Aktualizacja strony została wstrzymana

Wpływowy niemiecki jezuita chce pełnej interkomunii z protestantami. Czy hierarchowie zareagują?

Wpływowy niemiecki jezuita ks. prof. Ansgar Wucherpfennig domaga się wprowadzenia w Kościele katolickim pełnej interkomunii z protestantami. Dla niego Eucharystia jest przede wszystkim „uroczystym posiłkiem w obecności Boga”. Jezuita uważa także, że Kościół nie może nikomu odmawiać Komunii.

Ojciec Ansgar Wucherpfennig SJ to rektor katolickiej Wyższej Szkoły Teologiczno-Filozoficznej Sankt Georgen we Frankfurcie. O jezuicie było głośno w ubiegłym roku za sprawą głoszonych przezeń heretyckich poglądów w sprawie homoseksualizmu i roli kobiet w Kościele. Stolica Apostolska nie udzieliła mu zgody na piastowanie funkcji na uczelni, gdyż wprost opowiadał się za całkowitą zmianą nauczania Kościoła na temat moralności seksualnej. Twierdził też, że zdarzało mu się „błogosławić” związki jednopłciowe. Ponadto kapłan sugerował konieczność wprowadzenia święceń dla kobiet. Nałożone na ks. Wucherpfenniga restrykcje wywołały za Odrą prawdziwą burzę. Za uczonym wstawili się w Watykanie wpływowi jezuici i najważniejsi niemieccy biskupi. Ostatecznie Stolica Apostolska uległa i chociaż ks. Wucherpfennig swoich poglądów w żaden sposób nie odwołał, zyskał na powrót prawo kierowania katolicką uczelnią.

Teraz jezuita zabrał głos w toczącej się w Niemczech dyskusji o interkomunii. Na łamach saksońskiej gazety kościelnej „Der Sonntag” napisał, że w Kościele katolickim już dawno powinno dopuścić się protestantów do Stołu Pańskiego, a katolicy powinni móc uczestniczyć w całej pełni w ewangelickich nabożeństwach. Według o. Wucherpfenniga w Piśmie Świętym nie ma żadnych argumentów wspierających obecną praktykę i nauczanie. Zdaniem profesora Ewangelia według św. Jana pokazuje jasno, że „wspólny posiłek” z łaknącymi Słowa Bożego był centralnym elementem w życiu Jezusa Chrystusa. Jezuita przekonuje, że „żaden Kościół nie ma prawa rościć sobie wyłącznej władzy nad tym posiłkiem”, czyli nad Eucharystią. „Chleb z nieba… jest darem: kosztowną Bożą wspólnotą za darmo dla wszystkich, którzy go przyjmują” – pisze. „Zgodnie z Ewangelią ewangeliccy i katoliccy chrześcijanie muszą celebrować wspólnie Wieczerzę nie dopiero od jutra, ale tak właściwie już od przedwczoraj” – twierdzi. Według Wucherpfenniga wiara chrześcijańska będzie wiarygodna tylko tam, gdzie katolicy i protestanci będą wspólnie się modlić i wspólnie przystępować do Stołu Pańskiego, rozdzielając Eucharystię między siebie. W narracji duchownego Komunia święta nie jest wcale związana ze śmiercią Chrystusa – jest raczej znakiem wspólnej uczty w obecności samego Boga.

Głos jezuity wpisuje się w debatę przed Trzecim Kościelnym Spotkaniem Ekumenicznym, jakie odbędzie się w Niemczech w 2021 roku. Kilka miesięcy temu zespół katolickich i protestanckich teologów opublikował dokument, w którym stwierdzono, że nie ma żadnych teologicznych przeszkód przed wprowadzeniem pełnej interkomunii. Niedawno do sprawy odniósł się bp Gerhard Feige z Magdeburga, który w Konferencji Episkopatu Niemiec odpowiada za sprawy ekumenizmu. Hierarcha nazwał tekst teologów „dobrze udokumentowanym i bardzo inteligentnym”, uznał jednak, że ich propozycja może rozbudzić zbyt duże nadzieje, bo nauczanie i praktyka Kościoła katolickiego jest dziś jednak inna. Bp Feige stwierdził, że wprowadzenie pełnej interkomunii w 2021 roku może nie być możliwe.

Niemieccy biskupi w roku 2018 wprowadzili Komunię świętą dla tych protestantów, którzy żyją z katolikami w związku małżeńskim. Wielkim zwolennikiem tego kroku był między innymi bp Feige. Hierarcha pozwolił sobie nawet wzywać kapłanów w swojej diecezji do udzielania Eucharystii ewangelikom w momencie, w którym nie było jeszcze jasne, czy Stolica Apostolska zgodzi się na taki krok.

Źródła: sonntag-sachsen.de / pch24.pl

Pach

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2020-01-14) | https://www.pch24.pl/wplywowy-niemiecki-jezuita-chce-pelnej-interkomunii-z-protestantami--czy-hierarchowie-zareaguja-,73355,i.html

Skip to content