Aktualizacja strony została wstrzymana

Czy do Tczewa powrócą niemieckie nazwy ulic? Mieszkańcy: to powrót do czasów okupacji

Mieszkańcy Tczewa są przeciwni umieszczeniu przez władze miasta na jednym z osiedli tabliczek z dawnymi, niemieckimi nazwami ulic. Przeciwnicy niemieckojęzycznych tabliczek podkreślają, że takie nazwy ulice Tczewa nosiły podczas niemieckiej okupacji, kiedy zamordowano wielu polskich mieszkańców tego pomorskiego miasta.

Tabliczki z niemieckimi nazwami ulic znajdują się na osiedlu Suchostrzygi. „To nie do pomyślenia. Nie po to tylu Polaków oddało życie za wolność i niepodległość, żeby teraz na naszych ulicach pojawiały się tablice z napisami, które obowiązywały w czasie wojny… Może niech jeszcze powieszą w Tczewie tabliczkę z nazwą ulicy z czasów wojny, która nosiła imię Hitlera” – napisała w liście skierowanym do mediów osoba, która chce zachować anonimowość.

Władze miasta umieszczenie tabliczek z niemieckimi nazwami ulic tłumaczą, że ulice te nazywały się tak, nie tylko podczas okupacji miasta przez Niemców, ale również o wiele wcześniej. Zdaniem Adama Burczyka, wiceprezydenta Tczewa, niektóre niemieckojęzyczne nazwy ulic pochodzą jeszcze ze średniowiecza. Twierdzi on, że mieszkańcy Tczewa powinni pogodzić się z faktem historycznym, iż jak mówi: „Kilkaset lat historii Tczewa jest związane z niemieckim kręgiem kulturowym”. W odpowiedzi na to przeciwnicy niemieckojęzycznych tabliczek zapytują władze miasta: „To może by nawzajem poprosić władze Niemiec, aby wprowadziły w niemieckich miastach, w których żyje wielu Polaków, polskie nazwy ulic?”

Tczew nie jest jedynym pomorskim miastem, w którym władze samorządowe eksponują dawne niemieckie nazwy ulic, skwerów czy obiektów architektonicznych. Zjawisko to bardzo wyraźnie obecne jest m.in. w Gdańsku. W roku 2017 z oddanego po remoncie do użytku zabytkowego budynku gdańskiej poczty znikła polska nazwa „Urząd pocztowy – Gdańsk 2”. Zamiast niej na ścianie budynku pojawił się napis w języku niemieckim Postam. Natomiast kilka lat temu przy szkole w Kokoszkach stanął przedwojenny słup graniczny, oddzielający wówczas Gdańsk od Rzeczypospolitej, a rondu znajdującemu się w pobliżu tego słupa nadano imię Rondo Graniczne.

Źródło: radiogdansk.pl / dziennikbaltycki.pl

AB

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2019-08-18)

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

Małymi kroczkami faktów dokonanych”ktoś” przywraca te tereny do niemieckiej macierzy. Robią to władze miast i samorzady…
Praw

Zgadnijcie, gdzie znajduje się największa placówka dyplomatyczna na świecie i do jakiego państwa należy? Jest to Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu. Oficjalnie zatrudniają 700 osób. Jeśli w inych konsulatach jest podobnie, to ma się kto tymi sprawami zajmować.
123

Widać więc, że władze miasta Tczewa niem. Dirschau związane są z niemieckim kręgiem kulturowym. Czy zapowiadali zmiany nazw ulic przed wyborami i czy mają prawo swoje niemieckie sympatie narzucać Tczewianom – Polakom. Dlaczego władze z Warszawy milczą na zapowiedź tych zmian i na podobne zmiany w Gdańsku?
Ryś

Tak powoli dokonuje się rewizji historycznej i politycznej. Do czego to zmierza? Niedługo wmówią nam że Gdańsk nazywał się przez wiele lat Danzig i dlatego też trzeba taką nazwę umieścić? Jest to szczególnie groźne na zachodzie i północy Polski.
Wieś


 

Nowy logotyp Elbląga i Ahnenerbe Heinricha Himmlera

czyli korzenie satanistycznego, masońskiego i niemieckiego, nazistowskiego okultyzmu w logotypie Elbląga

Co symbolizuje nowe logo miasta? Logo zbudowane jest z dwóch części: logotypu – nazwy Elbląg i sygnetu – elementu graficznego o dynamicznej formie. Znak jest nośnikiem cech wizerunkowych marki Elbląga, odzwierciedla osobowość miasta. Symbolika znaku jest wizualizacją koncepcji pozycjonowania Elbląga w ramach Strategii promocji Elbląga na lata 2012 – 2015. W koncepcji marki i jej wizualizacji wyeksponowano potencjał Elbląga: perspektywy rozwojowe, integrujący charakter, przyjazność miejsca i ludzi, kreatywność, wigor, mobilność, energetyczność. Osiągnięto to przez dobór formy i kolorystyki znaku.

