Aktualizacja strony została wstrzymana

Spotkania z klerykami Instytutu Dobrego Pasterza w Warszawie i Lublinie

27 czerwca w Watykanie Ojciec Święty Benedykt XVI zaprezentował przedstawicielom różnych episkopatów zapowiadane od dawna Motu Proprio dotyczące korzystania z Mszału w języku łacińskim. Papież zapoznał 13 hierarchów z zawartością i duchem Motu Proprio. Omawia ono zasady korzystania z Mszału w języku łacińskim, promulgowanego w 1962 r. przez Jana XXIII.

Od pewnego czasu wzrasta zainteresowanie tzw. Mszą Trydencką, czyli mszą jaka była powszechna w Kościele do 1969 r. Rośnie także liczba kapłanów, dzięki którym wierni mają szansę poznać i pokochać piękno tej liturgii sprawowanej w języku łacińskim. Ojciec Święty Benedykt XVI wychodząc naprzeciw potrzebom wiernych przywiązanych do liturgii trydenckiej we wrześniu zeszłego roku powołał kolejne tradycjonalistyczne zgromadzenie kapłańskie – Instytut Dobrego Pasterza.

Instytut ma prawo tworzenia parafii personalnych, w ramach których mogłyby być sprawowane wszystkie sakramenty, co ułatwiałoby udział wiernych w tradycyjnej liturgii. Mimo że IDP jest młodym zgromadzeniem może się poszczycić własną parafią w Bordeaux, ośrodkiem formacyjnym w Paryżu, domami w Rzymie i Chile a także międzynarodowym seminarium Courtalain, w którym kształcą się przyszli duchowni z Brazylii, Francji, Chile oraz Polski – pierwszym polskim seminarzystą jest kl. Tomasz Wuczko, absolwent m.in. Studium Edukacji Narodowej i wieloletni współpracownik IEN i środowiska tworzącego nasz serwis.

W niedzielę 8 lipca w Lublinie w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16a po mszy o 9.30 oraz w czwartek – 12 lipca br. po mszy o godz. 18.00 w kościele oo. redemptorystów pw. św. Benona ul. Piesza 1 w Warszawie odbędą się spotkania z klerykami z seminarium Instytutu Dobrego Pasterza (Séminaire Siant-Vincent-de-Paul) z Courtalain we Francji.

Autor: Piotr Mazur

Za: infopatria.pl

LUBLIN: W Lublinie 6 i 7 lipca Msze św. z udziałem i posługą kleryków będą sprawowane w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP o godz. 16.30

KOMENTARZ BIBUŁY: Cieszyć należy się z odradzania się tradycyjnego ruchu w Kościele, jakkolwiek nie można zapominać o prawdziwych celach utworzenia Instytutu Dobrego Pasterza, który powstał we wrześniu zeszłego roku z celem przejęcia księży-tradycjonalistów z Bractwa św. Piusa X. Czy jednak chodzi tylko o przejęcie księży odchodzących z Bractwa? Patrząc szerzej na politykę Watykanu należy stwierdzić, że chodzi bardziej o roztoczenie pełnej kontroli nad grupami tradycjonalistycznymi, a w przypadku niemożliwości porozumienia się z Bractwem, o jego marginalizację. Według wizji Watykanu, frakcje tradycjonalistyczne będą mogły sobie funkcjonować dla garstki wiernych (pewne kręgi mają cały czas nadzieję, że tylko dla garstki), choć z zastrzeżeniem, że przy przywiązaniu do tradycyjnego Mszału, nie mają one prawa odrzucać Novus Ordo. Przykład Campos jest nalepszym wizerunkiem takiego sposobu myślenia i konsekwentnego postępowania. W rzeczywistości chodzi bowiem o danie możliwości sprawowania liturgii w tradycyjnym rycie, lecz jako opcji, jako jednej z możliwości. Od „ducha posoborowego” nie ma bowiem odwrotu, nawet biorąc nadchodzącą możliwość „uwolnienia” Mszy świętej Wszechczasów. Będzie Ona jedną z możliwości, cały czas bowiem kontynuowany jest relatywizm i liberalne prawo swobodnego wyboru jako wartości nadrzędnej. Również w zakresie wyboru liturgii.

 


 

.