Aktualizacja strony została wstrzymana

Problem lustracji Kościoła w Polsce – dr Krzysztof Borowiak

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, bardzo się uaktywnił medialnie w ostatnich tygodniach. W jednym z wywiadów, mówiąc o problemie lustracji duchownych, oskarżanych o współpracę ze służbą bezpieczeństwa PRL i o grzechy pedofilskie, Arcybiskup rzekł:

Bardzo nam zależy na dojściu do prawdy i wewnętrznym oczyszczeniu Kościoła. Tak było przed dekadą, kiedy podejmowaliśmy konkretne działania umożliwiające przeprowadzenie lustracji w Kościele, tak jest i teraz. Trudno w naszym społeczeństwie znaleźć drugie takie środowisko, które podjęło aż tyle przedsięwzięć, inicjatyw i rozwiązań mających na celu rozliczenie przeszłości i prewencję na przyszłość. Zależy nam bowiem na naprawieniu krzywd wobec osób zranionych grzechem ludzi Kościoła”.

Od przeszło pięciu lat prowadzę badania naukowe w oparciu o archiwa zgromadzone w IPN. Jednym z moich tematów badawczych jest problem stopnia inwigilacji Kościoła i nasycenia jego pasterzy agenturą komunistycznych służb specjalnych.

W trakcie moich badań i kwerend w archiwach IPN, a także po skompletowaniu materiału na temat współpracy ze służbami specjalnymi PRL przedstawicieli duchowieństwa Archidiecezji Poznańskiej, spotykałem się ze skrajnymi opiniami na temat tego, czy wyniki moich badań (przyznaję: mocno kontrowersyjne w swej wymowie) publikować, czy nie.

Dylemat ten spowodował, że w pierwszym odruchu zwróciłem się do kościelnych władz Archidiecezji Poznańskiej, licząc na jakieś wskazówki odnośnie do formy publicznej prezentacji wyników mych badań. Już 5 października 2014 r. wysłałem do Arcybiskupa maila z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu dylematu publikacji uzyskiwanych wyników badań. Arcybiskup scedował sprawę na Bp. Zdzisława Fortuniaka. Ten mnie 17 listopada 2014 r. przyjął i z zaciekawieniem wysłuchał, w naszej rozmowie doszliśmy do dużej zgodności stanowisk. Jednak żadnego formalnego stanowiska się nie doczekałem, na moje indagowanie w tej sprawie otrzymałem rok później (4 grudnia 2015 r.) odpowiedź, iż muszę sam rozstrzygnąć swój dylemat na temat publikacji i że wartość materiału wypracowanego przez funkcjonariuszy SB w stosunku do kapłanów budzi poważne wątpliwości”. Aliści podczas osobistego spotkania udowadniałem Biskupowi, że jest inaczej – najwyraźniej na próżno.

Mój ponowny list do Arcybiskupa Gądeckiego z 8 marca 2018 r. z prośbą o podjęcie tematu (dysponowałem już w tym momencie nie wyrywkowymi danymi, ale kompletnymi badaniami sprawdzającymi, obejmującymi wszystkich – ponad tysiąc! – duchownych inkardynowanych w Archidiecezji wg jej Rocznika 1986). Odpowiedź Arcybiskupa (z 9 kwietnia 2018 r.) jednoznacznie wykazała jego całkowite désintéressement dla tej sprawy.

W licznych moich rozmowach, prowadzonych na temat publikacji wyników badań, przeciwko publikacji padały najczęściej argumenty: że wyniki moich badań zostaną wykorzystane propagandowo przez dzisiejszych wrogów Kościoła i że część z ujawnianych OZI (osobowe źródła informacji) już stanęła przed sądem Najwyższego i nie mogą oni w żaden sposób odnieść się do faktu umieszczenia ich w mojej tabeli.

Zacznę od argumentu ostatniego: umieszczając duchownych na liście zarejestrowanych przez SB współpracowników nie miałem zamiaru kogokolwiek potępiać (choć oczywiście zgoda, jakiej wszyscy ci księża musieli podczas tzw. pozyskania świadomie udzielić, aby w rejestrach SB się znaleźć, jest niewątpliwie ”” moim zdaniem ”” moralnie naganna). Przedstawiam wyłącznie stan faktyczny, oparty na istniejącym materiale archiwalnym z różnych okresów historii PRL. W wielu przypadkach nie udało się odnaleźć tzw. teczek pracy, które dałyby znacznie więcej informacji o przebiegu współpracy oraz o szkodliwości jej efektów dla Kościoła czy ludzi, którymi służby z różnych powodów się interesowały. Dlatego też powstała lista wyłącznie osób zarejestrowanych ”” nie jest ona w żadnej mierze wezwaniem do tłumaczenia się z przeszłości, jest tylko (i aż!) odbiciem pewnej prawdy historycznej, która nie poddaje się modyfikującym ją wyjaśnieniom, tłumaczeniom czy usprawiedliwieniom. To jest po prostu zbiór faktów, odzwierciedlających stan dzienników rejestracyjnych, a nie (na tym etapie) materiał dowodowy do stawiania zarzutów.

Czy ujawnienie prawdy o słabości tych kapłanów, którzy poszli na współpracę ze służbami komunistycznej dyktatury, może zaszkodzić Kościołowi? Odpowiedź dla ludzi wiary jest oczywista: Kościół został stworzony przez Jezusa Chrystusa, trwa wśród ludzkości (tej dobrej i tej złej) już dwa tysiące lat, a sam Zbawiciel zapewnił, iż „bramy piekielne go nie przemogą” [Mt 16, 18]. Jestem zatem dziwnie spokojny, że wyniki moich kwerend Kościół spokojnie przetrwa, zaś chwała tych prezbiterów, którzy podlegając przecież tak samo namolnym naciskom, wytrwali i się nie ugięli – niech będzie wymownym świadectwem mocy tej Skały, na której Kościół został posadowiony. Ta należna chwała nieugiętym księżom, którzy na żadną współpracę z SB się nie zgodzili (choć są liczne dowody ich nagabywania), to także istotny argument na ujawnienie listy: chwała wiernym sługom Chrystusa! Z drugiej strony ujawnienie tej wstydliwie skrywanej prawdy może – choć nie jest to zaiste moją intencją – dać pewną ulgę wszystkim tym księżom, którzy od wielu lat żyją pod mieczem Demoklesa. Bo jeśli nie ujawniłbym tego ja, to kiedyś znalazłby się zapewne ktoś inny, kto do tej prawdy by dotarł. I choć ujawnienie zdrady nie będzie dla zdradzających zapewne przyjemne, to dyndające na końskim włosiu zagrożenie nareszcie, po tylu latach, zniknie! Słusznie ktoś może zauważy: dlaczego musiało minąć tyle lat?… To pytanie także, a może przede wszystkim, do Abp. Gądeckiego.

