumentu papieskiego, natychmiast wyraziły swą dezaprobatę. Grupy te nie tracą jednak nadziei na możliwość dokonania zmiany w modlitwach Kościoła katolickiego, modlącego się o nawrócenie błądzących dusz.

Z wielką nadzieją grupy te podchwyciły zatem wypowiedź Sekretarza Stanu, kardynała Tarcisio Bertone, który na konferencji prasowej, na pytanie o możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w tradycyjnych modlitwach Kościoła powiedział, że „Problem może być rozwiązany.” Kard. Bertone zapytany też czy modlitwy w tradycyjnej Mszy św. są sprzeczne ze stwierdzeniem papieża Jana Pawła II o Żydach jako o „starszych braciach w wierze” [1], odpowiedział, że nie ma intencji, aby sprzeciwić się nadanemu przez Jana Pawła II duchowi.

Kościół katolicki, którego najważniejszym celem jest pomoc wszystkim ludziom w doprowadzeniu dusz do zbawienia, modli się za nawrócenie grzeszników i błądzących, również Żydów. Modlitwa o nawrócenie „wiarołomych Żydów” została usunięta przez papieża Jana XXIII w 1959 roku [łac. perfidis Judaeis, w tłumaczeniu na ang. perfidious Jews] [2] ze Mszy Świętej odprawianej w Wielki Piątek. W Mszale promulgowanym przez Pawła VI, modlitwa o konwersję Żydów zamieniona została na „modlitwę pozytywną”, określającą Żydów jako stale będących w Przymierzu z Bogiem, zasadę do której – jak podkreślają grupy żydowskie – papież Jan Paweł II był głęboko przywiązany.

1. Jedna z interpretacji tego stwierdzenia – niekoniecznie przekonywująca – zawarta jest w prelekcji ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. [MP3 do pobrania tutaj]

2. Łacińska modlitwa podczas Mszy Świętej:
Oremus et pro perfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum.
Tłumaczenie:
Módlmy się także i za wiarołomnych Żydów: niech Pan i Bóg nasz zedrze zasłonę z ich serc, aby poznali naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Modlitwa odmawiana w Wielki Piątek:
Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam Judaicam perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut. agnita veritatis tuae lucae, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum…

Tłumaczenie:
Wszechmogący, wieczny Boże, który w miłosierdziu swoim nikomu, nawet wiarołomnym Żydom przebaczenia nie odmawiasz, wysłuchaj naszych modlitw za ten zaślepiony lud, aby wreszcie poznał światło prawdy, którym jest Chrystus, i został wybawiony z ciemności. Przez tegoż Pana…

ZOB. RÓWNIEŻ:

Skip to content