Aktualizacja strony została wstrzymana

„Chrześcijańska miłość Ojczyzny i praca narodowa” – książka ks. biskupa Zygmunta Łozińskiego

Przedstawiamy fragment tekstu „Od Wydawcy” z cennej książki księdza biskupa Zygmunta Łozińskiego. Książka jest do nabycia w Księgarni Te Deum (linki poniżej).

 

Oddajemy do Twych rąk, Drogi Czytelniku, książkę autorstwa Sługi Bożego księdza biskupa Zygmunta Łozińskiego pt. Chrześcijańska miłość ojczyzny i praca narodowa oraz inne teksty.

Składa się ona z trzech części. Dwie pierwsze zawierają uwspółcześniony w warstwie gramatycznej tekst dzieła Chrześcijańska miłość ojczyzny i praca narodowa, a trzecią tworzą dodane do tego wydania Inne teksty, tj. dwie krótsze prace: W rok po traktacie. Krytyka Traktatu Ryskiego oraz List pasterski Biskupa Łozińskiego w sprawie czci bałwochwalczej, oddawanej p. Piłsudskiemu, oraz kilka informacji o autorze, wielkim „Pasterzu na rubieżach Polski”.

To drugie wydanie tej jakże pożytecznej i przydatnej każdej osobie o poglądach patriotycznych lub narodowych, każdemu Katolikowi-patriocie, Katolikowi-narodowcowi książki. Może ona posłużyć do pogłębienia wiedzy, pomóc w odpowiedzi na pytania, czy chrześcijanin, katolik powinien mieć poglądy narodowe, i jak ma on dbać o swoje państwo, o swój Naród. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach pełnych nachalnej propagandy multi-kulti, drwin z narodowych ideałów, obrzydzania kultury chrześcijańskiej i niszczenia cywilizacji łacińskiej, czasach, w których rządzący krajami europejskimi sprowadzają tak zwanych migrantów reprezentujących obcą nam i postrzeganą przez nas jako barbarzyńska kulturę, czasach, w których wielu twierdzi, że każdy chrześcijański mieszkaniec Europy ma obowiązek gościć tych tzw. migrantów lub łożyć na ich pobyt, i to pomimo ich wrogiego nastawienia do nas, naszej kultury, naszej wiary.

Książka ta, zawierająca wybrane przez autora-biblistę (Autor był profesorem Akademii Duchownej oraz Seminarium Duchownego w Sankt Petersburgu, gdzie wykładał Pismo Święte i język hebrajski) cytaty z Pisma Świętego, pomimo upływu prawie wieku od chwili, gdy została po raz pierwszy wydana, nic nie straciła na wartości. Także dziś poucza nas, jak się zachowywać, aby nasz Naród i kraj się rozwijały.

W pierwszym tekście trzeciej części, pt. W rok po traktacie. Krytyka Traktatu Ryskiego, ksiądz biskup Łoziński poddaje miażdżącej krytyce zachowanie polskiej delegacji podczas zawierania traktatu ryskiego, która zaprzepaściła to, co osiągnęliśmy przed przystąpieniem do rokowań.

W drugim tekście trzeciej części, zaczerpniętym z „Polonji”, pt. List pasterski Biskupa Łozińskiego w sprawie czci bałwochwalczej, oddawanej p. Piłsudskiemu, biskup Łoziński, w owym czasie ordynariusz piński, odpowiada na stawiany mu zarzut, iż nie chciał dnia 19 marca (w dzień Świętego Józefa – opiekuna Pana Jezusa) wygłaszać w czasie Mszy świętej pochwał marszałka Józefa Piłsudskiego.

Niniejsze wydanie dzieł biskupa Łozińskiego przygotowano z częściowym uwzględnieniem wymogów współczesnej składni i ortografii. Ujednolicono pisownię, a wyrazy obce wyróżniono kursywą. Zamieniono wyraz Rzplitej na Rzeczypospolitej. […] Tekst został wzbogacony wieloma przypisami redakcyjnymi w celu uzupełnienia treści bądź wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

Dodaliśmy pod koniec niektórych rozdziałów i tekstów wiersze i cytaty narodowo-patriotyczne.

Cytaty z Pisma Świętego zamieszczone przez autora w oryginale z 1920 roku pozostały nieuwspółcześnione (zachowano ówczesną pisownię). Zapewne to tłumaczenia własne autora, wykładowcy biblistyki i języka hebrajskiego. Aby ułatwić czytelnikowi odbiór tekstów biblijnych, w przypisach dodano odpowiednie fragmenty z Biblii ks. Jakuba Wujka TJ (WAM, Kraków 1962, w opracowaniu księży Stanisława Stysia i Władysława Lohna TJ). […]

Wszystkie wyżej wymienione zabiegi przy opracowaniu tekstu niniejszej książki miały na celu zwiększenie jej przystępności oraz najdokładniejsze oddanie jej treści i najwierniejszy przekaz zawartej w niej wiedzy duszpasterskiej, teologicznej i socjologicznej Sługi Bożego księdza biskupa Zygmunta Łozińskiego…”

  • Książka ks. bp. Zygmunta Łozińskiego pt. Chrześcijańska miłość ojczyzny i praca narodowa oraz inne teksty do nabycia w Księgarni Te Deum – tutaj
  • Inne książki Wydawnictwa Świętego Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w Księgarni Te Deumtutaj

 

Skip to content