Kolejnym uzasadnieniem podjęcia przeze mnie decyzji o upublicznieniu tej listy jest istota badań naukowych: prowadzi się je nie dla własnej satysfakcji czy dla rozszerzenia własnej wiedzy (choć oczywiście te elementy dociekań naukowych też są istotne). Badania prowadzi się po to, aby dzielić się ich wynikami ze społeczeństwem, które ma prawo do poznania tej wiedzy, tym bardziej, że stanowi ona często także osobistą historię i własne przeżycia członków tego społeczeństwa. Ta prawda jest po prostu własnością Narodu i jestem przeciwny jej jakiemukolwiek reglamentowaniu. Do obowiązków badacza należą jedynie: zachowanie obiektywizmu, staranność analizy i rzetelność badań.

Często podnoszony jest problem wiarygodności materiałów archiwalnych, wytworzonych przez służby bezpieczeństwa. Problem ten – co ciekawe! – podnoszą szczególnie ci, którzy w tych zasobach pojawili się w niekorzystnym świetle. Mój argument jest racjonalny: to nie były materiały wytwarzane do wykorzystania propagandowo przeciwko komuś, kogo służby chciałyby skompromitować. To są materiały wytwarzane na WŁASNY użytek służb! Nie widzę jakiegokolwiek uzasadnienia, aby służby siebie same miały wprowadzać w błąd. Również odrzucić można zarzut o nieuczciwości funkcjonariuszy, którzy mogliby ulec pokusie pozornego zwiększania efektów swej aktywności i skuteczności w pozyskiwaniu tajnych współpracowników. Każdy bowiem kandydat na tajnego współpracownika (kTW) musiał być przed współpracą „opracowany”, chęć pozyskania musiała być zaakceptowana przez przełożonego pozyskującego, zaś już w trakcie współpracy niejednokrotnie dochodziło do specjalnych spotkań kontrolnych z udziałem zwierzchnika oficera prowadzącego tajnego współpracownika. Przez cztery lata badań nie zetknąłem się z żadnym dowodem na tego typu manipulację, która z osoby niewinnej i nieświadomej swego statusu czyniłaby tajnego współpracownika. Kandydat na TW mógł nie wiedzieć, że jest „opracowywany”, dlatego tego statusu (kTW) oczywiście w prezentowanych wynikach nie uwzględniałem. Choć byli kandydaci na TW, którzy z SB prowadzili świadomie ożywiony, często długotrwały, dialog…

Przy podjęciu decyzji o publikacji niniejszego materiału kierowała mną także strona emocjonalna. Sam posiadam status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych. Z powodu zdecydowanego odrzucenia propozycji współpracy z SB poniosłem szereg dotkliwych represji, które m.in. przerwały moją karierę zawodową nauczyciela akademickiego, na wiele lat uniemożliwiły uprawianie mego hobby oraz zamknęły przede mną granice PRL.

Wreszcie – last but not least – wskazówki moralne daje Król Polskich Poetów, Zbigniew Herbert: masz mało czasu trzeba dać świadectwo” oraz „nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie” (oba cytaty z „Przesłania Pana Cogito”).

Jest w tej dyspucie (publikować – nie publikować) jeszcze wyraźny argument ewangeliczny: „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach”. [Łk 12, 2-3] Klamrą spinającą moje prace w IPN są słowa Chrystusa: „Prawda was wyzwoli” [J 8, 32].

Pierwotnie publikacja wyników moich badań miała ujrzeć „światło dzienne” Internetu z okazji wspomnienia Poznańskiego Czerwca 1956 Roku. Stąd poniższe – napisane wówczas – dwa zdania: „Niech mi, rdzennemu mieszkańcowi Poznania, będzie wolno na koniec zwrócić uwagę na nieprzypadkową datę tej – pierwszej na ten temat – publikacji: 28 czerwca.
NB: w tym roku to też jest czwartek!”

Jednak publikacja się opóźniła wskutek ostatnich prób przekonania mnie o jej szkodliwości. W dwóch moich spotkaniach z młodym biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej, Damianem Brylem, znów namawiałem stronę kościelną do wzięcia sprawy w swoje ręce. Jakże znamienne i szlachetne byłoby, gdyby to Ksiądz Arcybiskup (oczywiście po niezbędnych zapewne sprawdzeniach wiarygodności moich badań) opublikował listę tych księży, którzy – z różnych powodów – zdradzili Chrystusa, Kościół i Ojczyznę i podjęli świadomą współpracę ze służbą bezpieczeństwa PRL. To od niego, jako kierującego Kościołem Poznańskim, wierni naszej archidiecezji powinni się o sprawie dowiedzieć! I to już przed wielu laty… Zabiegi bp. Damiana okazały się jednak daremne. Dlatego publikacja ta zbiegła się – rozmyślnie z mej strony! – z 100. rocznicą odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny. Od 11 listopada 2018 r. jest dostępna pod linkiem: http://krzysztof.borowiak.pl/ipn.html

Publikacja powyższego tekstu ma, niestety, przykre dla mnie konsekwencje.

Od jednego z umieszczonych przeze mnie na załączonej do publikacji liście księży (zarejestrowanych przez specsłużby PRL jako osobowe źródła informacji), Marcina Węcławskiego, proboszcza Parafii Maryi Królowej w Poznaniu na Wildzie (zarejestrowanego jako TW „Marcin”), otrzymałem 8 grudnia 2018 r. maila, w którym – oprócz innych niewybrednych epitetów pod moim adresem – został mi postawiony zarzut, iż jestem publicznym grzesznikiem. Została nadto wyrażona prośba: „by Pan nie przychodził na Msze Święte do kościoła Maryi Królowej”. A z pewnych względów bywałem w tym kościele na codziennych Mszach Świętych.

Postanowiłem na tak oczywiste i niesprawiedliwe nadużycie władzy kościelnej poskarżyć się Arcybiskupowi Poznańskiemu, Stanisławowi Gądeckiemu, przełożonemu X. Węcławskiego.

Pierwsza skarga, wysłana 20 stycznia 2019 r., pozostała bez odpowiedzi.

Druga skarga, datowana 19 marca 2019 r., także do dziś pozostaje bez jakiejkolwiek reakcji.

Nasunęło mi się skojarzenie z niektórymi niechlubnymi poczynaniami Kongregacji Świętego Oficjum, której też zdarzało się walczyć (choć – przyznać trzeba – bardziej aktywnie niż przez „zamilczanie”) z badaniami naukowymi zbyt samodzielnych badaczy. W końcu Święte Oficjum zostało zniesione dopiero w… 1965 roku!

