Aktualizacja strony została wstrzymana

Komunikat Domu Generalnego Bractwa Św. Piusa X po spotkaniu kard. Ladarii z ks. Pagliaranim

W czwartek 22 listopada br. przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, ks. Dawid Pagliarani, przebywał w Rzymie na zaproszenie kard. Ludwika Ladarii Ferrera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Ks. Pagliaraniemu towarzyszył ks. Emanuel du Chalard FSSPX, zaś kard. Ladarii asystował abp Gwidon Pozzo, sekretarz Papieskiej Komisji Ecclesia Dei.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary i trwało dwie godziny, od 16.30 do 18.30. Jego celem było umożliwienie kard. Ladarii i ks. Pagliaraniemu osobiste poznanie się po tym, gdy ten drugi w lipcu br. został wybrany nowym przełożonym generalnym FSSPX, a także podsumowanie relacji między Rzymem a Bractwem Św. Piusa X.

W czasie rozmowy przypomniano, że istota sporu w oczywisty sposób dotyczy spraw doktrynalnych i że ani Bractwo, ani Rzym nie mogą pominąć jej milczeniem. To właśnie z powodu tej niemożliwej do pogodzenia różnicy doktrynalnej w ciągu ostatnich siedmiu lat nie powiodła się żadna próba wypracowania, akceptowalnej dla obu stron, deklaracji doktrynalnej. Z tego powodu kwestia doktrynalna bezapelacyjnie pozostaje najważniejsza.

Nic innego nie mówią władze rzymskie, gdy oficjalnie stwierdzają, że warunkiem kanonicznego uznania Bractwa jest podpisanie dokumentu o charakterze doktrynalnym.

Powyższe skłania Bractwo do wznowienia rozmów teologicznych; Bractwo jest przy tym świadome, że Pan Bóg nie wymaga od niego przekonania swoich rozmówców, ale złożenia przed całym Kościołem bezwarunkowego świadectwa wiary.

Przyszłość Bractwa znajduje się w rękach Opatrzności i Najświętszej Maryi Panny, co poświadcza cała jego historia, od założenia aż po dzień dzisiejszy.

Członkowie Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X nie pragną nic innego jak tylko służyć Kościołowi i aktywnie działać na rzecz jego odnowy, aż do złożenia w ofierze własnego życia dla jego tryumfu, jeśli zajdzie taka potrzeba – nie do nich jednak należy wybór sposobu, warunków ani chwili, gdyż to zależy jedynie od samego Boga.

Menzingen, 23 listopada A.D. 2018

Za: Wiadomości Tradycji Katolickiej (23 listopada 2018) | https://news.fsspx.pl/2018/11/komunikat-domu-generalnego-bractwa-sw-piusa-x-po-spotkaniu-kard-ladarii-z-ks-pagliaranim/

Skip to content