Spirala destrukcji, nowego, oficjalnego logotypu miasta Elbląga przyjętego przez radę miejską w marcu 2012 roku. Spirala prawoskrętna w symbolice i ideologii organizachi Ahnenerbe oznaczała kreację porządku nowego świata i nowego typu człowieka, a właściwie nadczłowieka, będącego ucieleśnieniem istoty doskonałej i w pełni zunifikowanej z zasadami i porządkiem nowej rzeczywistości, emanującego zarazem na całe zewnętrzne otoczenie, wciągającego je w swój krąg oddziaływania i pochłaniającego jego życiodajn energię, by ostatecznie przemienić i zaadaptować do nowych realiów.    

Sygnet znaku nawiązuje do litery „e” w nazwie marki Elbląg i docelowo będzie mógł być stosowany w komunikacji, jako samodzielny znak. Forma sygnetu w zamierzony sposób przypomina znak „@” [at] –  sugerując nowoczesny charakter Elbląga. Kształt sygnetu nawiązuje również do spirali, jednego z najstarszych symboli, przedstawiającego kumulację i emanację, kumulowanie energii, wciąganie, wir oznacza ruch, zagęszczanie energii. Z drugiej strony – emanacja, rozszerzanie energii na zewnątrz, oddziaływanie na otoczenie. Spirala symbolizuje drogę do celu, cykliczność rozwoju, rytm życia. Spirala ma postać wiru, który mieszkańcom Elbląga może przypominać turbiny. Wir oznacza ruch, energię, wciąga, pochłania otoczenie. Nawiązuje tym samym do wartości i cech zapisanych w programie marki: Elbląg turbo pochłania energię, ab y ją skumulować. Skumulowana energia daje dużą moc, którą następnie miasto dzieli się ze swoimi odbiorcami.

Spirala jest jednym z najstarszych symboli, podobnie jak krzyż. Spirala lewoskrętna odnosi się do energii zniszczenia, destrukcji, odwracania porządku.

Spirala jest jednym z najczęściej występujących figur w przyrodzie. Z matematycznego punktu widzenia nigdy nie kończy się i nie ma początku.

Symbolizuje energię kreacji. Jako symbol czasu przeciwstawia się liniowemu pojmowaniu jego natury, gdyż nie ma początku ani końca. Skłania do „podążania za Słońcem”.

Medytacja ze spiralą zbliża do zrozumienia idei nieskończoności.

A to czego naprawdę jest symbolem logotyp Elbląga i do jakich tradycji nie tyle nawiązuje, co się odwołuje!!!

Emblemat godła organizacji Ahnenerbe. Miecz i symbol greckiej litery alfa, mającej swoje źródło w egipskim hieroglifie przedstawiającym głowę wołu oraz szczebla hierarchii i przywództwa. 

Jest to bardzo rzadki hitlerowski znaczek, najprawdopodobniej rozprowadzany wśród członków tajnej organizacji Thule Gesellschaft. Spirala jest prawdopodobnie najstarszym symbolem spirytualistycznym. Symbol ten widniał również na najwyższym, wewnętrznym odznaczeniu powołanej do życia 1 czerwca 1935 roku towarzystwa Ahnenerbe . (,,Dziedzictwo przodków’’) przez Heinricha Himmlera (późniejszego przywódcy SS), Hermana Wirth’a oraz Richarda Walthera Darré’a, którego posiadaczami nie byli bynajmniej wszyscy członkowie tej organizacji, ale wyłącznie jej najważniejsi dowódcy oraz najwyżsi w hierarchii przywódcy III Rzeszy z Adolfem Hitlerem na czele.

Reichsfuchrer SS Heinrich Himmler założyciel organizacji Ahnenerbe 

Herman Wirth we wczesnej fazie swojej kariery

Richard Walther Darré

Spirala destrukcji. Emblemat  najwyższego, wewnętrznego odznaczenia niemieckiej, nazistowskiej organizacji AHNENERBE (Dziedzictwo przodków). W starożytnej symbolice, którą ta zaadoptowała na swoje potrzeby, której wyznacznikiej głównej ideii była misja unicestwienia starego świata, jego dotychczasowego porządku i starego typu człowieka.