Na haniebne postępowanie w mojej sprawie, jakże sprzeczne z solennie głoszonymi poglądami przez Abp. Gądeckiego (których próbkę umieściłem na wstępie) postanowiłem poskarżyć się Nuncjuszowi Apostolskiemu w Warszawie. Jednak skarga z 1 maja 2019 r. pozostaje… bez odpowiedzi! To najwyraźniej standard w postępowaniu hierarchii.

dr Krzysztof Borowiak

Poznań, 22-07-2019

 


 

Od połowy 2014 roku prowadzę badania naukowe w Instytucie Pamięci Narodowej. Skoncentrowałem się na trzech różnych środowiskach i na problemie ich inwigilacji przez służby specjalne PRL. Jednym z tych środowisk jest Kościół Katolicki (KK), szczególnie jego duszpasterze: księża diecezjalni i zakonni. Badania rozpocząłem oczywiście od najbliższej mi (pod względem zamieszkania i przynależności) struktury Kościoła w Polsce – Archidiecezji Poznańskiej, od zestawienia informacji o wszystkich prezbiterach Archidiecezji, publikowanych przez Kurię Metropolitalną w Poznaniu w rocznikach, w tym konkretnie przypadku w wybranym przeze mnie „Roczniku na rok 1986”.
Dlaczego ten rocznik? Był on bowiem czasowo bliski nadchodzącej transformacji ustrojowej (podawał dane na dzień 1 października 1986 roku), a lata 80. minionego wieku były okresem bardzo znamiennym i intensywnym: był to wszakże czas z jednej strony rozkwitu Kościoła w dobie pierwszej dekady pontyfikatu św. Jana Pawła II, ale również czas prześladowań i ucisku okresu stanu wojennego i formalnego schyłku ustroju komunistycznego w Polsce, ze wszystkimi zjawiskami, jakie ten schyłek niósł ze sobą.
Kościół Katolicki był tą strukturą w społeczeństwie lat PRL, która – z oczywistych powodów – cieszyła się szczególnym „zainteresowaniem” i represjami ze strony służb komunistycznego państwa. Duchowieństwo KK to jedno z niewielu „wyróżnionych” środowisk, w którym akcja poszukiwania i werbowania tzw. osobowych źródeł informacji (OZI), a szczególnie tajnych współpracowników (TW), była szczególnie intensywna i bezwzględna. Stąd też nieprzeciętnie wysokie nasycenie pozyskanymi OZI wśród księży, sięgające 30% ich ogółu (dotyczy to Archidiecezji Poznańskiej, nie dysponuję żadnymi danymi o innych diecezjach czy o KK w całej Polsce). Z drugiej strony ten wysoki odsetek musi dziwić, jeśli zważymy, że środowisko kapłańskie en bloc bardzo dobrze znało „uroki” komunizmu, zapewne było w okresie edukacji w seminariach jakoś przygotowywane na ewentualne próby pozyskania przez wrogów KK, wreszcie własna droga do kapłaństwa wynikała jednak z jakiejś formy Bożego powołania i moralnego przygotowania do wejścia do stanu duchownego. Zakładam, że księżmi zostawali – moim zdaniem – ludzie o wysokich standardach etycznych i wyższej od przeciętnej moralności. Te cechy jednak nie zawsze – jak widać – skutecznie broniły prezbiterów przed współpracą z funkcjonariuszami reżimu komunistycznego.
Tytułem komentarza należy podkreślić, że wykaz poniższy nie pretenduje do żadnej oceny moralnej pozyskanych do współpracy księży. Często bowiem brak jest w zasobach archiwalnych IPN tzw. teczek pracy, które pozwoliłyby dokładnie prześledzić stopień szkodliwości poszczególnych OZI. Moje prace wszakże trwają.
Duchowni umieszczeni w poniższym zestawieniu zostali zarejestrowani przez struktury służb specjalnych PRL i posiadali wskazany status. Każdy z tych statusów związany był z wyrażeniem przez pozyskanego zgody na współpracę, nie jest możliwe (jak niektórzy TW się dzisiaj tłumaczą), aby OZI nie zdawało sobie sprawy z roli, jaką odgrywa!
Wg zgodnych i niepodważalnych opinii IPN wszyscy poniżsi kapłani musieli być „świadomymi i tajnymi informatorami i wykonawcami zleceń służby bezpieczeństwa”.
Wszystkie dane z poniższego zestawienia zostały udostępnione przez Oddziałowe Archiwum IPN w Poznaniu.

dr Krzysztof Borowiak, 28 czerwca/11 listopada A.D. 2018

 

Lista księży (wg Rocznika Archidiecezji Poznańskiej na rok 1986) zarejestrowanych w aktach służb bezpieczeństwa PRL

 

lp

nazwisko

imię

data urodz.

rodzice

status i pseudonim

nr rejestracji

1

Adamczak

Władysław

5-06-1938

Michał, Zofia Stachowiak

TW „Barbara”

23855

2

Andrzejewski

Romuald

3-02-1950

Stefan, Joanna Mucha

TW „Muzyk”

29576

3

Apiecionek

Krzysztof

15-06-1947

Jan, Zofia Duliniec

TW „Alek”

29631

4

Badura (COr.)

Tadusz

22-08-1943

Jan, Genowefa Rataj

TW „Marek”

3024

5

Bałoniak

Leon

22-01-1927

Franciszek, Jadwiga Komrańczyk

TW „Mikołaj”

40323

6

Banachowicz

Janusz Józef

7-03-1926

Wojciech, Maria Maćkowiak

TW „Sobański”

617, 10499

7

Banaszak

Marian

6-12-1926

Franciszek, Stanisława Hybiak

TW „Marian”

45564

8

Bączkiewicz

Henryk

14-08-1933

Franciszek, Maria Woźniak

TW „Heniu”

17973

9

Bączyk

Stefan

28-07-1909

Józef, Franciszka Wielebska

TW „Stefan”

8634

10

Bernat

Zdzisław

5-12-1930

Antoni, Janina Źurkiewicz

TW „Lech”

14419

11

Besler

Jerzy

22-11-1920

Wacław, Katarzyna Olejniczak

TW „Szkot”

24741, 8400

12

Biały

Roman

3-02-1938

Józef, Marianna Borowiak

TW „Hrabia”

29997, 42125

13

Bielański

Jan

18-06(07?)-1920

Tomasz, Aniela Ogrodna

TW „Jacek”

10015, 590, 23502

14

Biniaś

Karol Jan

21-10-1948

Kazimierz, Anna Strojna

TW „Maciej”

43969

15

Błaszak

Andrzej

26-11-1947

Józef, Kazimiera Sobkowiak

TW „Andrzej”

7887

16

Bortnowski

Franciszek

1-01-1938

Nikodem, Maria Molik

TW „Bolesław”

8911

17

Brodniak

Ludwik

7-06-1929

Józef, Ludwika Sołyga

TW „Romuald”

25108

18

Bugzel

Bolesław Kazimierz

23-07-1942

Ignacy, Agnieszka Pazoła

TW „Konserwator”

8162

19

Bydałek

Piotr

21-06-1955

Antoni, Irena Wassel

TW „Jan”

37119

20

Chmielewski

Stanisław

13-05-1930

Józef, Stanisława Juszczyńska

TW „Stanisław”

26372

21

Ciszewicz

Kazimierz

10-12-1930

Michał, Józefa Dolatowska

TW „Grodziski”

29450

22

Czajka

Bernard

26-04-1924

Wincenty, Stanisława Jóźwiak

TW „Ben”

