Aktualizacja strony została wstrzymana

Niemcy: kolejne landy zakazują sędziom noszenia krzyży

W Niemczech postępuje ograniczanie wolności religijnej. Już w czterech landach zakazano sędziom i prokuratorom nosić krzyżyków tak, aby były widoczne. Teraz podobne obostrzenia mają wejść w życie w trzech kolejnych.

Obywatele muszą być pewni, że wymiar sprawiedliwości potraktuje ich w pełni neutralnie – mówi minister sprawiedliwości Dolnej Saksonii, Barbara Havliza z nominalnie chrześcijańskiej CDU.

Mogą oczekiwać również tego, że będzie to mieć swój wyraz optyczny – dodaje w rozmowie z Ewangelicką Agencją Informacyjną.

Jak zapewnia Havliza, nowa dolnosaksońska ustawa nie będzie mieć wpływu na obecność krzyży na ścianach sal sądowych. – Prawo jest ogłaszane przez człowieka, a nie przez pomieszczenia – deklaruje. Będzie jednak wyjątek. Jeżeli tylko choćby jeden uczestnik postępowania sądowego nie będzie chciał oglądać symbolu Męki Pańskiej, to sąd będzie zobowiązany usunąć krzyż ze ściany.

W Dolnej Saksonii rządzi chadecko-socjalistyczna koalicja. W zamyśle autorów nowych regulacji poprawie ma ulec zasada neutralności wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie nie będą mogli otwarcie nosić nie tylko krzyżyków, ale także innych symboli religijnych, jak żydowskich jarmułek czy muzułmańskich chust.

To właśnie te ostatnie stały się w Niemczech w minionych latach przedmiotem publicznej debaty. Muzułmanki chciałaby nosić chusty i burki także podczas sprawowania urzędów publicznych, co zrodziło sprzeciw Niemców. Niestety, wydaje się, że w tym przypadku wylano dziecko z kąpielą. Wychodząc od ograniczenia możliwości zakrywania głów wyznawczyniom Allaha ograniczono również prawa chrześcijan.

Najsurowsze reguły obowiązują w Berlinie. Tam do Chrystusa nie mogą za pomocą krzyżyka przyznawać się nie tylko sędziowie i prokuratorzy, ale także nauczyciele i policjanci. Ograniczenia obowiązują ponadto również w Bawarii, Badenii-Wirtembergii i Bremie. O ich wprowadzeniu dyskutują też parlamenty Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Kraju Saary.

Na szczeblu federalnym póki co nie są planowane podobne kroki. Ustawa przygotowywana przez minister sprawiedliwości Christine Lambrecht z SPD przewiduje jedynie zakaz noszenia burek czy masek przez sędziny, prokuratorki czy świadków. Ma to służyć jednak nie tyle neutralności, co zapewnieniu możliwości rozpoznawania uczestników postępowania sądowego.

Źródło: Katholisch.de

Pach

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2019-09-10) | https://www.pch24.pl/niemcy--kolejne-landy-zakazuja-sedziom-noszenia-krzyzy,70751,i.html

Skip to content