Aktualizacja strony została wstrzymana

Tu nie ma miejsca na profanum. Mocny głos hierarchy w obronie tradycyjnej muzyki sakralnej

W liście pasterskim „zaśpiewajcie Panu pieśń nową” biskup Aleksander Sample pochwalił tradycyjną muzykę liturgiczną. Skrytykował przenoszenie świeckiej muzyki na grunt religijny. Powołał się między innymi na naukę świętego Piusa X. To niezwykle istotny głos konserwatywnego hierarchy.  

„Powinniśmy zawsze ofiarować Bogu najlepszą i najpiękniejszą muzykę, do jakiej jesteśmy zdolni” – powiedział arcybiskup. Hierarcha podkreślił, że muzyka sakralna stanowi istotny element kultu, należący do struktury liturgii.

Arcybiskup Sample podkreślił również, że rolą muzyki nie jest jedynie ozdabianie Mszy, lecz coś znacznie głębszego. Duchowny powołał się na słowa świętego Piusa X, zgodnie z którymi w muzyce sakralnej nie ma miejsca na jakiekolwiek elementy profanum. Zacytował również dokumenty Soboru Watykańskiego II. Jego ojcowie wskazali, że muzyka jest tym bardziej święta, im bardziej ubogaca modlitwę, przyczynia się do jedności umysłów oraz wspiera powagę świętych obrzędów. Jak podkreślił hierarcha wszystko, co związane ze Mszą (a więc również muzyka) musi odzwierciedlać nieskończone piękno i dobro Boga.

Świętość to „uniwersalna zasada, przekraczająca kulturę” – podkreślił hierarcha. Zauważył również, że nie każdy rodzaj muzyki jest odpowiedni do odgrywania podczas Mszy. Nie można mieszać muzyki sakralnej i rozrywkowej.  

Arcybiskup Sample przywołał także wezwanie Soboru Watykańskiego II do przyznania szczególnej roli chorałowi gregoriańskiemu. Jak zauważył współcześnie jest on jednak spychany na margines lub całkiem pomijany. To samo dotyczy organów piszczałkowych.

Arcybiskup Sample skrytykował również ideę, jakoby jedynie słowa rozstrzygały o tym czy dany utwór można uznać za muzykę sakralną. Forma również jest istotna!

Arcybiskup Sample urodził się w 1960 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w wieku 30 lat. 15 lat później został biskupem Marquette w stanie MIchigan. Od 2013 roku jest arcybiskupem Portland w stanie Oregon.

List amerykańskiego hierarchy z 25 stycznia 2019 roku cieszy, gdyż w dobie dzisiejszej dezynwoltury liturgicznej warto pamiętać o pięknie tradycyjnej muzyki sakralnej.  Niestety także w polskich kościołach modne stają się Msze gitarowe, a muzykę popularną puszcza się nawet na pogrzebach.

Tymczasem liturgia nie jest miejscem na wyrażanie swej źle pojętej spontaniczności. Służy bowiem wznoszeniu duszy ku Bogu, a także oddaniu Mu czci. To zaś należy czynić jak najpiękniej tylko możliwe.

Źródła: catholicherald.co.uk / Katechizm Kościoła Katolickiego / catholic-hierarchy.org

mjend

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2019-02-01) | https://www.pch24.pl/tu-nie-ma-miejsca-na-profanum--mocny-glos-hierarchy-w-obronie-tradycyjnej-muzyki-sakralnej,65845,i.html

Skip to content