Naziści ekscytowali się okultyzmem!!! Organizacja wywodziła swój rodowód od mitycznej organizacji Thule, nordyckiego odpowiednika zaginionej Atlantydy. Źyła tam rasa nadludzi połączona z Kosmosem dzięki magicznym mocom. Posiadali technologię i zdolności parapsychiczne znacznie wyprzedzające osiągnięcia XX wieku. Wiedza ta powinna być użyta by uratować Ziemię Ojców i stworzyć nową rasę aryjską, nordyckich Atlantów. Nowy mesjasz (Hitler) pojawi się by poprowadzić do tego celu ludzi Towarzystwa Thule i Vril, które były ważnymi graczami w ustanowieniu III Rzeszy. Thule Society współpracuje dziś razem z rządem USA i robi to od czasów końca II wojny światowej, gdy członkowie Thule i Towarzystwa Vril zostali w tajemnicy przetransportowani do USA razem z wieloma nazistowskimi naukowcami (akcja CIA, Operacja Paperclip).

Heinrich Himmler, architekt Holokaustu, jeden z najpotężniejszych ludzi w otoczeniu Hitlera, w 1935 roku utworzył ośrodek badawczy Ahnenerbe, który miał fabrykować dowody archeologiczne w celach politycznych. Himmler zaczął werbować podróżników, mistyków i poważanych naukowców, aby opracować nową wersję historii. Instytut organizował wspierane przez potężny aparat państwowy III Rzeszy ekspedycje i tajne misje między innymi do Iraku, Finlandii i Tybetu. Zdaniem Himmlera, przodkowie Niemców stworzyli cywilizację w skutych lodem rejonach arktycznych, gdzie byli niezwyciężoną rasą panów, a później czysta krew aryjska zachowała się tylko w niektórych częściach świata. Poszukiwanie autentycznych Aryjczyków i wyeliminowanie pozostałych grup stało się zasadniczym elementem ideologii nazistów. Na podstawie pionierskich, szczegółowych badań Heather Pringle ukazuje działalność Ahnenerbe i rolę odegraną przez ten instytut w zaplanowaniu Holokaustu, przedstawiając, jak niemieccy naukowcy dopuścili do tego, aby wyniki ich prac wykorzystano do uzasadnienia eksterminacji milionów ludzi. REKOMENDACJA: ,,Churchill ostrzegał: << Należy uważać, aby epoka kamienia nie powróciła na lśniących skrzydłach nauki>> . Plan rasy panów Heather Pringle, znakomitej kanadyjskiej dziennikarki, współpracownicy magazynów ,,Science” i ,,New Scientist”, to wciągający opis manipulacji nauką w nazistowskich Niemczech w celu propagowania mitu Aryjczyków. Niewielka armia naukowców na usługach państwa przygotowała grunt pod program skrajnego barbarzyństwa.

„Bardzo stary znak symbolizujący egzystencję człowieka i jego powrót do początków… [spirala] symbolizuje też dynamiczną moc wszechświata, Zasadę Stwórczą, G.A.D.U.” (…).

Ten sam słownik pod hasłem G.A.D.U. wyjaśnia: „Masoński skrót oznaczający Boga, Wielki Architekt Wszechświata (le Grand Architecte De l’Univers)”.

A kim jest ten „Bóg”, zwany G.A.D.U.? To bóg wolnomularzy.

Już w Statutach Generalnych z 1820 roku powiedziane było: ,,[wolnomularstwo] ma za zasadę Istnienie Boga, którego uwielbia i szanuje pod mianem Wielkiego Architekta Wszechświata”.

Ale ów G.A.D.U. ogłaszany jest także przez wolnomularzy „Zasadą Stwórczą” (w sensie jednakże „zasady pochodzenia”, a nie „stworzenia z niczego”). W wielkim Traktacie przymierza, podpisanym w Lozannie w 1875 roku pomiędzy Najwyższymi Radami Dawnego Uznanego Obrządku Szkockiego stwierdzano: „Masoneria głosi to, co głosiła od swego powstania: Istnienie Zasady Stwórczej, pod mianem Wielkiego Architekta Wszechświata”.

