Aktualizacja strony została wstrzymana

19 lipca: „Polski Dzień” w Muzeum w Bletchley Park upamiętniający 70. rocznicę wkładu polskich matematyków w rozwiązanie Enigmy

Muzeum w Bletchley Park, powstałe w miejscu słynnego brytyjskiego ośrodka dekryptażu szyfrogramów, głównie kodowanych przy użyciu niemieckiej maszyny Enigma, zapowiedziało zorganizowanie uroczystości z okazji 70-lecia wkładu polskich matematyków w rozwiązanie tej maszyny szyfrującej.

„Bletchley Park pamięta o trzech matematykach, którzy są upamiętnieni w Polskim Pomniku: Marianie Rejewskim, Henryku Zygalskim i Jerzym Różyckim.” – pisze Muzeum w Bletchely Park na swojej stronie internetowej.

Na program uroczystości rocznicowych „Polskiego Dnia”, organizowanego już po raz dziewiąty, składać się będą trzy wykłady o Enigmie i wkładzie Polaków w jej rozwiązanie. Eugenia Meresch będzie mówiła o przekazaniu Brytyjczykom przez Polaków wyników swoich badań nad Enigmą, czyli jak wiemy całego dorobku wraz z kopiami Enigmy, prelekcja Franka Cartera nosi tytuł „Enigma i polski wkład [w jej rozwiązanie]”, a Derek Celinski, weteran II Wojny Światowej przekaże swoje unikalne wspomnienia z życia w okupowanej Warszawie.

Podczas „Polskiego Dnia” w Bletchley Park wyświetlone zostaną również polskie filmy o Enigmie, zatańczą zespoły ludowe oraz odprawiona zostanie Msza św. w języku polskim. W tym dniu w restauracji ośrodka będą serwowane polskie dania.

Więcej informacji: 01908 640404, info@bletchleypark.org.uk, lub www.bletchleypark.org.uk


Pierwsza informacja o wkładzie Polaków nad rozwiązaniem niemieckiej maszyny Enigma, pojawiła się dopiero w 1968 roku. W ciągu kolejnych lat wypływało coraz więcej danych o tym przełomowym osiągnięciu polskich matematyków oraz niezwykłym, nieznanym w historii wojskowości darze Polaków w postaci przekazania Wielkiej Brytanii całej zdobytej wiedzy, pełnej dokumentacji oraz wykonanych w warszawskich zakładach kopii maszyny szyfrującej Enigma. Otrzymana od Polaków wiedza pozwoliła na wzmożenie badań Brytyjczyków nad dekryptażem, a tzw. historia alternatywna oraz poważne prace historyczne zakładają, że bez tej wiedzy wojna potoczyłaby się zdecydowanie inaczej: mogłaby trwać znacznie dłużej i pociągnąć za sobą więcej ofiar lub też skończyłaby się szybką wygraną Niemiec w kluczowej Bitwie o Atlantyk.

Pomimo wkładu Polaków, Brytyjczycy niechętnie odnosili się do polskich kryptologów, nie dopuszczając nawet Mariana Rejewskiego do głównych prac nad dalszym dekryptażem. Po wojnie, w czasie gdy nastał czas ujawniania informacji o ośrodku w Bletchley Park, Brytyjczycy zawładnęli świadomością historyczną promując fałszywe wersje wydarzeń. W wielu przypadkach zupełnie ignorowano wkład Polaków.

Organizowany przez Muzeum Bletchley Park „Dzień Polski” stanowi chlubny wyjątek w tych losach. Inicjatywy takie należy wspierać, rozszerzać i promować. Wkład Polaków w rozwiązanie Enigmy mógłby być jedną z najpiękniejszych wizytówek Polski, jednak kolejne rządy w Polsce zupełnie ignorują ten potencjał wpisując się w serię antypolskich fobii.


ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Bletchley Park News | http://www.bletchleypark.org.uk/news/docview.rhtm/579421/article.html

Skip to content