Aktualizacja strony została wstrzymana

Niemcy: Biskup Ackermann dopuścił niektórych protestantów do Komunii

Biskup Stephan Ackermann z Trewiru w Niemczech dopuścił do Komunii świętej niektórych protestantów. Wcześniej na podobny krok zdecydowało się wiele niemieckich diecezji.

Bp Stephan Acerkamnn podjął decyzję o dopuszczeniu w diecezji Trewiru do Komunii świętej tych protestantów, którzy żyją w małżeństwie z katolikiem. Wcześniej to samo uczyniono już w wielu niemieckich diecezjach. Podstawą zmian są nieformalne wytyczne Episkopatu ogłoszone latem ubiegłego roku.

Pod kierunkiem kard. Reinharda Marxa Rada Stała Konferencji Episkopatu Niemiec wydała wówczas dokument „Iść z Chrystusem – szukając jedności”. Zalecono w nim wszystkim biskupom wyrażenie zgody na wspólne przyjmowanie przez mieszane pary katolicko-protestanckie Eucharystii, jeżeli tylko małżonkowie czują „palącą potrzebę” wspólnej Komunii. Zlekceważono teologiczne przeszkody oraz Tradycję Kościoła katolickiego całkowicie wykluczającą taki krok; w swoim dokumencie biskupi powołali się w dodatku przewrotnie na św. Jana Pawła II.

Początkowo chciano dokonać zmiany na poziomie całego Kościoła lokalnego, ale po sprzeciwie siedmiu biskupów zainterweniował Watykan. Papież spotkał się osobiście z kard. Marxem i pozwolił na wydanie luźnej zachęty, a nie formalnego dokumentu. O wszystkim decyduje teraz biskup miejsca. W praktyce w sprawie Komunii dla protestantów nie ma dziś między niemieckimi diecezjami jedności, nie mówiąc o jedności z Kościołem powszechnym, w którym obowiązuje zupełnie inna praktyka niż ta, jaką wcielają w życie progresiści zza Odry.

Bp Ackermann wydając zgodę na przyjmowanie przez protestantów Komunii świętej podkreślił, że katolicy i ewangeliccy chrześcijanie winni pogłębiać swoją świadomość realnej obecności Pana Jezusa w Eucharystii.

Z kolegi biskup pomocniczy Trewiru, Franz Josef Gebert, przestrzegł księży diecezjalnych przed stawianiem się w roli „sędziów”. Jak podkreślił, kapłani nie mają podejmować decyzji za protestantów chcących przyjmować Komunię, ale raczej pomagać im w samodzielnym zdecydowaniu o tej sprawie.

Bp Stephan Ackermann jest zwolennikiem głębokich zmian w Kościele katolickim. Optuje między innymi za zupełnie nowym ujęciem moralności seksualnej, tak, by odejść od postrzegania jako grzech ciężki każdego przypadku homoseksualizmu, antykoncepcji czy seksu przedmałżeńskiego.

Pach

Źródło: Katholisch.de

Powyższy tekst jest jednym z licznych artykułów świadczących o olbrzymim kryzysie w Kościele. Ale zawsze pamiętamy, że Kościół to nasza Matka, to Chrystusowa Owczarnia, której – jak obiecał Jej Najświętszy Założyciel – bramy piekielne nie przemogą. Kościół – jeden, święty, powszechny i katolicki, dostarczyciel jedynej prawdziwej religii, będący Mistycznym Ciałem tego, który jest Prawdą, Drogą i Źyciem istniał będzie zawsze. Był już wszakże targany licznymi kryzysami, prześladowaniami i upadkami – mimo tego zawsze wychodził z kłopotów i powstawał, by przekazywać wszystkim narodom Słowo Boże.

Nie ustawajmy w modlitwie za naszych kapłanów i biskupów i Ojca Świętego, za nasze katolickie rodziny i katolickie społeczeństwo. Nie ustawajmy w modlitwie za  Pasterzy Kościoła – ta modlitwa jest im niezwykle potrzebna! Trwajmy przy tym w świętej wierze katolickiej, której zasad, dogmatów, prawd i tradycji nie da się zmienić. Czytajmy Katechizm Kościoła Katolickiego, w którym wciąż odnaleźć możemy słuszne odpowiedzi na dręczące nas pytania.

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2019-04-02)

 


 

Skip to content