Natomiast założycielka Towarzystwa Teozoficznego, Helena P. Bławatska, masonka trzydziestego trzeciego stopnia, definiowała G.A.D.U. jako „dynamiczną moc wszechświata”, którą to właśnie moc miała na myśli, kiedy z całkowitą pewnością pisała: „Szatan reprezentuje Energię Wszechświata (…). On Jest Ogniem. Światłem, Źyciem, Walką, Wysiłkiem, Myślą, Sumieniem, Postępem, Cywilizacją, Wolnością, Niezależnością”. I jeszcze: „Szatan jest Bogiem, jedynym Bogiem naszej Planety”.

Kropkę nad i stawia jeszcze bardziej autorytatywnie Najwyższy Kapłan Światowej Masonerii, generał Albert Pike, który jako Najwyższy Zwierzchnik Masonerii, podczas wystąpienia wygłoszonego we Francji do masonów najwyższych stopni, potwierdził: „Czcimy Boga, ale jest to Bóg, którego czci się bez przesądów (…). Religia masońska powinna być utrzymywana przez nas, wtajemniczonych najwyższych stopni, w czystości doktryny lucyferyjskiej. (…) Tak, Lucyfer jest Bogiem (…). Prawdziwą i czystą religią filozoficzną jest wiara w Lucyfera (…) , ale Lucyfer, Bóg Światła I Bóg Dobra, toczy walkę o ludzkość przeciwko Adonai [Bogu w Trójcy Jedynemu – przypis red.], bogu ciemności i demonowi”.

Tak więc „spirala” symbolizuje GAD.U., inaczej mówiąc samego Lucyfera-Szatana, który, jak już dobrze wiemy, toczy przeciw Bogu walkę o zgubę ludzkości. Spirala natomiast, poza tym, że symbolizuje pewien sposób pojmowania Boga, dla masonerii symbolizuje także sposób pojmowania „drogi wiary”, a raczej „drogi inicjacji”, którą człowiek powinien przejść, by zrealizować „zamysł boży”.

W bogato udokumentowanej pracy na temat masonerii czytamy:

„Spirala jest znakiem ewolucji-inwolucji w zasobie symbolicznym wtajemniczonych wyższych stopni. Spirala ciągła, która, w formie ścieżki, wspina się po zboczach góry, jest „Ścieżką Pielgrzyma” to znaczy szlakiem inicjacji. Szczyt góry zatraca się w linii pionowej w kierunku duchowej nieskończoności: to oś świata, „oś uniwersum” jedynej prawdy wyznawanej przez Masonerię, przejście pomiędzy ziemią a niebem, ukształtowane przez Gnozę: ubóstwienie człowieka”.

Tak więc dla ludzi ze szczytów hierarchii masońskiej „droga wiary w Postęp”, którą przedstawia niezmierzona i nieskończona „spirala”, to nic innego niż zniszczenie Kościoła katolickiego i cywilizacji chrześcijańskiej, które ma nastąpić przez powszechne objawienie czystej doktryny Lucyfera, wyjawionej wreszcie na widok publiczny „Ideałem, który trzeba powoli osiągać” jest więc „kult Lucyfera” w świetle dnia!

Liczba 33, wyrażająca kąt wierzchołka i stałe nachylenie linii wyznaczonej na powierzchni stożka, tworząca trzy spirale 26 łuków „nowego kościoła”, równa jest liczbie trzydziestu trzech stopni hierarchii masońskiej Dawnego Uznanego Obrządku Szkockiego!

Ponadto, liczba 666 utworzona przez trzy spirale, która oznacza Antychrysta i Znak Bestii, graficznie reprezentowana jest przez „Gwiazdę pięcioramienną”, która Jest symbolem antonomastycznym masonerii.

Forma spiralna nowego kościoła, poza wyrażaniem idei boskości Szatana-Lucyfera oraz „Ścieżki pielgrzyma”, to znaczy szlaku inicjacji i celu, do którego zmierza masońska „Droga wiary w Postęp”, czyli „kultu Lucyfera w biały dzień”, być może kryje w sobie także tygiel i centrum promocji owej bezbożności, czyli „Świątynię masońską”, tworzoną przez trzydzieści trzy stopnie masonerii Dawnego i Uznanego Obrządku Szkockiego.

Tak więc nowy logotyp przyjęty przez radę miejską, miasta Elbląga, wywodzi się wprost z satanistycznego okultyzmu i masońskiej idei i symboliki Nowego Porządku Świata, ale nade wszystko pozostaje do dziś, jednym z najważniejszych symboli, jednej z najbardziej zbrodniczych, nazistowskich organizacji, którą powołał do życia i był jej jedynym szefem, czyli Reichsführer SS Heinrich Himmler.