34152

23

Czaplicki

Marian

26-02-1935

Józef, Kazimiera Skrzypińska

TW „Czapla”

5345, 12369

24

Czerniak

Andrzej

29-08-1939

Michał, Maria Stankowiak

TW „Mietek”

42586, 12317

25

Czerwiński

Mieczysław

5(3?)-04-1950

Jan, Genowefa Czerwiec

TW „Mietek”

9528

26

Częsz

Bogdan

16-04-1944

Franciszek, Zofia Simińska

TW „Jantar”

25744

27

Czubaj (CR)

Mieczysław

31-05-1936

Henryk, Stefania Jaskowska

TW „Kuzyn”

41828

28

Dejneka (OMI)

Bronisław

6-01-1957

Antoni, Anna Zdan

TW „Skoczek”

42146

29

Dembiński

Ireneusz

16-07-1954

Feliks, Józefa Błaszak

TW „Irek”

6112, 36218

30

Demut

Henryk

5-04-1938

Bolesław, Zofia Pruchnik

TW „Henryk”

11800

31

Dolata

Zdzisław

23-09-1945

Dominik, Anna Adamska

TW „Zdzisław”

35567

32

Dorociak

Józef

26-01-1948

Ludwik, Magdalena Piątek

TW „Ludwik”

11517

33

Drost

Franciszek

27-07-1949

Edmund, Stanisława Grobinka(?)

TW „Blondyn”

12108

34

Drygas

Stefan

28-08-1938

Antoni, Maria Hartlick

TW „Ludwik”

16039, 18421, 601, 2478

35

Duda

Ludwik

23-10-1947

Franciszek, Wiktoria Grad

TW „Szczęsny”

2218, 30488

36

Dylak

Tadeusz

21-10-1922

Jan, Stanisława Wielebna

TW „Opat”

32665

37

Dymała

Józef

4-09-1948

Stanisław, Teodozja Perz

TW „Nemo”

6314, 6005

38

Działdowski

Lesław

31-12-1938

Władysław, Jadwiga Twardowska

TW „Domator”

10236

39

Dzięciołowski

Ludomir

22-10-1935

Alojzy

TW „Mirona”

10018

40

Elegańczyk

Bogdan

13-07-1934

Franciszek, Władysława Kończal

TW „Marcin”

410, 27481

41

Faltin

Roman

18-11-1939

Józef, Antonina Kęsy

TW „Stefek”

30769

42

Fengler

Zbigniew Stefan

2-11-1927(8?)

Władysław, Stefania Marcinkowska

TW „Władysław”

6139

43

Figlak

Franciszek

30-07-1932

Franciszek, Franciszka Szymczak

TW „Kazimierz”

24139

44

Flotyński

Kazimierz

5-12-1924

Eustachy, Maria Leśniak

TW „Leszek”

158, 20362

45

Fołczyński

Tadeusz

24-10-1947

Stefan, Marianna Wietecka

TW „Pedant”

37851

46

Fórmanowski

Edward

24-08-1933

Władysław, Jadwiga Puślednik

TW „Piotr”

639

47

Frąckowiak

Kazimierz

19-12-1936

Stanisław, Helena Jasicka

TW „Lech”

35232

48

Fudziński

Tadeusz

22-12-1928

Ignacy, Stanisława Ślęzak

TW „Wiesław”

12888

49

Gałęski

Jerzy Marian

30-07-1934

Walenty, Franciszka Marciniak

TW „Bernard”

14232, 447

50

Garstka

Józef Jan

27-01-1917

Michał, Józefa Kowal

TW „J.J.G.”

410

51

Gawroński

Kazimierz

27-01-1938

Roman, Stanisława Hybsz

TW „Roman”

12271, 7959

52

Gądek

Franciszek

6-12-1911

 

TW „Konrad”

7660

53

Gibasiewicz

Kazimierz

28-08-1925

Teodor, Maria Krenc

TW „Bartek”

26920

54

Gmerek

Zbigniew

8-07-1924

Jan, Maria Dopierała

TW „Radek”

2051

55

Goliński

Ryszard

6-05-1941

Józef, Antonina Chwiłka

TW „Eustachy”

8337, 35705

56

Gondro (SDB)

Jan

8-12-1946

Józef, Zofia Skoczylas

TW „Jan”

35264

57

Górny

Jan

11-08-1928

Kazimierz, Salomea Wierusz

TW „Jan”

6908

58

Górzny

Czesław

4-06-1939

Klemens, Aniela Malido(?)

TW „Stanisław”

7118

59

Gruss

Zbigniew

25-06-1933

Karol, Leokadia Grenda

TW „Mariusz”

13769

60

Grzegorowski

Marian

15-02-1940

Jan, Władysława Grzegorowska

TW „Spokojny”

6685

61

Grzegorski

Zdzisław

13-10-1930

Antoni, Stanisława Kubiaczyk

TW „Korczak”

29666

62

Hancyk

Bogdan Kazimierz

22-07-1942

Tadeusz, Helena Siwa

TW „Omar”

41093

63

Handke

Włodzimierz

3-07-1936

Stanisław, Teresa Gierczyńska

TW „Włodek”

7411, 39162

64

Hanzewniak (CR)

Ireneusz

7-05-1934

Stanisław, Agnieszka Bechowiak

TW „Jarek”

30796 Warszawa

65

Humerczyk

Zygmunt

21-08-1926

Antoni, Konstancja

TW „Antoni”

10423, 27600

66

Ignasiak

Marian

30-01-1926

Stanisław, Katarzyna Patalas

TW „Nepomucen”

10150

67

Janiak

Stefan

7-04-1901

Ignacy

OZI

nr arch. Gd-1292

68

Jankowiak

Ryszard Stanisław

8-05-1937

Józef, Genowefa Stępień

TW „Roch”

22364

69

Jankowski

Jan

8-07-1923

Jan, Maria Koprowicz

TW „Roman”

9252

70

Jarosz

Bolesław

14-09-1932

Wojciech, Władysława Spychała

TW „Białas”

5228, 7324, 13819, 5171

71

Jasiewicz

Bronisław

8-08-1910

 

TW „Zieliński”

 

72

Jesse

Wacław

13-10-1913

Stanisław, Franciszka Węglewicz

TW „Franek”

598, 2489, 12967

73

Jeszke

Wacław Eugeniusz

30-12-1917

Stanisław, Stefania Skwarczyńska

TW „Orliński”

9326

74

Jezierski

Stanisław

8-05-1913

Antoni, Józefa Marecka

TW „Jakub”

6497

75

Jęczkowski

Edward

1-03-1913

 

TW „Hubert”

3714, 10977

76

Jonaczyk

Zygmunt

25-04-1937

Józef, Franciszka Waloszczyk

TW „Zygmunt”

11686

77

Jonatowski

Kazimierz

9-09-1921

Władysław, Monika Kruszewska

TW „Jerzy”

25827

78

Józefiak

Kazimierz

2-02-1942

Franciszek, Franciszka Tyczyńska

TW „Ludwik”

