Aktualizacja strony została wstrzymana

Nowy program nauczania w brytyjskich szkołach

Brytyjskie Ministerstwo Edukacji przedstawiło nowy program nauczania, który – jak twierdzi: „przystosowany jest do wymagań XXI wieku”. Według nowego programu mającego obowiązywać we wszystkich szkołach publicznych, nauczyciele otrzymują „większą swobodę oderwania się od tradycyjnego przedmiotowego sposobu nauczania”.

W nowym programie akcent będzie położony na takie tematy, jak „miejsce Wielkiej Brytanii w globalnej ekonomii”, a w osobnych przedmiotach Personal wellbeing prezentowane będą zagadnienia dotyczące życia finansowego jednostki, typu jak kupić dom czy jak uniknąć popadnięcia w długi. Program ma też „wpajać nawyki zdrowego odżywiania”, a nawet zawierać lekcje gotowania.

Szczególną uwagę zwraca się na kilka kluczowych zagadnień, jak pielęgnowanie „różnorodności społeczeństwa” (diversity). Jednym z punktów jest wpajanie „doceniania tego, że w naszym społeczeństwie istnieją podobieństwa i różnice pomiędzy ludźmi różnej rasy, religii, kultury, ludźmi o różnych możliwościach bądź ułomnościach (ability or disability), o różnej płci, wieku czy orientacji seksualnej [oraz] zrozumienie, że wszystkie formy uprzedzeń i dyskryminacji muszą być likwidowane na wszystkich szczeblach naszego życia”. [doc]

W dbałości o zdrowie („wpajanie nawyków zdrowego odżywiania” ale też „opalanie się i dieta”), nie zapomniano oczywiście o nauczaniu dzieci dokonywania „wyboru stylów życia”, czyli „używania alkoholu, tytoniu, narkotyków i aktywności seksualnej”. „Nauczanie o aktywności seksualnej powinno ukazywać społeczny, emocjonalny i ekonomiczny wpływ nieplanowanej ciąży” – czytamy w nowym programie nauczania.

Pomimo przeprowadzonej „konsultacji środowiskowej”, nauczyciele historii z konsternacją dowiedzieli się, że usunięto z ich programów dotychczasowe oddzielne tematy omawiające sylwetki takich ludzi jak b. premier Winston Churchill czy Adolf Hitler, co m.in. członek Parlamentu Nicholas Soames uznał jak „szaleństwo”.

Zapowiadana „elastyczność nauczania” obejmuje też rozluźnienie rygorów dotyczących wyboru języków obcych: uczeń brytyjskiej szkoły mający dotychczas możliwość uczenia się jednego z europejskich języków, będzie „wzbogacony” wyborem takich języków, jak chiński, japoński, urdu czy arabski.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

.