Papieska Komisja Biblijna rozpoczyna walkę o afirmację homoseksualizmu i związków jednopłciowych

Aktualizacja: 2019-12-20 9:00 am

Pontyfikalna Komisja Biblijna wydała kolejnego gniota

Kongregacja Nauki Wiary wzywa do zwrócenia większej “uwagi duszpasterskiej” na związki homoseksualne. W szczegółowym opracowaniu zleconym przez Papieża Papieska Komisja Biblijna (filia dawnego Świętego Oficjum) dała początek antropologicznej lekturze Biblii – nigdy wcześniej nie próbowanej – w świetle dzisiejszego człowieka. W czterech rozdziałach liczących ponad 300 stron ksiązki (wydanej przez przez Libreria Editrice Vaticana), pod tytułem “Czym jest człowiek” poruszany jest również temat homoseksualizmu.

W dokumencie tym Kongregacja Doktryny Wiary potwierdza, że “instytucja małżeństwa, ustanowiona przez stabilny związek między mężem i żoną, jest stale przedstawiana jako oczywista i normatywna w całej tradycji biblijnej” i że nie ma “przykładów legalnie uznanego związku między osobami tej samej płci”. Papieska Komisja Biblijna zauważa jednak również głosy, które nie zgadzają się i domagają się akceptacji – na równi z akceptacją dla związków heteroseksualnych – “homoseksualizmu i związków homoseksualnych jako prawowitego i godnego wyrazu człowieczeństwa”.

“Od pewnego czasu – czytamy w dokumencie dawnego Świętego Oficjum – szczególnie w kulturze zachodniej pojawiają się głosy sprzeciwu wobec antropologicznego podejścia Pisma Świętego, rozumianego i przekazywanego przez Kościół w jego normatywnych aspektach. Wszystko to jest oceniane jako proste odzwierciedlenie archaicznej, historycznie uwarunkowanej mentalności. Wiemy, że różne afirmacje biblijne, w sferze kosmologicznej, biologicznej i socjologicznej, zostały stopniowo uznane za przestarzałe wraz z postępującą afirmacją nauk przyrodniczych i humanistycznych; podobnie – jak to niektórzy wywnioskowali – nowe i bardziej adekwatne rozumienie osoby ludzkiej wymaga radykalnego powstrzymania się od uznawania wyłącznie związków heteroseksualnych na rzecz wprowadzenia podobnej akceptacji homoseksualizmu i związków homoseksualnych“.

“Więcej – dokument Doktryny Wiary dalej zauważa – czasami twierdzi się, że Biblia niewiele lub nic nie mówi o tego typu erotycznych związkach, które w związku z tym nie powinny być potępiane, również dlatego, że często są nadmiernie mylone z innymi aberracyjnymi zachowaniami seksualnymi”. Aluzja jest do pedofilii.

Na zakończenie czytamy: “Badanie egzegetyczne przeprowadzone na tekstach Starego i Nowego Testamentu sprawiło, że pojawiły się elementy, które powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie homoseksualizmu, w jego etycznych implikacjach. Niektóre sformułowania autorów biblijnych, jak np. przepisy dyscyplinarne Księgi Kapłańskiej, wymagają inteligentnej interpretacji, która zabezpieczy wartości, które tekst święty ma promować, unikając w ten sposób powtarzania w tekście tego, co nosi ze sobą również cechy kulturowe tamtych czasów. Aby móc pełnić tę służbę dobra, którą Kościół musi przyjąć na siebie w swojej misji dla ludzi, konieczna będzie troska duszpasterska, zwłaszcza wobec poszczególnych osób”.

Tłumaczenie automatyczne + lekka korekta

https://www.repubblica.it/cronaca/2019/12/17/news/e_la_chiesa_chiede_attenzione_pastorale_alle_unioni_omosessuali-243723693

Napisał Dextimus dnia 19.12.19

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=111256 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]