Nawet policjanci i dziennikarze są bardziej szanowani niż księża? SONDAŹ CBOS nie pozostawia złudzeń

Aktualizacja: 2019-12-12 12:02 pm

Ksiądz to jeden z najmniej szanowanych społecznie zawodów w Polsce. Gorzej ma niewielu innych, m.in. politycy. Co ciekawe, nawet dziennikarze są bardziej szanowani, niż księża. Sondaż CBOS nie pozostawia złudzeń.

Z badania CBOS wynika, że najbardziej szanowanymi w Polsce zawodami są strażacy, pielęgniarki, wykwalifikowani robotnicy, górnicy i wykładowcy uniwersyteccy. Wszyscy oni cieszą się szacunkiem ponad 94 proc. społeczeństwa.

W przedziale 76-80 proc. są trzy zawody. To lekarze, nauczyciele i inżynierowie pracujący w fabrykach. Szczególnie wysoko szanuje się ich w dużych miastach. Inżynierowie są też bardziej doceniani przez osoby mające wyższe wykształcenie.

Warto podkreślić, że już kolejny raz w postrzeganej hierarchii zawodów robotnik wykwalifikowany lokuje się wyżej niż inżynier pracujący w fabryce, a pielęgniarka wyżej niż lekarz. Jak się wydaje, status społeczno-ekonomiczny czy czas edukacji odgrywają w tym przypadku mniejszą rolę niż inne czynniki – zaznacza stacja7.pl.

Bardzo niskie miejsce w sondażu zajęli księża. Jedynie 33 proc. badanych zadeklarowało, że szanuje tę profesję. Księża zajmują 26 miejsce na 31 wypytywanych zawodów. Wyżej są policjanci (19 miejsce) a nawet dziennikarze (23) i sprzedawcy w sklepach (14).

Gorsze miejsca niż ksiądz zajęli kolejno: ministrowie, radni gmin, posłowie, maklerzy giełdowi i działacze partii politycznych.

Źródło: stacja7.pl

Za: Najwyzszy Czas! (12/12/2019)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Nie wiemy kto dokładnie i jak przeprowadzał te badania, ale zdaje się że przeprowadzono je na “grupie reprezentatywnej” w liczbie 965 osób…

 


 

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=111094 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]