Aktualizacja strony została wstrzymana

Papieska Akademia Nauk i wdrażanie Agendy 2030. Akcja – mobilizacja młodych

Przy okazji Synodu Młodych w Watykanie 31 października br. Papieska Akademia Nauk (PAS) we współpracy z oenzetowską agendą Youth Network Sustainable Development Solutions (Youth SDSN) zorganizowała sympozjum w siedzibie PAS. Celem było zmobilizowanie młodych ludzi, by przyspieszyć osiąganie wszystkich celów Agendy 2030 i Porozumienia Paryskiego.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 młodych liderów z ponad 30 krajów, przedstawicieli różnych dyscyplin. Młodzież ma ważną rolę do odegrania w propagowaniu celów zrównoważonego rozwoju (SDG), paryskiego porozumienia klimatycznego i encykliki „Laudato si” wśród nowego pokolenia na całym świecie.

Oenzetowska SDSN kierowana przez prof. J. Sachsa podkreśla, że „Watykańskie Sympozjum Młodzieży to forum mające na celu wzmocnienie globalnych ruchów młodzieżowych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy spotykają się, aby uczyć się od ekspertów i siebie nawzajem podczas sesji obejmujących takie tematy, jak: poparcie, przywództwo, przedsiębiorczość i zaangażowanie moralne, by wzmocnić globalne ruchy młodzieżowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Watykańskiemu Sympozjum przewodniczył profesor Jeffrey D. Sachs, specjalny doradca Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresa w sprawie SDG i dyrektor SDSN oraz bp Marcelo Sánchez Sorondo, kanclerz Papieskiej Akademii Nauk. Papież Franciszek został również zaproszony do udziału.

Oenzetowska agenda podkreśla, że młodzi ludzie są nie tylko „przyszłymi strażnikami naszej planety, ale także utalentowanymi, pełnymi pasji agentami zmian transformacyjnych w naszych gospodarkach i społecznościach”. Mają pomóc w ochronie naturalnych ekosystemów.

Przedsiębiorcy i działacze uczyli młodych liderów, jak „katalizować ruchy społeczne wokół największych problemów naszych czasów”. Porad udzielali przedstawiciele organizacji takich jak: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Instytut Omni, Global Citizen, Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Przyszli liderzy mają zająć się „stworzeniem lepszego świata”. Podczas spotkania młodzież współpracowała nad konkretnymi planami działań służącymi wdrażaniu rozwiązań na potrzeby Agendy 2030 na poziomie krajowym i regionalnym. Młodzi aktywiści mają budować w swoich krajach ruchy i sieci, które skoncentrują się na wdrażaniu Agendy 2030.

Cele zrównoważonego rozwoju (SDGs) to zestaw 17 celów i 169 bardziej szczegółowych zadań ujętych w Agendzie Zrównoważonego Rozwoju na 2030 r., która została przyjęta podczas głosowania w siedzibie ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2015 r.

Według jej propagatorów oenzetowski program ma się przyczynić do osiągnięcia włączenia społecznego, dobrobytu gospodarczego i zrównoważonego środowiska. Wprost mówi się w tym programie o konieczności zapewnienia „zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego”, co obejmuje upowszechnienie sterylizacji i aborcji, a także programu lobby homoseksualnego.

Watykańskie Sympozjum Młodzieży w siedzibie PAS zasponsorowała dr Betsee Parker. SDSN powstała w 2012 roku z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona w celu promowania praktycznych rozwiązań problemów związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej, krajowej i globalnej. W 2015 r. SDSN uruchomił oficjalny oddział młodzieżowy (SDSN Youth), by szerzyć Agendę 2030.

Bp Marcelo Sánchez Sorondo, witając uczestników sympozjum stwierdził, że „musimy wprowadzić nowe przykazanie miłości w działanie, aby przeciwstawić się globalizacji obojętności i potwierdzić globalizację miłości, prawdziwego pokoju, przyjaźni, sprawiedliwości i solidarności, które możemy zrealizować w tym pokoleniu”.  

Profesor Sachs z kolei przekonywał, że akceptacja Agendy 2030 przez 193 państwa ONZ zobowiązuje do realizacji w pierwszej kolejności programu globalnego, a nie żadnych lokalnych polityk przez rządy poszczególnych państw.

Papieska Akademia Nauk planuje jeszcze w pierwszej połowie tego miesiąca zorganizować kilkudniowe sympozjum poświęcone „Transformacyjnej roli nauki w społeczeństwie: od rodzącej się podstawowej nauki w kierunku rozwiązań dla dobrobytu ludzi”.

Sympozjum poświęcone tej tematyce odbędzie się w dniach 12-14 listopada 2018 r. podczas sesji plenarnej PAS. Jej uczestnicy mają potwierdzić, że podstawowe teorie naukowe pozostają fundamentalne dla „modelu świata opartego na dowodach”.

Uczestnicy mają wskazać na rosnące powiązanie interdyscyplinarne nauk fizycznych z humanistycznymi. Mają też naciskać na polityków, by bardziej zaangażowali się we wspieranie kwestionowanych teorii naukowych np. teorii ewolucji czy o klimacie. Decydenci polityczni zostaną wezwani do zwalczania „fake newsów”, czyli – jak czytamy na stronie PAS – „stwierdzeń, które nie są oparte na naukowym rozeznaniu”.

Sesja będzie poświęcona kwestii przywrócenia zaufania do nauki. „Utrata zaufania do nauki doprowadzi do zmniejszenia wsparcia ze strony społeczeństwa i zagrozi transformacyjnym wpływom nauki. Nasza Akademia jest szczególnie wyczulona na wszelkie takie tendencje i dlatego poszukuje dialogu z liderami polityki naukowej na sesji plenarnej 2018 r.” – czytamy,

Sesja ma zidentyfikować przełomowe wydarzenia w głównych dziedzinach nauki. Wskazać strategie rozwiązywania problemów oraz związanych z nimi badań odnoszących się do kwestii dobrobytu, redukcji ubóstwa i aktualnych problemów ludzkości związanych z niszczeniem środowiska oraz konfliktami. Ma też opracować strategię wzmacniania zaufania społeczeństwa do nauki. Zidentyfikować przyczyny potencjalnie rosnącej nieufności wobec niej i wskazać możliwości zwiększenia tego zaufania.

Akademia PAS zorganizowała szereg sesji i spotkań poświęconych kluczowym zagadnieniom związanym ze zrównoważonym rozwojem. Podczas wrześniowej sesji zajmowano się np. kwestiami żywności. Jej uczestnicy mówili o potrzebie zmiany diety, by nie szkodzić planecie. Wskazano, że około 1,3 miliarda ton, czyli jedna trzecia żywności produkowanej na świecie jest corocznie tracona przy znaczącym wpływie na środowisko – produkcja żywności generuje jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych.

Pochylono się nad problemem otyłości i złą dietą, powodującą choroby cywilizacyjne. Mówiono o globalnym zrównoważonym systemie żywności i potrzebie zmiany diety na wegetariańską.

15 listopada planowana jest także konferencja poświęcona „zmianom klimatycznym”, by wywrzeć presję na uczestników szczytu COP24 w Katowicach. Bp Sorondo chciał ją zorganizować wraz z Włoską Narodową Radę ds. Badań (CNR), by nadać wydarzeniu większą wartość naukową.

Źródło: sdsnyouth.org, pas.va., lanuovabaq.it,

AS

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2018-11-06) | https://www.pch24.pl/papieska-akademia-nauk-i-wdrazanie-agendy-2030--akcja---mobilizacja-mlodych,63924,i.html#ixzz5VzjfrCPq

Skip to content