Książka autorstwa wybitnego brytyjskiego dziennikarza i podróżnika, któremu udało się dotrzeć do dzienników, listów, tajnych raportów oraz unikatowych zdjęć dokumentujących wyprawę specjalnej niemieckiej ekspedycji do Tybetu w 1938 r. Na tej podstawie, jak również na podstawie rozmów z jednym z dowódców wspomnianej ekspedycji, opisał on nieznany i niezmiernie ciekawy epizod z dziejów Trzeciej Rzeszy, dotyczący zafascynowania jej władców rasistowskimi teoriami. 

Czy włodarze Elbląga posiadali wiedzę na temat, jakiego rodzaju symbol przyjmują 29 marca 2012 roku, jako jeden z najważniejszych znaków wizerunkowych naszego miasta, a będący zarazem jednym z najważniejszych znaków rozpoznawczych niemieckiego, narodowego socjalizmu i III Rzeszy Adolfa Hitlera, akceptując i przyjmując swoją decyzją, jako główny logotyp naszego grodu, który będzie również jednym z fundamentalnych elementów strategii promocji Elbląga, zarówno w Polsce, jak i w Europie. A także, budowania marki i świadomego oddziaływania na wizerunek w komunikacji z różnymi grupami odbiorców. 

Czy o to właśnie chodziło rajcom Elbląga, by reklamować nasz gród, za pomocą jednego z najważniejszych symboli hitlerowskich Niemiec?

Czy też był to z ich strony element zupełnie świadomego i przemyślanego działania, którego celem jest usuwanie w ostatnich kilku latach na masową już skalę z przestrzeni publicznej naszego kraju, wszelkich symboli i znaków polskości, łączących miasta, miasteczka i wsie ziem odzyskanych z Macierzą, i zastępowanie ich symbolami naszych najbardziej zbrodniczych i zwyrodniałych okupantów.

Jacek Boki – Elbląg 2015 r.

 

Źródła:

Rzadka symboliczna odznaka III Rzeszy

http://allegro.pl/bardzo-rzadka-symboliczna-odznaka-iii-rzesza-i6663172711.html#thumb/1

https://2.allegroimg.com/s400/01fcc1/42f9b8504a4a92fab631e3747142

Krótka historia nazistowskiego okultyzmu

https://radtrap.wordpress.com/2011/07/14/krotka-historia/

Towarzystwo Thule

https://radtrap.wordpress.com/2011/11/03/towarzystwo-thule/

Towarzystwo Ahnenerbe, czyli nazistowska jednostka do badań zjawisk paranormalnych

https://innemedium.pl/wiadomosc/towarzystwo-ahnenerbe-czyli-nazistowska-jednostka-badan-zjawisk-paranormalnych

Richard Walther Darré

https://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Walther_Darr%C3%A9

Herman Wirth – ekscentryczny poszukiwacz prawdy czy kolejny zwariowany nazista?

https://twojahistoria.pl/2019/08/15/herman-wirth-ekscentryczny-poszukiwacz-prawdy-czy-kolejny-zwariowany-nazista/

Graal

https://radtrap.wordpress.com/2016/12/26/stanislaw-bulza-graal-czesc-iv/

Straegia promocji

http://2ba.pl/portfolio-posts/strategia-promocji-elblag/

Teraz ja – Nowy logo + typ

https://www.portel.pl/gospodarka/nowy-logo-typ/56419

Co symbolizuje nowe logo miasta? Wyjaśnienia Biura Prasowego do wczorajszej prezentacji loga

http://info.elblag.pl/37,24623,Co-symbolizuje-nowe-logo-miasta-Wyjasnienia-Biura-Prasowego-do-wczorajszej-prezentacji-loga.html

Spirala

http://www.satanorium.pl/symbolika/33

Symbole Śnienia

http://www.agnisoma.eu/snienie-fraktal/symbole-snienia/

Dlaczego „kościół” w kształcie spirali?

https://radtrap.wordpress.com/2012/06/04/dlaczego-kosciol-w-ksztalcie-spirali/

Christopher Hale – Krucjata alpinistów – wydawnictwo Bellona 2005 r. 

Heather Pringle – Plan rasy panów – wydawnictwo Zysk i S-ka

Za: Kresy we krwi (16 sierpnia 2019)

 


 

Skip to content