Austriacka grupa wzywa do zlikwidowania balkonu w ratuszu bo… przemawiał z niego Hitler

Aktualizacja: 2018-10-20 5:12 pm

Działacze lewackiej grupy austriacko-niemieckiej wezwały władze Wiednia do “zlikwidowania balkonu w ratuszu miejskim, gdyż w 1938 roku przemawiał z niego Adolf Hitler”.

W odpowiedzi na apel aktywistów grupy Memory Gaps, Veronica Kaup-Hasler, nadzorująca we władzach stolicy Austrii dział kultury, stwierdziła, że jest zadowolona z debaty, jednak “balkon powinien pozostać, jakkolwiek z lepszym opisem historycznym”.

Grupa Memory Gaps wzywając do demontażu balkonu sugeruje aby po raz ostatni przed jego rozbiórką wygłoszony został z niego “apel o pokój”, w 100-rocznicę proklamowania Republiki Austriackiej, tj. 12 listopada 2018 roku.

Słynne przemówienie Hitlera wygłoszone zostało z wiedeńskiego ratusza w przeddzień plebiscytu w Austrii i w Niemczech 10 kwietnia 1938 roku. Na pytania „Czy zgadzasz się z połączeniem Rzeszy Niemieckiej z Austrią?” i „Czy zgadzasz się z listą przedstawioną przez naszego führera Adolfa Hitlera?”, w Niemczech 99% procent masowo głosujących wypowiedziało się na “tak”, a w Austrii, aż 99,7%.

Zbudowany na okazję przemówienia drewniany balkon, w przyszłych latach rozbudowano tworząc z kamienia kompozycję dopasowującą do całej struktury Ratusza.

Sporny balkon umieszczony jest w centralnym miejscu Ratusza, w strukturze głównej wieży, nad wejściem głównym.

Photo: By Thomas Ledl [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie France24 (17 October 2018)
Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=104911 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]