Aktualizacja strony została wstrzymana

Żydowscy przywódcy religijni chcą wprowadzenia antysemickich ostrzeżeń w Biblii i Koranie

Żydowscy przywódcy domagają się nowych wydań Biblii i Koranu, w których mocno zaakcentowane zostaną ostrzeżenia przed antysemityzmem.

Zalecenia zostały zawarte w nowym dokumencie, noszącym tytuł: „Koniec antysemityzmu! Katalog strategii walki z antysemityzmem”. Tekst powstał podczas konferencji, zorganizowanej przez Europejski Kongres Żydów, na której omawiano sposoby uporania się z dyskryminacją i prześladowaniami.

Wśród wymienionych w dokumencie strategii, znalazła się m.in. idea wprowadzenia ostrzeżeń w świętych tekstach:

Tłumaczenia Nowego Testamentu, Koranu i innych tekstów chrześcijańskich lub muzułmańskich wymagają podkreślenia ciągłości żydowskiego dziedzictwa, zarówno z chrześcijaństwem, jak i islamem oraz ostrzeżenia czytelników o konsekwencjach antysemickich postaw.

W Nowym Testamencie znalazło się kilka fragmentów, które zostały zidentyfikowane jako szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą być wykorzystane przez przeciwników do uzasadnienia antysemityzmu. Wspomnieć można chociażby o obwinieniu Żydów za śmierć Jezusa Chrystusa, przedstawienie upartej natury narodu żydowskiego oraz ich nielojalność wobec Boga. W Koranie również znaleźć można pewne negatywne uwagi na temat Żydów.

Dokument wzywa również do identyfikacji i odrzucenia wszelkich antysemickich tekstów dziedzictwa chrześcijańskiego i muzułmańskiego. Żydzi argumentują, że Nowy Testament jest dziełem stworzonym przez ludzi, więc nie powinien być mylnie utożsamiany z objawieniem Bożym.

Inne obszary podkreślone podczas konferencji to zwalczanie antysemityzmu w przestrzeni cyfrowej oraz w ramach organizacji badawczych i instytucji akademickich. Działania moją obejmować m.in. zapewnienie internetowym wyszukiwarkom pozytywnych wizerunków judaizmu oraz dokładnych opisów historii antysemityzmu.

Na inicjatywy Żydów zareagowali uczeni. Profesor sztuk islamistycznych na Uniwersytecie Londyńskim, Muhammad Abdel Haleem, podważył skuteczność pomysłów i przyznał, że jeśli ktoś chce zaangażować się w antysemityzm, to zrobi to bez względu na dodane ostrzeżenia.

Za: zmianynaziemi.pl (2018-11-25)

Skip to content