Jest oficjalny list papieża Franciszka. Koniec komisji Ecclesia Dei

Potwierdziły się spekulacje watykańskich mediów oraz informacje przekazywane przez watykanistę, Marco Tosattiego. Papież Franciszek Listem Apostolskim „motu proprio” przekazał wszystkie kompetencje Papieskiej Komisji Ecclesia Dei Kongregacji Nauki i Wiary.  

Tym samym komisja Ecclesia Dei przestała istnieć. Została ona powołana za pontyfikatu Jana Pawła II i zajmowała się sprawami duchownych oraz wiernych przywiązanych do tzw. Mszy łacińskiej. Za jej pośrednictwem z Watykanem kontaktowało się m.in. Bractwo św. Piusa X.

O likwidacji Ecclesia Dei spekulowano od dawna. Tosatti, informując o planowanej likwidacji komisji zastanawiał się czy ostatecznym celem tych działań nie jest przypadkiem likwidacji „Summorum Pontificum”.

Z kolei inny watykanista, Edward Pentin, wskazuje, że zmiana może ułatwić uregulowanie stosunków z Bractwem św. Piusa X. Pentin powołuje się przy tym na tradycjonalistyczne francuskie pismo L’Homme Nouveau, które wskazuje, że tamtejsze Bractwo św. Piusa X widziało komisję bardziej jako przeszkodę w nawiązaniu bliższych stosunków z Watykanem. Przedstawiciele Bractwa pragnęli komunikować się w tych kwestiach bezpośrednio z prefektem Kongregacji niż z przewodniczącym Komisji.

Pojawiły się też inne komentarze – według nich likwidacja Komisji Ecclesia Dei zachwieje dotychczasowe status quo w sprawie organizowania przez środowiska związane z kościelną Tradycją Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Komisja Ecclesia Dei była bowiem ostatnią instancją odwoławczą dla wiernych – jeśli na odprawianie Mszy w tym rycie nie godził się miejscowy biskup. Komisja zwykle interweniowała w sposób przychylny dla wiernych. Jak będzie na te same prośby reagować Kongregacja Nauki Wiary – czas pokaże. 

Papieska Komisja Ecclesia Dei powstała w 1988 roku, zaś w 2008 papież Benedykt XVI wcielił ją do Kongregacji Nauki Wiary.

Źródło: vaticannews.com/pch24

ged

PRZYPOMINAMY NASZĄ ROZMOWĘ Z ABP. GUIDO POZZO (Sekretarzem Komisji Ecclesia Dei) NAGRANIE POCHODZI Z LIPCA 2018 R.

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2019-01-19)
 
[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

Jakże bardzo wszyscy pragniemy, aby Kościół Posoborowy powrócił do prawdziwej i pełnej jedności z Kościołem Katolickim.. Jednak czy jest to możliwe za pontyfikatu Franciszka? Czy taki powrót Watykanu do pełni wiary jest realny czy bardziej możliwe jest jednak ze Watykan skazi do tej pory nietknięta wiarę Katolicką zmuszając ją do przyklęknięcia przed bogiem modernizmu, ekumenizmu i indyferentyzmu? Wiara jest jedna – stała i katolicka, wiara soboru watykańskiego 2 jest jej karykaturą. Jak te 2 wiary mogą ze sobą koegzystować z punktu widzenia wiary katolickiej? O ile wiara posoborowa jest indyferentna i skłonna do jednoczenia z wszystkim, także fałszem, to wiara katolicka zna słowo Tak i słowo Nie. Póki obie te wiary stoją na swoim to nie będzie pełnej jedności. Apelować o nawrócenie Rzymu – oczywiście, modlić się o nie – naturalnie, ale udawać że wiara jest jedna kiedy różni się w pryncypiach jest niebezpieczne. Wie to każdy kto nie gardzi nauką Kościoła sprzed SW II.
Prawda zwycięży

 


 

Decyzja papieża wywołuje sprzeczne reakcje. Komentarze po likwidacji komisji Ecclesia Dei

Decyzja papieża o przekazaniu kompetencji Papieskiej Komisji Ecclesia Dei Kongregacji Nauki i Wiary wywołała zróżnicowane komentarze. Pojawiają się głosy, jakoby mogło na niej skorzystać Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X i inne instytucje tradycjonalistyczne. Z drugiej strony istnieje też niepokój o losy tradycyjnych zgromadzeń zakonnych.

Jak zauważa Hilary White [whatisupwiththesynod.com], komisja Ecclesia Dei zajmowała się do tej pory nie tylko dialogiem z FSSPX. Nadzorowała bowiem również niektóre tradycyjne zgromadzenia zakonne. Dzięki temu nie trafiały one pod nadzór Kongregacji ds. Zakonów, uchodzącej na nieprzyjazną wobec tradycjonalistów. 

Czas pokaże, jak wyglądać będzie nadzór Kongregacji Nauki Wiary. Jak pisze publicystka, nie jest to właściwa instytucja do nadzorowania życia zakonnego. Hilary White zapowiada przyglądanie się tej sprawie w kontekście instrukcji Cor Orans. Jej zdaniem ta instrukcja Watykanu o życiu zakonnym zagraża tradycyjnym zakonom. 

