Aktualizacja strony została wstrzymana

Katolickie media w Polsce pomijają wypowiedź Benedykta XVI dotyczącą homoseksualizmu

Benedykt XVI opublikował esej, w którym opowiedział o przyczynach kryzysu w Kościele, rewolucji seksualnej, obecności homolobby w seminariach, a także odrzuceniu Tradycji. Katolickie media w Polsce w swoich relacjach pomijają jednak wątki dot. homoseksualizmu i odejściu od Tradycji, które przywołuje w swoim oświadczeniu papież-emeryt.

W opublikowanym eseju, Benedykt XVI zwraca uwagę na zjawisko rewolucji obyczjaowej, której kulminacją był rok 1968. Podkreśla, że żaden z dotychczasowych procesów nie zmienił podejścia do ludzkiej seksualności bardziej niż wydarzenia z przełomu lat ’60 i ’70 XX wieku. Papież-emeryt podkreśla, że rewolucja seksualna jest jedną z przyczyn kryzysu w Kościele i skandali seksualnych, do których dochodziło w ostatnich latach. Benedykt XVI zwraca również uwagę na zepsucie moralne w seminariach oraz wpływ homoseksualnego lobby na formowanie przyszłych kapłanów.

Wskazując na demoralizację moralną kleru, papież Benedykt pisze; „w wielu seminariach zostały ustanowione kliki homoseksualne, które działały mniej lub bardziej otwarcie i znacząco zmieniły panujący tam klimat”.

„W istocie w wielu częściach Kościoła postawy koncyliarne rozumiano jako takie, które oznaczają posiadanie krytycznego czy negatywnego stosunku do istniejącej dotąd tradycji, która miała teraz być zastąpiona nową, radykalnie otwartą relacją ze światem. Jeden z biskupów, który wcześniej był rektorem seminarium, zorganizował pokaz filmów pornograficznych dla kleryków, rzekomo z zamiarem uodpornienia ich w ten sposób na zachowania przeciwne wierze” – napisał Benedykt XVI.

Fragment dotyczący obecności „homoseksualnych klik” w seminariach, opisany przez papieża-emeryta, nie znalazł się jednak w relacjach wielu katolickich mediów w Polsce. Portal „Gościa Niedzielnego” szeroko opisuje esej Benedykta XVI i cytuje słowa papieża-emeryta: „katolicka teologia moralna doznała upadku, który uczynił Kościół bezbronnym wobec tych zmian w społeczeństwie”. Niestety próżno szukać w nim wzmianki o homoseksualnych tendencjach w seminariach, o których pisał Benedykt XVI. W relacji portalu uniknięto również użycia określenia „rewolucja”, które pojawia się w eseju i dotyczy rewolucji seksualnej 1968 roku.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku relacji portalu Katolickiej Agencji Informacyjnej. W tekście KAI-u nie odnajdziemy informacji o działalności „homoseksualnych sieci” w seminariach kształtujących przyszłych księży. Nie inaczej jest w przypadku portalu Deon.pl, który w swoim tekście opisującym oświadczenie Benedykta XVI, także pomija kwestię homoseksualnego lobby. Co ciekawe, w komentarzach do tekstu wytknęli to redakcji portalu sami internauci. „O proszę, Deon postanowił profilaktycznie przemilczeć fragmenty o „klubach homoseksualnych” w seminariach duchownych” – napisał użytkownik „Marco”. Także portal tygodnika „Niedziela” uniknął opisywania fragmentów dot. „homoseksualnych sieci w seminariach”.

Warto dodać, że wszystkie wymienione powyżej media pominęły również wypowiedź Benedykta XVI dotyczącą „odrzucenia Tradycji” na rzecz „nowocześnie pojmowanego Kościoła”. „W istocie w wielu częściach Kościoła postawy koncyliarne rozumiano jako takie, które oznaczają posiadanie krytycznego czy negatywnego stosunku do istniejącej dotąd tradycji, która miała teraz być zastąpiona nową, radykalnie otwartą relacją ze światem. (…) Byli – nie tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki – pojedynczy biskupi, którzy odrzucali tradycję katolicką jako całość i dążyli do zapoczątkowania nowej, nowoczesnej „katolickości” w swoich diecezjach” – napisał Benedykt XVI. Odniesienia do tego fragmentu eseju papieża-emeryta brakuje w relacjach katolickich mediów.

W tym kontekście warty odnotowania jest komentarz internauty „GrzesiekQ”, który wyraził swoje niezadowolenie na portalu Deon.pl. „Zapomnieliście” dodać, że Benedykt napisał w liście o homoseksualnych sieciach w seminariach i odejściu od Tradycji jako przyczyn demoralizacji posuniętej aż do pedofilii. Pewnie zbyt mocno kontrastowałoby to z niektórymi artykułami z tego portalu zapewniającymi, że homoseksualizm nie ma absolutnie nic wspólnego z pedofilią i „nowoczesną” linią redakcji odrzucającą takie „przeżytki” jak Tradycja” – napisał.

Pełną treść eseju Benedykta XVI poświęconego kryzysowi w Kościele można przeczytać na portalu PCh24.pl, klikając tutaj.

Źródło: gosc.pl, niedziela.pl, Deon.pl, KAI, PCh24.pl

WMa

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2019-04-12) | https://www.pch24.pl/katolickie-media-w-polsce-pomijaja-wypowiedz-benedykta-xvi-dotyczaca-homoseksualizmu,67492,i.html

Skip to content