Aktualizacja strony została wstrzymana

NIE dla praktyk homoseksualnych w reklamie H&M! – Podpisz petycję

Większość marek globalnych przygotowuje przed Bożym Narodzeniem reklamy nawiązujące do świątecznej atmosfery.

W tym roku firma odzieżowa H&M wyprodukowała na rynek polski spot reklamowy zawierający scenę homoseksualnego pocałunku. Ma on jednoznacznie seksualny charakter, a widz nie ma wątpliwości, że całującymi się osobami są dwaj mężczyźni.

Reklamę do emisji zaakceptowały niektóre stacje komercyjne (TVN, Polsat, Telewizja Republika).”¨ Potwierdzeniem, że wątpliwości w tym wypadku nie są bezpodstawne jest fakt, że spotu nie emituje nadawca publiczny, czyli Telewizja Polska.”¨ Według naszych informacji spot nie przeszedł tam weryfikacji komisji kolaudacyjnej.

[youtube =22&v=XvUSl44zMxo]

Prezentowanie w mediach trafiających do milionów odbiorców praktyk homoseksualnych o jednoznacznie seksualnym charakterze nie powinno mieć miejsca.

Nadawcy zdają się nie respektować w tym wypadku podstawowej zasady odpowiedzialności mediów za emitowane materiały.
”¨Ustawa o radiofonii i telewizji, jednoznacznie zabrania rozpowszechniania treści, które nie szanowałyby uczuć religijnych odbiorców, a zwłaszcza godziłyby w chrześcijański system wartości.”¨

Polska jest krajem gdzie, według wszelkich statystyk, około połowa obywateli identyfikuje się z naukami Kościoła Katolickiego i deklaruje regularne uczestnictwo w praktykach religijnych.”¨
Tymczasem praktyki homoseksualne (choć nie same skłonności) są otwarcie przez Kościół potępiane. Dla odbiorców identyfikujących się z jego naukami są one zatem jednoznacznie niemoralne.”¨

W podobnych sprawach orzekała już Komisja Etyki Reklamy, stwierdzając, że za kryterium moralności przekazu w takich wypadkach powinien być uznawany szeroko rozumiany szacunek dla drugiego człowieka.
”¨Nie może być wątpliwości, że w tym wypadku prywatnym nadawcom takiego szacunku zabrakło, skoro świadomie zdecydowali się na emisję reklamy dotykającej bardzo ważnych aspektów moralności dla ogromnej rzeszy odbiorców. Jest też czymś głęboko oburzającym, że dzieje się to w kontekście doniosłego dla katolików święta religijnego jakim jest Boże Narodzenie.”¨

Trudno oprzeć się wrażeniu, że w takim intencjonalnym działaniu mamy do czynienia ze znamionami prowokacji i chęci celowego bulwersowania odbiorców elementami wzbudzającymi kontrowersje w dziedzinie moralności.

Takie praktyki ze strony nadawców są niedopuszczalne i jako takie powinny zostać napiętnowane.

Jednak to, co w tej sprawie jest szczególnie złowrogie, to emisja reklam w sposób, który naraża dzieci na kontakt z obrazami praktyk homoseksualnych.”¨”¨

Reklama H&M emitowana jest na antenach poszczególnych telewizji w tzw. czasie chronionym, czyli między godziną 6.00 a 23.00.
Zgodnie z polskim prawem zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich.

Nie możemy nie reagować, kiedy media atakują niewinność najmłodszych!

Prosimy o podpisanie załączonej obok petycji adresowanej do przedstawicieli nadawców (TVN, Polsat, Telewizja Republika).
Domagamy się wycofania z emisji reklamy niezgodnej z polskimi przepisami oraz z normami etycznymi, które są drogie wielu Polakom.

”¨Informację o petycji przesyłamy również do wiadomości Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako regulatora, który ma instrumenty prawne, dyscyplinujące nadawców w tego typu sprawach.”¨
Mamy nadzieję, że podejmie on przewidziane w takich wypadkach kroki prawne i wyciągnie konsekwencje wobec tych, którzy dopuścili się przekroczenia ram polskiego prawa.

Źądam zaprzestania emisji reklamy „Ciesz się każdą chwilą” marki H&M

Szanowny Pan

Prezes Zarządu Telewizji Polsat – Stanisław Janowski
Członek Zarządu Telewizji TVN – Marcin Barcz
Wiceprezes Zarządu Telewizji Republika – Tomasz Sakiewicz

Z prawdziwym oburzeniem pragnę wyrazić mój sprzeciw wobec emisji reklamy marki H&M „Ciesz się każdą chwilą” na antenach Państwa stacji.

Dopuszczenie do rozpowszechniania treści zawierających obraz homoseksualnego pocałunku o jednoznacznie seksualnym charakterze jest dla mnie jaskrawym naruszeniem podstawowych zapisów polskiego prawa zabraniających propagować działania naruszające uczucia religijne, sprzeczne z moralnością i dobrem społecznym oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi najmłodszych odbiorców.

Polska jest krajem gdzie, według wszelkich statystyk, około połowa obywateli identyfikuje się z naukami Kościoła Katolickiego i deklaruje regularne uczestnictwo w praktykach religijnych.”¨
Jednocześnie praktyki homoseksualne (choć nie same skłonności) są otwarcie przez Kościół potępiane.
”¨Jest zatem oczywiste, że dla odbiorców identyfikujących się z jego naukami są one jednoznacznie niemoralne.

Dodatkowej wymowy nabiera fakt, że Państwa zgoda na taką emisję zapadła właśnie w kontekście doniosłego dla katolików święta religijnego jakim jest Boże Narodzenie.”¨

Trudno mi nie dopatrzeć się w takim działaniu znamion prowokacji i chęci celowego bulwersowania odbiorców elementami wzbudzającymi kontrowersje w dziedzinie moralności.

Takie praktyki ze strony nadawców są niedopuszczalne i powinny zostać napiętnowane.

Jednak to, co w tej sprawie jest dla mnie szczególnie skandaliczne, to emisja reklam w sposób, który naraża dzieci na kontakt z obrazami praktyk homoseksualnych.

”¨”¨Reklamę H&M emitują Państwo w tzw. czasie chronionym, czyli między godziną 6.00 a 23.00.
Zgodnie z polskim prawem zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich.

Dlatego też żądam natychmiastowego wycofania się z emisji reklamy niezgodnej z polskimi przepisami oraz z normami etycznymi, które są drogie wielu Polakom.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

PODPISZ PETYCJĘ

Za: CitizenGO (12.12.2019) | https://www.citizengo.org/pl/fm/175878-nie-dla-praktyk-homoseksualnych-w-reklamie-H%26M | NIE dla praktyk homoseksualnych w reklamie H&M!

Skip to content