Z kolei według związanego z Bractwem Świętego Piusa X portalu FSSPX News „chociaż tak zwane wspólnoty Ecclesia Dei zachowały swoje tradycje duchowe i liturgiczne, z pewnością nie liczą się w dyskusji. Jeśli pozostaną przywiązane do sekcji Kongregacji Nauki Wiary, to będzie to miało charakter incydentalny. Mogą zachować Mszę, lecz nie całą związaną z nimi doktrynę”.

Z kolei Nicola Gori na łamach L’Osservatore Romano (cytowana przez ncregister.com) twierdzi, że okoliczności w sprawie dialogu z FSSPX uległy zmianie.  Dodała, że rozmowy trwają. Jej zdaniem główną osią dialogu są obecnie kwestie doktrynalne. Dlatego też Franciszek zdecydował się na przeniesienie komisji Ecclesia Dei do Kongregacji Nauki Wiary. Według publicystki nie chodzi tu o całkowitą likwidację komisji, lecz o „transfer kompetencji”.

Edward Pentin z „National Catholic Register” powołuje się także na niewymienione z nazwiska poinformowane źródło watykańskie. Według tegoż źródła decyzja Franciszka jest zasadniczo dobra, w kontekście nadziei na powrót Bractwa świętego Piusa X do pełnej jedności z Rzymem. Przysłuży się także innym grupom tradycjonalistycznym.

Portal Life Site News również powołuje się na dobrze poinformowane źródła w Rzymie. Zgodnie z cytowanymi wypowiedziami w decyzji papieża nie chodzi o atak na tradycjonalistów, a jedynie zmianę o charakterze formalnym. Jednak jak zauważa cytowane źródło, prawdziwym „newsem” jest dokonane de facto odwołanie sekretarza komisji arcybiskupa Guido Pozzo.

Inny rozmówca LifeSiteNews zauważa natomiast, że Kongregacja Nauki Wiary jest bardziej biurokratyczną organizacją niż Ecclesia Dei i częściej podejmuje decyzje na podstawie czysto formalnych kryteriów. Nie wiadomo na razie czy skorzysta na tym ruch tradycjonalistyczny.

W swym „motu proprio” Franciszek przekazał wszystkie kompetencje Papieskiej Komisji Ecclesia Dei Kongregacji Nauki i Wiary. Na dokumencie widnieje podpis datowany na 17 stycznia, a opublikowano go 2 dni później.

Jan Paweł II utworzył Papieską Komisję Ecclesia Dei w 1988 roku. Chodziło o pomoc w zachowaniu pełnej jedności kościelnej duchownym związanym wcześniej z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X. Przełożony tego ostatniego arcybiskup Marcel Lefebvre (powołując się na stan wyższej konieczności) dokonał w 1988 roku nielegalnych święceń 4 biskupów.

W 2007 roku Benedykt XVI rozciągnął kompetencje Komisji na zgromadzenia zakonne przywiązane do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego i żyjące według dawnych tradycji życia konsekrowanego. Dwa lata później ten sam papież zreorganizował tę komisję, dostosowując ją do nowej sytuacji (jaka zapanowała po zdjęciu ekskomuniki z 4 biskupów wyświęconych przez arcybiskupa Lefebvre’a).

Benedykt XVI związał ponadto Ecclesia Dei Kongregacją Nauki Wiary. Z kolei w ubiegłym roku Kongregacja Nauki Wiary wystąpiła z wnioskiem, by dialog z Bractwem św. Piusa X był prowadzony bezpośrednio przez tę dykasterię. Franciszek zaaprobował tę prośbę.

Źródła: fsspx.news / whatisupwiththesynod.com / ncregister.com / lifesitenews.com / L’Osservatore Romano / pch24.pl

mjend

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2019-01-21)

 


 

Motu Proprio o Papieskiej Komisji Ecclesia Dei

Stolica Apostolska opublikowała, w dniu 19 stycznia 2019 r., List Apostolski Motu Proprio o Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, która zajmowała się, oprócz kwestią dialogu z Bractwem św. Piusa X, sprawami wiernych związanymi z nadzwyczajną formą rytu rzymskiego. Poniżej publikujemy nieoficjalne (i robocze) tłumaczenie wspomnianego Listu Apostolskiego Motu Proprio. Oryginał jest dostępny w języku włoskim na stronie internetowej Stolicy Apostolskiej: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190117_ecclesia-dei.pdf


LIST APOSTOLSKI

W FORMIE „MOTU PROPRIO”

 

PAPIEŹA FRANCISZKA

O PAPIESKIEJ KOMISJI

„ECCLESIA DEI”


Przez ponad trzydzieści lat Papieska Komisja Ecclesia Dei, ustanowiona przez List Apostolski Motu proprio Ecclesia Dei adflicta, z 2 lipca 1988 r., wypełniała ze szczerą i chwalebną troską zadanie współpracy z biskupami i z dykasteriami Kurii Rzymskiej, by ułatwić pełną komunię eklezjalną kapłanom, seminarzystom, wspólnotom lub pojedynczym zakonnikom i zakonnicom, związanym z Bractwem założonym przez abpa Marcela Lefebvre, którzy chcieli pozostać zjednoczeni z Następcą św. Piotra w Kościele Katolickim, zachowując swoje duchowe i liturgiczne tradycje [1].

