Aktualizacja strony została wstrzymana

Naczelny rabin Polski obraził się za zaproszenie go na uroczystości państwowe

Próby dezawuowania rocznicy powołania Brygady Świętokrzyskiej NSZ, którym nadano charakter państwowy, podjęła lewica. Szkoda, że w taką awanturę wszedł i Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Wszak to owa „wyklęta” jednostka wyzwalała rodaczki rabina w obozie w Czechach.

Dość obraźliwy dla władz RP list rabina zamieściła nie bez satysfakcji „Gazeta Wyborcza”. Poniżej treść, a ocenę pozostawiamy czytelnikom:

„Szanowny Pan Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Szanowny Panie Ministrze,

Odsyłam Panu otrzymane zaproszenie na uroczystości pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, z okazji 75. rocznicy powołania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Zorganizowanie tych uroczystości znieważa pamięć wszystkich obywateli Polski poległych w walce z Niemcami. Zaproszenie mnie do wzięcia w nich udziału traktuję jako osobistą zniewagę.

Szalom,

Michael Schudrich

Naczelny Rabin Polski
Do wiadomości:
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”

Trudno zrozumieć dlaczego uczczenie walki i poświęcenia NSZ obraża „wszystkich obywateli Polski poległych w walce z Niemcami”. Nie można też zrozumieć dlaczego zaproszenie na państwowe uroczystości jest „osobistą zniewagą” dla rabina. Może, gdyby duchowni judaizmu nie czerpali wiedzy o Polsce akurat z tej „Gazety”, widzieliby Polskę bardziej normalnie.

Brygadzie zarzuca się „kolaborację” z Niemcami. Tymczasem był to tylko co najwyżej, czasowy rozejm. Prawdziwymi kolaborantami w tej wojnie i to dość długo była za to sowiecka armia czerwona, którą Izrael zaprasza dziś na uroczystości wyzwolenia obozu w Oświęcimiu.

Za: Najwyższy Czas! (07/08/2019)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Nie ma czegoś takiego jak „duchowni judaizmu”. Rabini nie są duchownymi, nie są kapłanami. Według najściślejszych definicji rabin jest jedynie nauczycielem, doradcą oraz administratorem synagogi czy jakiejś jesziwy. Nigdy duchownym, bo nie mają takiego autorytetu czy władzy. Judaizm pozbawiony jest kapłaństwa, jest pustą religią – bez kapłanów, bez obecności Boga. Więcej – jest religią wyklętą przez Boga!

 


 

Skip to content