21978

79

Jóźwiak

Dionizy

26-09-1932

Jan, Maria Werda

TW „Andrzej”

38096

80

Juja

Jerzy

24-01-1936

Stanisław, Joanna Nyk

TW „Jerzy”

30296

81

Kaczmarek

Czesław Wincenty

16-07-1926

Stanisław, Agnieszka Utrajczak

TW „Ramzes”

8646, 3500, 11362

82

Kaczmarek

Jerzy

15-09-1940

Edmund, Gertruda Czekalska

TW „Marian”

41890

83

Kaczmarek

Konrad

15-02-1928

Franciszek

TW „Franciszek”

25301

84

Kaczmarek

Stanisław

30-09-1914

Jan, Klara Kurz

TW „Mikołaj”

4898

85

Kajetańczyk

Jan

6-08-1924

Franciszek, Apolonia Malińska

TW „Jerzy”

33436

86

Kaliszan

Henryk

11-12-1911

Józef

TW

nr arch. 23279

87

Kałdoński

Florian Alfons

29-05-1910

Michał

TW „Stefan”

781

88

Kałużny

Ryszard

15-04-1945

Marian, Stefania Grajczak(?)

TW „Władek”

10440, 36260

89

Kałużyński

Aleksander

13-02-1922

Franciszek

TW „Grzeczny”

548, 9816

90

Kamiński

Leon

9-04-1950

Leon, Agnieszka Jęskowiak

TW „Leon”

11279

91

Kaniecki

Stanisław

2-05-1933

Antoni

OZI

nr arch. 28330/I

92

Karge

Ignacy

13-01-1937

Jan, Pelagia Wawrzyniak

TW „Nowak”

12331

93

Kasprzak

Kazimierz

4-03-1931

Michał, Zofia Krawczyk

TW „Henryk”, TW „Henryk II”

36788

94

Kasprzak

Ryszard Józef

11-02-1947

Franciszek, Maria Siekierska

TW „Marian”

ZG-16249

95

Kasprzycki

Marian Ryszard

31-07-1947

Jerzy, Maria Frąckowiak

TW „Ryszard”

24733

96

Kaźmierczak

Władysław

1-06-1950

Stefan, Marianna Łysiak

TW „Irek”

42278

97

Kędzierski

Jerzy Stanisław

24-10-1941

Walenty, Jadwiga Jaźwiec

TW „Historyk”

31852

98

Kieroń

Marian

2-12-1937

Józef

TW „Marian”

26680

99

Klemczak

Edmund

28-07-1919

Antoni, Józefa Tomczak

TW „Klimek”

492, 3146

100

Kobrzeniecki

Mieczysław

29-09-1943

Bronisław, Bronisława Kurpiewska

TW „Bronisław”

33970, 12435

101

Kołata

Edmund

15-09-1941

 

TW „Lerski”

17386

102

Kondratowicz

Henryk

6-11-1949

Michał, Danuta Szulc

TW „Denis”

27243, 10465

103

Kończak

Marian

2-09-1934

Marcin, Stanisława Rybacka

TW „Tomasz”

1094, 13043

104

Koperski

Włodzimierz

16-12-1936

Marian, Maria Kaczmarek

TW „Włodzimierz”

33304

105

Kostka

Stanisław Antoni

26-04-1942

Antoni, Joanna Ludwiczuk

TW „Stanisław”

10981, 4555

106

Kościański

Andrzej Antoni

17-11-1934

Władysław, Stanisława Hantkiewicz

TW „Andrzej”

29486

107

Kowalak

Andrzej

25-09-1948

Władysław, Irena Szczutkowska

TW „Kondor”

9551

108

Kowalewski

Marian

16-02-1914

Franciszek, Katarzyna Wilga

TW „Zagórski”

2254

109

Kowalski

Tadeusz

20-06-1916

Jan

TW

 

110

Kozłowski

Marian

30-07-1932

Franciszek, Helena Kuczyk

TW „Lewandowski”

6120, 6279

111

Kram

Janusz Marek

16-05-1956

Kazimierz, Helena Ciszewska

TW „Zenek”

25979, 43703

112

Kromski

Józef

9-03-1931

Teofil, Stanisława Bąk

TW „Jacek”

4758

113

Kruszona

Paweł

29-06-1929

Franciszek, Maria Flura

TW „Paweł”

31849

114

Krysmalski

Zygmunt Marian

13-08-1934

Stefan, Anna Wieczorek

TW „Leon”

16745, 600

115

Krzyżaniak

Jerzy Leon

9-11-1934

Leon, Anna Zamęcka

TW „Jurek”

28353, 5714

116

Ksoń

Czesław

11-07-1946

Czesław, Waleria Łyczkowska

TW „Czech”

40973

117

Kujawski

Romuald

24-01-1947

Edmund, Maria Remlein

TW „Roman”

36851

118

Kurpisz

Ryszard

31-03-1933

Wojciech, Petronela Głuszak

TW „Jerzy”

3296

119

Kużaj

Dominik

30-06-1951

Władysław, Jadwiga Kawaler

TW „Dyrektor”

42573

120

Leśniczak

Stanisław

25-03-1928

Leon, Katarzyna Wróbel

TW „Róża”

629, 18212

121

Lewandowicz

Nikodem

26-02-1947

Franciszek, Zofia Ryba

TW „Bartek”

6770

122

Lewandowski

Zygmunt

30-03-1949

Ludwik, Henryka Szczepaniak

TW „Zygmunt”

11209

123

Lijewski

Kazimierz

11-02-1938

Antoni, Józefa Bakowska

TW „Tadmor”

36481

124

Litkowski

Michał

17-08-1937

Kazimierz, Stanisława Blamka

TW „Dominik”

16054, 403, 4958

125

Lubik

Tadeusz

14-02-1908

Maciej, Marta Gummert(?)

TW „Orzeł”

26255

126

Ludwiczak

Lech Józef

27-02-1935

Jan, Cecylia Nowacka

TW „Władek”

20087

127

Łabiak

Michał

14-10-1916

Mikołaj

TW „Mikołaj”

29492

128

Łaszewski

Kazimierz

5-03-1920

Władysław, Aniela Rozkwitalska

TW „Tytus”

2217

129

Ławniczak

Edmund

29-10-1939

Władysław, Pelagia Nowak

TW „Edward”

31851, 5766

130

Łuczak

Władysław Marian

19-06-1932

Ignacy, Marianna Gawełek

TW „Władysław”

22544

131

Maciołka

Marian

31-01-1934

Jan, Elżbieta Karaś

TW „Maciejewski”

12413, 10908, 10993

132

Maciołka

Michał

18-09-1936

Jan, Elżbieta Karaś

TW „Mikołaj”

10745, 32866

133

Maćkowiak

Tadeusz Jan

3-10-1947

Antoni, Władysława Michałowicz

TW „Maciek”, TW „Maciej”

