Aktualizacja strony została wstrzymana

Polonia protestuje przeciwko żydowskim roszczeniom wobec Polski

Amerykańska Polonia organizuje protest przeciwko ustawie S.447, która ma stanowić wsparcie dla środowisk żydowskich w sprawie roszczeń majątkowych wobec Polski.  

Protesty mają odbyć się 31 marca w największych miastach Ameryki. Polonia ma wyjść na ulice Chicago, Nowego Jorku, Los Angeles czy Bostonu. „Drogi Rodaku, jeżeli los Twojej Ojczyzny nie jest Ci obojętny, przyjdź, zaprotestuj przeciwko tej ustawie. Niech głos zjednoczonej Polonii zostanie usłyszany w Waszyngtonie!” – brzmi fragment ulotki z wezwaniem do protestu.

Przedstawicieli Polonii oburza zaangażowanie amerykańskich polityków w relacje polsko-żydowskie. – Nie powinni ingerować w te sprawy. Ustawa S.447 jest niezgodna z prawem międzynarodowym – ocenił Arkadiusz Cimoch, który współorganizuje protesty.

Ustawa S.447 to przepisy ujęte pod tytułem „o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono”. Uprawniają Departament Stanu USA do wspomagania organizacji międzynarodowych, które zrzeszają ofiary Holocaustu. Celem jest odzyskiwanie żydowskich majątków, niemających spadkobierców. Ustawa daje możliwość korzystania z kanałów dyplomatycznych.

Organizatorzy protestu chcą, by koncentrował się on wyłącznie na sprzeciwie wobec szkodliwej dla Polski ustawy. Zachęcają uczestników, by nie podnosili haseł poparcia lub sprzeciwu wobec określonych partii politycznych. Wszelkie hasła niezwiązane bezpośrednio z kwestią ustawy S.447 mogłyby, zdaniem organizatorów, zaszkodzić sprawie.

Źródło: interia.pl

ged

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2019-03-23)

 


 

USA: środowiska polonijne będą protestować przeciwko ustawie 447 i „kompromitującym zaniechaniom” władz Polski

Środowiska polonijne z USA zapowiadają protesty przeciwko tzw. ustawie 447, obowiązującej już jako prawo federalne oraz „kompromitującym zaniechaniom” Sejmu i Rządu RP w tej sprawie.

Za tydzień, 31 marca 2019 roku w Stanach Zjednoczonych odbędą się protesty środowisk polonijnych przeciwko tzw. ustawie 447 (JUST Act 447), która pozwala na wspieranie przez rząd USA roszczeń majątkowych organizacji żydowskich i otwiera drogę do przejęcia przez żydowskie organizacje tzw. mienia bezspadkowego. Mimo zwracania uwagi na jej potencjalnie olbrzymie zagrożenie dla Polski, polskie władze oficjalnie bagatelizowały tę sprawę. Polonia z USA chce w związku z tym zaprotestować również przeciwko „kompromitującym zaniechaniom Polskiego Rządu i Sejmu w tym zakresie”.

Organizatorami protesty są: Komitet Ochrony Pomnika Katynskiego i Obiektow Historycznych (New Jersey), Polish American Strategic Initiative, Narodowe Sily Zbrojne Nowe Pokolenie (Chicago, Illinois), Polish Heritage Council of North America, Inc. (New York) oraz Polish American Congress of Southern California (California).

Jak poinformowali redakcję portalu Kresy.pl organizatorzy protestu, ma on odbyć się pod hasłami „Uchylić oszukańczą ustawę 447”, „Mówimy NIE rozdawnictwu mienia bezspadkowego”, „Ustawa 447 to oszustwo” oraz „Ustawa 447 = niekonstytucyjny precedens”. Ponadto, protesty mają też dotyczyć „agresywnych napaści słownych ze strony polityków Izraela i Stanów Zjednoczonych, które zakłamując prawdę historyczną, oskarżają Polskę o współudział w Holocauście”. Protesty odbędą się w kilku wielkich miastach w USA: w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Los Angeles, Hartford i Filadelfii.

