Aktualizacja strony została wstrzymana

Ambasador Jonathan Knott podpisał list otwarty z okazji warszawskiej Parady Równości

53 Ambasadorów i szefów przedstawicielstw organizacji międzynarodowych w Polsce podpisało list otwarty z okazji warszawskiej Parady Równości.

Ambassador Knott with the letter

Ambasadorowie 53 krajów z sześciu kontynentów i szefowie przedstawicielstw organizacji międzynarodowych wyrażają swoje poparcie dla „starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) oraz innych społeczności w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami.”

Sygnatariusze przyznają potrzebę wspólnej pracy na rzecz środowiska „niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji.” Ten wspólny list jest wyrazem poparcia dla ciężkiej pracy na rzecz LGBTI i innych społeczności w Polsce i na świecie, dążąc do zakończenia dyskriminacji „w szczególności ze względu na orientację seksulną oraz tożsamość płciową”.

List został przekazany organizatorom Parady Równości 4 czerwca przez tegorocznego koordynatora, Ambasadora Zjednoczonego Królestwa Jonathana Knotta oraz Anne Sophie-Massa z Ambasady Belgii i Ambasadora Irlandii Emera O’Connella, Zastępcę Szefa Misji w Ambasadzie Austrii, Martina Hermgesa, reprezentujących przyszłorocznych i ubiegłorocznych koordynatorów.

W sobotę, 8 czerwca, dyplomaci z wielu ambasad i przedstawicielstw, w tym Ambassador Jonathan Knott, wezmą udział w Paradzie Równości.

Pełny tekst listu znajduje się poniżej:

List otwarty ambasadorów Albanii, Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Dominikany, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii Północnej, Malty, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, San Marino, Serbii, Słowenii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Urugwaju, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także Przedstawiciela Generalnego Rządu Flandrii i Delegata Generalnego Rządów Walonii-Brukseli oraz reprezentantów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji oraz Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji, z okazji Parady Równości, zaplanowanej w Warszawie na 8 czerwca 2019 roku.

Sporządzanie niniejszego listu koordynowały Ambasada Irlandii w Polsce oraz Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce.

Z okazji tegorocznej warszawskiej Parady Równości chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) oraz innych społeczności w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami.

Chcemy także wyrazić uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski – w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gnieźnie, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej, jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans.

Aby to umożliwić, a w szczególności aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Dotyczy to szczególnie sfer takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów.

Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy środowisk LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową.

Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać. Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać.

[Źródło:] https://www.gov.uk/government/news/ambassador-knott-signs-open-letter-on-equality-parade.pl

Za: gazetawarszawska.com (10 June 2019)

 


 

Oni znowu wspierają tęczowe lobby w Polsce! Blok Żydowski i ambasadoressa Azari na homoparadzie [FOTO]

Wczoraj w Warszawie miał miejsce tęczowy przemarsz sodomitów. Na Paradzie Równości pojawił się także… Blok Żydowski. Nie zabrakło również izraelskiej ambasadoressy w Polsce Anny Azari.

„Były flagi z Gwiazdą Dawida i tęczowa chupa. Warszawscy Żydzi razem przeszli w Paradzie Równości” – czytamy na łamach jewish.pl.

„Jedną z wartości, które nam przewodzą jest «tikkun olam». Wywodzi się ona z judaizmu i znaczy «naprawianie świata». Małymi codziennymi działaniami chcemy tworzyć lepszą rzeczywistość, której wszyscy i wszystkie będziemy czuli się częścią” – deklarowali organizatorzy homoparady.

O utworzenie Bloku Żydowskiego podczas warszawskiej parady sodomitów zabiegał Emil Jeżowski – asystent zastępcy Azari. Wcześniej, z okazji marszu dewiantów, Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC) zorganizowało spotkanie z ambasadoressą Izraela poświęcone „prawom osób LGBT w Izraelu”.

https://twitter.com/culturovo/status/1137439512051798022

Internet obiegło także zdjęcie Azari z homoparady.

https://twitter.com/Jowita39250092/status/1137600550864904193

Tajemnicą poliszynela jest, że Izrael już dawno zaprzedał duszę tęczowym diabłom. – Kiedy dochodzi do chronienia naszych praw, to prawo działa. Problem stanowi wielu konserwatywnych ludzi, takich jak moi rodzice – stwierdziła Michal Eden, która jest pierwszym politykiem otwarcie przyznającym się do homoorientacji.

Źródła: Twitter/jewish.pl/fzp.net.pl

Za: Najwyższy Czas! (09/06/2019)

 


 

Skip to content