Aktualizacja strony została wstrzymana

Chicago: Ksiądz-pedofil skazany na 5 lat pozbawienia wolności

Sąd w Chicago skazał na 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności księdza-pedofila, który przez co najmniej sześć lat molestował chłopców w parafii św. Agaty.

Pierwsze informacje o procederze księdza Daniela McCormack, napłynęły do Archidiecezji chicagoskiej już w 2001 roku, lecz nie uczyniono niczego, aby zapobiec kolejnym aktom pedofilskim. Wiernych z parafii św. Agaty przeprosił kardynał Francis George przyznając, że „powinien był mocniej naciskać, aby dowiedzieć się” o szczególach napływających zarzutów w sprawie działalności 38-letniego księdza McCormack.

Dopiero w dniu ogłoszenia wyroku Archidiececzja wydała komunikat informujący o decyzji kardynała George rozpoczęcia procesu laicyzacji księdza McCormack.

Sąd udowodnił molestowanie przez ks. McCormack pięciu chłopców w wieku 8-12 lat. Podczas procesu strony zawarły układ, w którym sąd nie wydając najwyższego wyroku 7 lat pozbawienia wolności, zgodził się na uniknięcie dewastujących zeznań osób pokrzywdzonych. Uczyniono to dla samych dzieci – ofiar księdza-pedofila, lecz było to również korzystne dla Archidiecezji, której wiele wewnętrznych kompromitujących dokumentów nie ujrzało światła dziennego.

W ciągu ostatnich lat ksiądz McCormack sprawował normalnie posługę kapłańską, pomimo obszernej wiedzy biurokracji kościelnej o procederze pedofilskim. W 2005 roku był on na krótko zatrzymany przez policję. Jednak dopiero w styczniu 2006 roku usunięto go z parafii, po tym jak dyrektorka szkoły katolickiej, pani Barbara Westrick zawiadomiła policję, Archdiecezję i władze miasta o wykryciu przypadku molestowania.Po fali ujawniającej skandale seksualne i po licznych konferencjach biskupów, panelach dyskusyjnych i wydanych oświadczeniach, okazuje się po raz kolejny, że biurokracja kościelna niewiele robi, aby przeciwstawiać się zaistnienieniu podobnych przypadków. Wprowadzone procedury nie atakują podstawowego problemu zjawiska – homoseksualizmu i dalej umożliwiają zasilanie seminariów osobami o inklinacji homoseksualnej, bądź nawet aktywnych homoseksualistów. Dalej toleruje się homoseksualne imprezy w parafiach katolickich, a niektórzy biskupi wprost utożsamiają się z tym ruchem.

Dalej też podejmuje się decyzje zagłuszające zdrowe odruchy wiernych, a sposób potraktowania dyrektorki szkoły jest tego przykładem. Pani Westrick otrzymała bowiem w zeszłym miesiącu wiadomość, że Archidiecezja zdecydowała się nie przedłużać z nią umowy o pracę.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

CZYTAJ:

 

CZYTAJ o mafii homoseksualnej, która zawładnęła Kościołem w USA:

 

 

.