Przypomnijmy, że 9. maja 2018 roku prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę JUST Act 447 (Justice for Uncompensated Survivors Today), obecnie obowiązującą jako federalne prawo o numerze 115-171, dotyczące zwrotu mienia ofiar Holokaustu. Ustawa pozwala na wspieranie przez rząd Stanów Zjednoczonych roszczeń majątkowych organizacji żydowskich. Dokument ten otwiera drogę do przejęcia przez żydowskie organizacje tzw. mienia bezspadkowego. Chodzi głównie o znajdujące się w Polsce nieruchomości, które zgodnie z prawem przeszły na własność samorządu terytorialnego lub skarbu państwa.

Zgodnie z ustawą Departament Stanu został zobowiązany do przygotowania w ciągu 18 miesięcy raportu odnośnie tego, jak poszczególne kraje realizują obowiązek restytucji mienia ofiar Holokaustu. Później raport ma być aktualizowany. Jak pisało RMF FM, państwa opóźniające się ze zwrotem mienia „mogą znaleźć się na cenzurowanym”.

Ustawa ta spotyka się z powszechnym sprzeciwem polskich i polonijnych środowisk w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Zaznaczano, że narusza ona obowiązujący w Polsce i USA porządek prawny, a także sankcjonuje nienależne roszczenia wobec Polski wysuwane przez takie amerykańsko-żydowskie grupy lobbingowe, jak World Jewish Restitution Organization.

Organizatorzy przypominają też, że przedmiotem tych roszczeń są nieruchomości i inne aktywa pozostawione bezpotomnie i bezspadkowo przez obywateli Polski narodowości żydowskiej, zamordowanych w czasie II wojny światowej przez Niemców. Podkreślają, że faktycznie roszczenia te zostały już zaspokojone poprzez nadzwyczajną niemiecko-izraelską umowę międzynarodową z 1952 roku, a także przez umowy indemnizacyjne pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, Wielka Brytanią, Francją, Kanadą i szeregiem innym krajów.

Prawo 115-171 (ustawa 447) odwołuje się do wskazań Deklaracji Teresińskiej z roku 2009, zawierającej pozaprawne roszczenia różnych organizacji żydowskich wobec 46 krajów-uczestników konferencji, w tym także wobec Polski. Dotyczą one aktywów pozostawionych bezpotomnie po II wojnie światowej przez pomordowanych w Holokauście Żydów, którzy byli m.in. obywatelami II RP.

„Deklaracja Teresińska nie daje USA mandatu do egzekwowania jej postanowień oraz zawiera ona sformułowania, które są jawnie dyskryminujące względem grup narodowych innych niż grupa żydowska, co czyni prawo 115-171 (Act S.447) niekonstytucyjnym” – piszą przedstawiciele organizacji polonijnych. Dodają, że z uwagi na wielkość przedwojennej mniejszości żydowskiej w Polsce, nasz kraj jest głównym adresatem tych roszczeń, „pomimo faktu utraty przez Polskę większości terytoriów, na których owa mniejszość zamieszkiwała”.

Podkreślono też, że „amerykańskie żydowskie organizacje roszczeniowe nie są i nigdy nie były prawnymi spadkobiercami obywateli II R.P. narodowości żydowskiej, ani jakichkolwiek innych podmiotów prawnych działających w Polsce przed II wojna światową”.

„Prawo 115-171 (Act S.447) łamiąc obowiązujący porządek prawny i opierając się na dyskryminującym pozostałe nacje precedensie, otwiera nowy etap na drodze, której celem jest przekształcenie bezprawnych roszczeń materialnych w prawnie akceptowane narzędzie ich windykacji. Innymi słowy, prawo 115-171 (Act S.447) otwiera furtkę dla wszelkich możliwych szantaży względem Polski. Skutki ekonomiczne, społeczne i polityczne dla Polski i Polaków mogą być bardzo dotkliwe, łącznie z ewentualną utratą suwerenności kraju” – ostrzega amerykańska Polonia.