2657, 2477, 11430

134

Magas

Tadeusz

4-06-1944

Jan, Antonina Józefów

TW „Tadeusz”

39927

135

Majchrzak

Jan

22-05-1949

Stefan, Maria Dawidowska

TW „Janusz”

30236

136

Majchrzak

Jan

10-09-1945

Jan, Maria Glinkowska

TW „Wysoki”

10307

137

Majka

Edward

23-04-1943

Józef, Maria Sudoł

TW „Edward”

6873

138

Mamet

Piotr

30-07-1951

Jan, Elżbieta Konieczna

TW „Piotr”

9702

139

Manugiewicz

Kajetan

4-02-1929

Jan, Julia Solska

TW „Kajtek”

41891

140

Marciniak

Adam

15-12-1920

Stanisław, Agnieszka Werwińska

TW „Stary”

10667

141

Marciniak

Leszek

13-04-1953

Kazimierz, Aniela Nowak

TW „Leszek”

5477

142

Marciniak

Maurycy Narcyz

13-11-1927

Wacław, Zofia Nowak

TW „Marek”

8752

143

Marczewski

Henryk Józef

23-12-1941

Ludwik, Stanisława Staśkiewicz

TW „Ampułka”

8426

144

Markowiak

Władysław

10-06-1923

Kazimierz, Zofia Krzyżaniak

TW „Krystian”

7638, 10802, 6956

145

Michalak

Hieronim

7-06-1941

Stanisław, Stanisława

TW „Piotr Wysocki”

19796, 9265

146

Mikołajczak

Marian

22-01-1931

Wojciech, Pelagia Swoboda

TW „Bazyli”

24364

147

Mikołajczyk

Henryk

9-11-1937

Ignacy, Józefa Mrula

TW „Marek”

30332

148

Mikołajczyk

Zbigniew

5-02-1930

Tomasz, Zofia Karasińska

TW „Zenek”

9822

149

Murkowski

Jan

22-10-1948

Jan, Maria Bartlitz

TW „Jan”

39462

150

Musielak (SVD)

Marian

5-07-1924

Stanisław, Maria Hyżyk

TW „Piotr”

151, 10895, 39856

151

Műller (Mueller)

Bronisław

11-12-1907

Ludwik, Michalina Banasik

TW „Władysław”

684

152

Nadstazik

Kazimierz

14-04-1940

Franciszek, Maria Zyznarska

TW „Franek”

5511

153

Nagel (Cor.)

Tadeusz

17-07-1924

Władysław, Pelagia Reszelska

TW „Turysta”

10816

154

Napierała

Wojciech

14-04-1947

Walenty, Władysława Jankowiak

TW „Wojciechowski”

10816

155

Neugebauer

Kazimierz

31-01-1918

Józef, Stanisława Kawa

TW „Kazimierz”

546

156

Nogalski

Wojciech Witold

2-02-1951

Stanisław, Irena Nowak

TW „Wojtek”

27651

157

Nowacki

Jan Gerwazy

18-06-1912

Zygmunt, Jadwiga Rener

TW „Jańczak”

8902

158

Nowaczyk

Jacek Wojciech

24-05-1958

Lechosław, Irena Walorek

TW „Paweł”

35218

159

Nowak

Antoni

17-05-1922

Stanisław, Julianna Drabet

TW „Kawon”

19356, 584

160

Nowak

Mieczysław Franciszek

1-01-1948

Antoni, Marta Majchrzak

TW „Mieczysław”

41571

161

Nowicki

Radzisław

18-07-1936

Jan, Władysława Nowak

TW „Konrad”

27514

162

Olejniczak

Czesław

16-06-1916

Stanisław, Maria Kołodziej

TW „Zdzisław”

14185

163

Olejniczak

Jarosław Jerzy

11-04-1960

Jerzy, Izabela Miądowicz

TW „Jarek”

11795

164

Olejniczak

Zbigniew Jan

29(23?)-03-1940

Jan, Gertruda Kitowska

TW „Zbyszek”

20356

165

Ostach

Marian

29-11-1955

Jan, Józefa Jermak

TW „Bartek”

9862

166

Ostrowski

Stanisław Alfons

7-05-1930

Stanisław, Anna Piaszczyńska

TW „Haleb”

39415

167

Otta

Lech Jacek

29-08-1948

Zbigniew, Łucja Lewandowicz

TW „Merkury”

12628

168

Pabiszczak

Stefan

25-07-1911

 

TW „Jaś”

403

169

Pankowski

Jerzy

16-08-1932

Bolesław, Helena Podlewska

TW „Izydor”

19674, 594

170

Paszyński

Andrzej

9-11-1941

Alojzy, Marianna Torz

TW „Historyk”

6592

171

Patelka

Tadeusz

9-11-1951

Marian, Teresa Giera

TW „Robert”

43472

172

*)

Patelski

Zenon

13-11-1937

Franciszek, Cecylia Olender

TW „Apollo”

24629 (Szubin)

173

Patryas

Stefan

4-08-1922

Marcin, Julianna Zmyślona

TW „Marcin”

36380

174

Pawłowski

Adam

15-12-1916

Franciszek, Felicja Walkowiak

TW „Adam”

43357

175

Pawłowski

Andrzej

30-01-1949

Stanisław, Bronisława Galik

TW „Ford”

10584

176

Piaczyński

Tadeusz

27-03-1934

Andrzej, Maria Jaśniak

TW „Bruno”

23859

177

Piaskowski

Bernard

1-06-1940

Bolesław, Władysława Libudzia

TW „Beniu”

8901

178

Piątkowski

Tadeusz

4-06-1941

 

OZI

nr arch. 26023/I

179

Piechocki

Kazimierz

25-08-1939

Leon, Marta Lisek

TW „Bartek”

29586

180

Piechowiak

Kazimierz

4-03-1913

Franciszek, Antonina Adamska

TW „Franek”

ZG-9547

181

Pietrzak

Kazimierz

9-02-1927

Józef, Maria

TW „Tadek”

330

182

Pioch

Jerzy Józef

19-03-1947

Feliks, Aleksandra Rutka

TW „Jurek”

9441

183

Pioterek

Roman

17-07-1929

Stefan, Wiktoria Głombek

TW „Michał”

45088

184

Pioterek

Stanisław

21-08-1937

Jan, Pelagia Jasikowska

TW „Marek”

6264

185

Piszczek

Alojzy

11-11-1907

Adam, Maria

TW „Stach”, VD

17550

186

Plewa

Marian

28-02-1943

Józef, Elżbieta Kozub

TW „Marian”

11535

187

Płóciennik

Mieczysław

15-08-1932

Józef, Helena Michalak

TW „Gieniek”

10425, 11328, 625

188

Płóciennik

Władysław jan

20-05-1935

Józef, Maria Grzegorska

TW „Józef”

5560

189

Podhalański

Bogdan Brunon

28-02-1915

Tomasz, Jadwiga Toporowicz

TW „Wilhelm”

26132

190

Poloch

Leonard Marcin

6-11-1933

Stefan, Jadwiga Zając

TW „Leon”

