Aktualizacja strony została wstrzymana

Rozwój Tradycji katolickiej na Sri Lance

Wedle tradycji św. Tomasz Apostoł ok. 52 r. po Chrystusie nawracał południowe Indie; stamtąd 20 lat później Ewangelia dotarła na pobliski Cejlon. Najstarsze znane archeologiczne ślady chrześcijaństwa na wyspie stanowią monety i granitowy „krzyż św. Tomasza” z V w. Obecność chrześcijan utrzymała się tam w ciągu wieków, jednak w stosunku do pogan pozostawali oni w mniejszości. W XIV w. tamtejsi nestorianie dokonali unii z Kościołem rzymskokatolickim, zaś w czasie swej podróży do Chin franciszkanin Jan z Marignolli nawiedził kraj jako legat papieski. W 1543 r. św. Franciszek Ksawery – bądź wysłany przez niego kapłan – przybył na Cejlon, katechizując ochrzczonych parę lat wcześniej przez portugalskich misjonarzy marynarzy i chrzcząc nowych. Wielu z nich, ok. 600, poniosło parę lat później śmierć męczeńską.

Kościół pw. Matki Bożej z Guadalupe w Negombo

Obecnie katolicy stanowią ok. 6,2% wśród 21,5 milionowej populacji wyspy, zdominowanej przez buddystów (ok. 70%) i wyznawców hinduizmu (ok. 13%). Kapłani z Bractwa Św. Piusa X odwiedzili Sri Lankę po raz pierwszy w 1986 r., a więc jeszcze za życia założyciela Bractwa, abp. Marcelego Lefebvre’a (” 1991). Dziesięć lat później otwarto przeorat św. Franciszka Ksawerego, choć przez dłuższy czas apostolat pozostawał ograniczony względami kadrowymi i materialnymi. Przez wiele lat kaplica mieściła się w przebudowanym na ten cel garażu samochodowym, do którego dodano wiatę służącą wiernym za nawę. Ok. 2010 r. postawiono obok niej dzwonnicę, niemniej z zewnątrz całość przypominała raczej zbór Świadków Jehowy niż katolickie miejsce kultu.

Przełom nastąpił 21 kwietnia 2016 r. Tego dnia bp Bernard Fellay, ówczesny przełożony generalny Bractwa, dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego (z relikwiami św. Filomeny) pod mający powstać w Negombo kościół pw. Matki Bożej z Guadalupe, 30 km na północ od stolicy Sri Lanki Kolombo. Z kolei poświęcenia kościoła dokonał 19 marca 2017 r. ówczesny przełożony Bractwa w Azji, ks. Karol Stehlin FSSPX.

Od września 2017 r., dzięki stałej obecności kapłana, w kościele pw. Matki Bożej z Guadalupe Msza św. wszech czasów jest odprawiana codziennie, co umożliwiło podwojenie liczby wiernych (z 30 do 60 osób) w ciągu jednego roku. Z błogosławieństwem Bożej Opatrzności Tradycja katolicka staje się też coraz bardziej znana wśród Lankijczyków: w niedzielę 16 grudnia br. w odpustowej procesji ku czci Matki Bożej z Guadalupe wzięło udział aż 200 osób.

Procesja ku czci Matki Bożej z Guadalupe, Negombo, 16 XII 2018

Dzięki łaskom udzielanym za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny kościół Bractwa w Sri Lance stopniowo zaczyna być traktowany przez tamtejszych katolików jako sanktuarium maryjne. Przeor, ks. Fabrycjusz Loschi FSSPX, otrzymuje od przypadkowych osób coraz więcej świadectw o wysłuchanych przez Matkę Bożą z Guadalupe próśb. Oby oprócz wielu łask doczesnych Niepokalana obdarzyła mieszkańców Cejlonu czystą wiarą katolicką i miłością nadprzyrodzoną, bez których nie sposób podobać się Bogu!

Źródła

Za: Wiadomości Tradycji Katolickiej (26 grudnia 2018) | https://news.fsspx.pl/2018/12/rozwoj-tradycji-katolickiej-na-sri-lance/

Skip to content