„Celem 115-171 (Act S.447) jest wymuszenie na Polsce przekazania organizacjom roszczeniowym, na drodze pozaprawnych, politycznych decyzji, aktywów pozostawionych bezpotomnie i bezspadkowo po II wojnie światowej, przez obywateli polskich narodowości żydowskiej lub też zaspokojenia tych roszczeń w sposób alternatywny, na przykład za pomocą prywatyzacji polskich zasobów naturalnych, jak to miało już miejsce w przypadku nieudanej prywatyzacji Lasów Państwowych przez koalicję PO/PSL” – czytamy w komunikacie w tej sprawie. Zaznaczono w nim także, że prawo 115-171 (Act S.447) narusza normy prawa polskiego, amerykańskiego i międzynarodowego, stawiając Departament Stanu USA, a docelowo amerykański Kongres, w roli „arbitra” oraz „windykatora”, działającego na rzecz amerykańskich, żydowskich środowisk roszczeniowych. Zaznaczono, że chodzi tu o roszczenia ze strony „podmiotów niemających absolutnie nic wspólnego z byłymi właścicielami, których celem jest tak naprawdę wymuszenie na Polsce, poprzez różnego rodzaju szantaże, oraz szkalowanie Polski na arenie międzynarodowej, pozaprawnych nadań własnościowych lub kompensacji finansowych”.

Organizacje polonijne z USA zwracają też uwagę, że JUST Act 447 tworzy też „nieuczciwy mechanizm nacisku na polskie władze”. W tym kontekście zwrócono uwagę na wypowiedź sekretarza stanu Mike’a Pompeo podczas jego ostatniej wizyty w Warszawie. Wezwał wówczas władze polskie do poczynienia postępów ws. „kompleksowego ustawodawstwa o restytucji mienia prywatnego” Żydów, którzy utracili swoją własność w czasach Holokaustu. Zdaniem Polonii, był to zwiastun tego rodzaju nacisków. Podkreślono, że Pompeo nic nie wspomniał o Polakach, którzy nigdy nie otrzymali rekompensaty za straty wojenne od Niemiec, czy Rosji.

Zdaniem organizacji polonijnych z USA, „polskie władze wydają się lekceważyć fakt istnienia prawa 115-171 (Act S.447) i zamilczają jego znaczenie, przekonując opinię publiczną, że nie będzie ono miało żadnych praktycznych konsekwencji dla Polski i Polaków”.

„Stojąc wobec tego monumentalnego wyzwania, apelujemy do patriotycznych środowisk polskich i polonijnych w Stanach Zjednoczonych i na świecie do podjęcia z nami akcji protestacyjnej w tym zakresie, a media do rzetelnego przekazu informacji” – apelują organizatorzy protestów przeciwko JUST Act 447.

Wcześniej w rozmowie z portalem Kresy.pl poseł Robert Winnicki mówił, że w sprawie ustawy 447 mamy do czynienia z absolutną zmową milczenia.

– To obciąża całą polską klasę polityczną, która milczała i milczy w tej sprawie bojąc się konfrontacji, twardego dialogu ze stroną amerykańską w kontekście przeciwstawiania się lobby izraelskiemu czy lobby żydowskiemu w Stanach Zjednoczonych – powiedział Winnicki. Zaznaczył też, że „polska dyplomacja torpedowała wysiłki Polonii w USA, która chciała zablokować tę ustawę”. Szef Ruchu Narodowego przypomniał też, że naciski na Polskę ws. domniemanego mienia pożydowskiego trwają od lat i w zasadzie nie są już żadną tajemnicą.Przewiduje, że ustawa JUST Act 447 będzie kontynuacją nacisków amerykańskich na realizację roszczeń żydowskich w Polsce,ale z większą mocą.

Kresy.pl

Za: Kresy.pl (23 marca 2019)


.