8828, 33428

191

Poplewski

Roman

25-10-1941

Marian, Zofia Przybylska

TW „Marek”

41892

192

Pospieszny

Edward

15-03-1922

Andrzej, Helena Maćkowiak

TW „Andrzej”

2944, 10074

193

Potrawiak

Zdzisław

21-10-1943

Mieczysław, Maria Tyberian

TW „Rozsądny”

9041

194

Przybył

Artur Karol

21-03-1940

Paweł, Władysława Gross

TW „Przybylski”

12587, 12539

195

Przygodzki

Aleksander

22-02-1919

 

OZI „Paprocki”

nr arch. 30488/I

196

Ptak

Roman

22-07-1935

Jan, Franciszka Fajfer

TW „Stefan”

19958, 631

197

Pytel

Jan

3-09-1928

Stanisław, Anastazja

TW „Agat”

24038

198

Radojewski

Mieczysław

7-12-1927

Maciej, Cecylia Kołata

TW „Maciej” TW „Neutralny”

11247, 593, 11337

199

Radomski

Adam Józef

18-02(12?)-1922

Stanisław, Leokadia Majewska

OZI

10543

200

Radziejewski

Mieczysław

3-12-1927

Michał, Julianna Misiak

TW „Jawa”, TW „Joko”

33580

201

Radzikowski

Andrzej

28-06-1940

Brunon, Helena Szymania

TW „Marek”

19442, ZG-15333

202

Rajski

Edward

26-09-1926

Stanisław, Maria Dominik

TW „Konrad”

11355

203

Rakoczy

Janusz Edward

5-12-1937

Franciszek, Helena Krzyżanowska

TW „Wiesław”

9544

204

Rakowicz

Bogumił Teofil

22-06-1939

Józef, Antonina Oźmina

TW „Bogumił”

31715

205

Rapior

Ignacy

6-07-1937

Czesław, Marianna Poniecka

TW „Ignacy”

4649, 12424

206

Ratajczak

Julian

10-09-1936

Stanisław, Maria Słonimska

TW „Sambo”, KO

4271, 12238

207

Raubo

Eugeniusz

8-06-1950

Witold, Małgorzata Szkudlarska

TW „Antoni”

8085

208

Rawecki

Aleksander

6-02-1934

Józef, Bronisława Musielińska

TW „Olek”

29788

209

Reformat

Alfred Michał

7-08-1938

Antoni, Bronisława Knade

TW „Profesor”

9048

210

Ren

Wojciech Kazimierz

17-03-1948

Kazimierz, Marianna Urban

TW „Michał”

8387

211

Roszyk

Marian

7-08-1932

Ignacy, Katarzyna Musielak

TW „Jan”

28354

212

Rukszto

Zenon

10-09-1948

Mieczysław, Leokadia Urbaniak

TW „Kierski”

32918, 40035

213

Ryba

Franciszek

26-03-1939

Franciszek, Wiktoria Woźna

TW „Adam”

10663

214

Rybka

Jan

10-07-1915

Franciszek, Józefa Bugaj

KO „Lubelski”

1618

215

Rynkiewicz

Henryk

14-01-1948

Stefan, Wanda Dziekańska

TW „Ryszard”

9165

216

Salewski

Alfons

29-05-1914

Leon, Joanna Pflanz

TW „Dziekan”

6594, 12869

217

Serwatka

Antoni

5-09-1914

Franciszek, Agnieszka Konura

TW „Dąb”, KO

612, 10500, 9822

218

Siebert

Piotr

19-06-1936

Wawrzyniec, Teresa Walewska

TW „Aleksander”

27380

219

Siwik

Jerzy Andrzej

22-04-1940

Jan, Stanisława Szczepaniak

TW „Arkadiusz”

21003, 622, 1535

220

Skok

Kazimierz

10-02-1924

Franciszek, Teresa Mrówka

TW „Kazik”

6312, 3526

221

Smardz

Czesław

21-05-1936

 

TW „Piotr”

18816

222

Sobkowski

Wincenty

12-09-1928

Tomasz, Zofia Kahl

TW „Wincenty”

12984

223

Soboniak (SDB)

Henryk

19-01-1936

Marcin, Władysława Mrowiec

TW „Henryk”

33657

224

Soczka

Jan

27-05-1940

Franciszek, Jadwiga Stuba

TW „Jurek”

40134

225

Sosnowski

Fortunat

4-03-1921

Stanisław, Weronika Morgiewicz

TW „Tomasz”

29173

226

Sowiński

Zygmunt

23-03-1926

Stefan, Helena Jarzębowska

TW „Teodor”

36381

227

Sójka

Kazimierz

20-01-1934

Jan, Zofia Boehm

TW „Rajmund”

5507

228

Sroka

Antoni

2-03-1940

Franciszek, Teresa Balcerowicz

TW „Toni”

10606

229

Stachowiak

Jan

1935

 

TW „Marek”

11161

230

Stachowiak

Jan

24-03-1941

Jan, Maria Szwarc

TW „Marcin”

29520

231

Stachowski

Zygmunt

16-11-1938

Stanisław, Pelagia Stachowiak

TW „Stanisław”

8248, 9985

232

Stanisławski

Jan

20-10-1935

Florian, Gabriela Polowczyk

TW „Jan”

33356

233

Starosolski

Bolesław

30-07-1946

Mikołaj, Maria Sędziak

TW „Stefan”

36390

234

Stasiński

Stefan

25-06-1938

Stefan

TW „Stanisławski”

20614

235

Stefan

Jan

20-11-1938

Wincenty

OZI

7290, nr arch. 27195/I

236

Sterczewski

Zygmunt Stanisław

2-05-1932

Franciszek, Zofia Scheitza

TW „Wojciech”

29996

237

Stępczyński

Zbigniew

29-03-1933

Jan, Maria Kochańska

TW „Zbigniew”

14184

238

Stochaj

Cyprian

22-08-1931

Józef, Cecylia Sotek

TW „Kamil”

9032

239

Styczeń (SAC)

Henryk

6-05-1922

Józef, Bronisława Rzeźnik

TW „Orkan”

25631

240

Sufryd

Leon

18-12-1926

Walenty, Stanisława

TW „Turysta”

9813

241

Sułkowski

Jerzy

26-01-1950

Edmund, Maria Wojtczak

TW „Delikatny”

11268

242

Swoboda

Władysław

24-06-1909

Antoni, Katarzyna Kaczmarek

TW „Marek”

2794

243

Szajkowski

Janusz Józef

16-03-1929

Stanisław, Walentyna Nowacka

TW „Winiarski”

29282

244

Szczepański

Andrzej

16-05-1948

Tadeusz, Krystyna Maciejewska

TW „Andrzej”

42541

245

Szczeszyński

Andrzej

29-12-1946

Zygmunt, Helena Zaporowska

TW „Karol”

6752

246

Szcześniak

Andrzej Wojciech

28-01-1951

Kazimierz, Regina Skrzypczak

TW „Jędrek”