Tym sposobem mogła ona rozciągnąć swoją władzę i kompetencje w imieniu Stolicy Apostolskiej nad wspomnianymi społecznościami i stowarzyszeniami, dopóki nie zostanie to uregulowane w inny sposób [2].

Następnie, na mocy Listu Apostolskiego Motu Proprio Summorum Pontificum, z 7 lipca 2007 r., Stolica Apostolska rozszerzyła władzę Papieskiej Komisji nad tymi instytutami i wspólnotami zakonnymi, które przylgnęły do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego i przyjęły poprzednie tradycje życia zakonnego, nadzorując przestrzeganie i stosowanie ustalonych dyspozycji [3].

Dwa lata później, mój czcigodny poprzednik Benedykt XVI, Listem Apostolskim Motu proprio Ecclesiae unitatem, z dnia 2 lipca 2009 r., zrestrukturyzował Papieską Komisję, aby bardziej dostosować ją do nowej sytuacji jaka nastała wskutek odwołania ekskomuniki czterech biskupów konsekrowanych bez papieskiego mandatu. I, utrzymując między innymi, że po tym akcie łaski, kwestie rozpatrywane przez tę Papieską Komisję były głównie o charakterze doktrynalnym, związał on ją w sposób bardziej organiczny z Kongregacją Nauki Wiary, zachowując jednakże jej pierwotne cele, lecz zmieniając strukturę [4].

Teraz, jako że posiedzenie Kongregacji Nauki Wiary, z dnia 15 listopada 2017 r., złożyło wniosek, aby dialog między Stolicą Apostolską a Bractwem Kapłańskim św. Piusa X był moderowany bezpośrednio przez wspomnianą Kongregację, z powodu że omawia się kwestie o charakterze doktrynalnym, na który to wniosek udzieliłem mojej aprobaty podczas audiencji jakiej udzieliłem Prefektowi 24 dnia owego miesiąca, oraz propozycja ta znalazła akceptację na Spotkaniu Ogólnym tejże Kongregacji, odbywającej się od 23 do 26 stycznia 2018, podjąłem, po długiej refleksji, następującą decyzję.

Uważając, że zmieniły się dziś warunki które spowodowały, że św. Papież Jan Paweł II powołał Papieską Komisję Ecclesia Dei;

zauważając, że instytuty i wspólnoty religijne, które na stałe celebrują w nadzwyczajnej formie, dziś osiągnęły pewną własną stabilność co do liczby i życia; zauważając, że cele i kwestie, którymi zajmuje się Papieska Komisja Ecclesia Dei, mają głównie charakter doktrynalny;

pragnąc, aby te cele były coraz bardziej ewidentne dla świadomości wspólnot kościelnych,

obecnym listem apostolskim zarządzam co następuje (Motu proprio data):

1. Papieska Komisja Ecclesia Dei, ustanowiona w dniu 2 lipca 1988 r., na mocy Listu Apostolskiego Motu Proprio Ecclesia Dei adflicta, zostaje zniesiona.

2. Zadania tej Komisji zostają w całości powierzone Kongregacji ds. Doktryny Wiary, w ramach której zostanie powołana specjalna Sekcja, która będzie kontynuowała prace związane z nadzorem, promocją i opieką dotychczas prowadzoną przez zniesioną Papieską Komisję Ecclesia Dei.

3. Budżet Papieskiej Komisji zostaje włączony do rachunkowości wyżej wymienionej Kongregacji.

Co więcej, ustalam, aby niniejsze Motu proprio, zostało promulgowane przez publikację w dzienniku L’Osservatore Romano wychodzącym w dniu 19 stycznia 2019 r., wchodząc natychmiast w życie, pomimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, a następnie aby zostało zawarte w oficjalnym biuletynie Stolicy Apostolskiej, Acta Apostolicae Sedis.

Dano w Rzymie, u św. Piotra, 17 stycznia 2019 r, w VI roku Naszego Pontyfikatu.

Franciszek

————————————–

[1] Patrz. Jan Paweł II, List Apostolski Motu Proprio Ecclesia Dei adflicta, 2 lipca 1988, AAS, LXXX (1988), 12 (15 listopada 1988), 1495-1498, 6a.

[2] Patrz. Audiencja z dnia 18 października 1988, AAS, LXXXII (1990), 5 (3 maja 1990), 533-534, 6.

[3] Patrz. Benedykt XVI, List Apostolski Motu Proprio Summorum Pontificum, 7 lipca 2007, AAS, XCIX (2007), 9 (7 września 2007), 777-781, 12.

[4] Patrz. Benedykt XVI, List Apostolski Motu Proprio Ecclesiae unitatem, 2 lipca 2009, AAS, CI (2009), 8 (7 sierpienia 2009), 710-711, 5.

Za: UnaCum.pl – Centrum Informacyjne Ruchu Summorum Pontificum (21 stycznia 2019)


 


 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content