6266

247

Szklarek-Trzcielski

Henryk

19-07-1908

Jan, Józefa Nowak

KO

24100

248

Szperzyński

Czesław

14-05-1934

Antoni, Pelagia Niedziela

TW „August”

29476

249

Szpet

Jan

18-10-1949

Zygmunt, Cecylia Śliwińska

TW „Docent”

35800

250

Szpotkowski

Benon

16-06-1928

 

OZI

nr arch. 27244/I

251

Szwarc

Henryk

17-02-1938

Sylwester, Stefania Nowak

TW „Sylwester”

9201, 32748

252

Szydłowski

Józef

3-03-1919

 

TW „Karol”

7464

253

Szyk

Kazimierz

21-02-1917

Adam

TW „Roman”

7733

254

Szymański

Edmund

6-10-1927

Antoni, Maria Poepka

TW „Edward”

31529

255

Szymczak

Stefan

20-08-1927

 

TW „Ryszard”

8522

256

Śliwański

Jan

16-06-1934

Bronisław

TW „Janusz”

787, 9691

257

Świderski (OMI)

Władysław

2-06-1932

Leon, Marta

TW „Ignacy”

9788

258

Świerkowski

Józef Henryk

13-03-1948

Michał, Weronika Broniarczyk

TW „Henryk”

6672, 9668

259

Świerniak

Jan

20-01-1941

Wawrzyniec, Julia Pielech

TW „Stefan”

3875

260

Tecław

Jan

6-01-1937

Wincenty, Jadwiga Bielecka

TW „Wincenty”

9515

261

Thimm

Zygmunt

6-01-1926

Paweł, Maria Niemier

TW „Zygmunt”

12502

262

Tomaszkiewicz

Stefan Ludwik

29-08-1917

Bolesław, Zofia Jankowska

TW „Stefan”

37840

263

Tomiak

Piotr

18-05-1954

Kazimierz, Lucyna Wawrocka

TW „Piotr”

9586

264

Tonder

Mateusz Sylwester

13-08-1940

Florian, Maria Konewka

TW „Dukla”

4638, 37065

265

Trafankowski

Alfred

8-02-1916

Stanisław, Jadwiga Liebult

TW „Zielony”

10501, 618

266

Twardowski

Bernard

18-07-1936

Stefan, Stanisława Filipiak

TW „Benek”

3801

267

Twardy

Jan

27-12-1945

Florian, Genowefa Kłaczkiewicz

TW „Andrzej”

43226

268

Tylewicz

Jarosław

20-01-1949

Sylwester

TW „Jarek”

31581

269

Walenciak

Józef

18-02-1921

Jan, Jadwiga Gano

TW „Janek”

809, 27965

270

Walewacz

Janusz

21-07-1940

Władysław, Helena Leżańska

TW „Damian”

842

271

Walkowiak

Edmund

30-10-1938

Józef, Joanna Majewska

TW „Edmund”

10035, 26195

272

Walkowiak

Ludwik

22-08-1908

 

OZI, TW

9225, nr arch. 28107/I

273

Wasela (COr.)

Kazimierz Ignacy

9-01-1931

Jan, Maria Walczak

TW „Kajetan”

13038

274

Wasiak

Kazimierz

30-07-1938

Józef, Marianna Stasiak

TW „Witek”

11824, 3000, 30245

275

Ważbiński

Antoni Stefan

11-05-1935

Stefan, Józefa Gumna

TW „Ważyk”

42028

276

Wenski

Jan

8-08-1930

Ludwik, Cecylia Piątkowska

TW „Karol”

9442

277

Wesoły

Bernard

9-05-1946

Konstanty, Anna Priss

TW „Konstanty”

9359

278

Węcławski

Marcin

20-05-1956

Zbigniew, Izabela Legarowska

TW „Marcin”

43376

279

Wierusz

Marian

9-08-1941

Stanisław, Marianna Pawluta

TW „Bel”

40807

280

Wilczyński

Antoni

7-01-1931

Franciszek, Stanisława Godek

TW „Frania” TW „Zygmunt”

7422, 3588

281

Wiliński

Henryk

26-11-1934

Jan, Stanisława Kurek

TW „Jan”

6721

282

Wiśniewski

Andrzej Stanisław

17-10-1948

Bolesław, Helena Sternalska

TW „Paweł”

9947

283

Wnuk

Stanisław Wojciech

8-05-1938

Stefan, Teodora Woźniak

TW „Józef”

4230

284

Wojtkowiak

Jerzy Kazimierz

25-01-1943

Teodor, Irena Wawer

TW „Aktywny”

11740

285

Wolniak

Jan

29-08-1939

Stanisław, Weronika Wójcik

TW „Jan”

8789

286

Worsa

Witold

8-06-1934

Adam, Felicja Szylko

TW „Witold”

10754

287

Woźniak

Józef

7-02-1913

 

OZI

nr arch. 27816/I

288

Woźniak

Zbigniew

10-11-1940

Franciszek, Helena Glinkowska

TW „Gwidon”

10721, 9624, 30024, 41357

289

Woźnicki

Stanisław

27-10-1934

Jan, Stanisława Chuda

TW „Ryszard”

12733, ZG-13900

290

Woźny

Jan Walenty

29-07-1945

Władysław, Maria Nowak

TW „Walenty”

7162, 9598

291

Wylegała

Kazimierz

7-02-1931

Stefan, Michalina Walkowiak

TW „Jan”, KO

3297, 10292

292

Zamysłowski

Kazimierz

9-01-1915

Kazimierz, Antonina Dyszkant

TW „Michał”

9771, 615, 9821

293

Zaradniak

Czesław

8-04-1942

Jan, Marianna Krawiec

TW „ZC” TW „Jacek”

ZG-12642, 33195

294

Zdanowicz

Piotr

21-02-1949

Kazimierz, Zofia Hys

TW „Ikar”

20114

295

Zeuschner

Lech

6-02-1947

Kazimierz, Maria Nowak

TW „Zorba”

10466

296

Zieliński

Zbigniew

24-08-1933

Jan, Wiktoria Jończyk

TW „Zbyszek”

7137

297

Zięba

Stanisław

23-03-1923

Jan, Aleksandra Sęk

TW „Jakub”

148, 11419

298

Zimniewicz

Stanisław

27-03-1935

Mieczysław, Stefania Szwoch

TW „Jan”

4996

299

Źółć

Stefan

3-11-1941

Józef, Leokadia Wolsztegier

TW „Karol”

38899

*) rezydent z Diecezji Toruńskiej, od września 2004 r. ksiądz-senior w Poznaniu (Wilda)

użyte skróty:

TW tajny współpracownik
OZI osobowe źródło informacji
KO kontakt operacyjny
VD Volksdeutsch

szczegółowe wyjaśnienie znaczenia użytych terminów:
https://inwentarz.ipn.gov.pl/slownik

Lista w pliku PDF: http://krzysztof.borowiak.pl/TW_1986.pdf

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów autorskich

Skip to content