Aktualizacja strony została wstrzymana

Instytut Polonika: Polacy nie wiedzą o istnieniu polskiego dziedzictwa na Kresach i za granicą

Polacy, szczególnie młodzi, nie mają świadomości istnienia polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym na Kresach – tak wynika z badania przeprowadzonego dla Instytutu POLONIKA. Okazuje się też, że mniej niż połowa polskich podręczników zawiera wzmianki o polskim dziedzictwie za granicą.

Wyniki badań w tej sprawie zostały zaprezentowane podczas seminarium przez dyrektorkę Instytutu POLONIKA, Dorotę Janiszewską-Jakubiak. Przeprowadzono je w czerwcu br. wraz z Instytutem ARC Rynek i Opinia. Jak tłumaczył Piotr Jamski, „badanie to ma pomóc wyznaczać kierunki działań w obszarze popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą – zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży”.

W badaniu wzięli udział uczniowie podzieleni na kilka grup wiekowych oraz nauczyciele. Zaprezentowano im na fotografiach najbardziej znane obiekty polskiej kultury znajdujące się za granicą, w tym na Kresach, takie jak zamek w Trokach, Kamieniec Podolski, cmentarz Łyczakowski, kaplica Boimów, Ostra Brama, Czarny Anioł Na Rossie. Pokazano też obiekty takie jak pomnik Chrystusa w Rio, nagrobek Chopina w Paryżu czy cmentarz na Monte Cassino.

Okazuje się, że miejsca te były respondentom mało znane, a tylko nieliczni potrafili powiedzieć, gdzie one się znajdują. Ponadto, uczniowie praktycznie nie znali pojęcia „polskie dziedzictwo kulturowe za granicą”, a pojęcia „polonik” oraz „polonicum” były im zupełnie nieznane.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele uznali, że najbardziej atrakcyjne formy popularyzowania wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym to narzędzia internetowe, m.in. Facebook, YouTube i aplikacje mobilne.

Respondentów zapytano też, czy w czasie podróży zagranicznych poszukują miejsc, zabytków lub zdarzeń związanych z polską kulturą. Aż 92 proc. badanych zadeklarowało, że ślady polskiej kultury za granicą ich nie interesują.

Ponadto, analizie poddano 219 podręczników szkolnych. Wyniki określono mianem symptomatycznych – tylko w 40 proc. z nich znajdowały się wzmianki o polskim dziedzictwie za granicą.

– Z badań tych wynika, że Polacy mają małą świadomość istnienia polskiego dziedzictwa kulturowego poza współczesnymi granicami kraju, a zamiast wiedzy w tym obszarze posługują się intuicją – mówi Piotr Jamski. – Wskazuje to na konieczność istnienia wyspecjalizowanej instytucji, której celem jest nie tylko zachowanie materialnych śladów kultury polskiej za granicą, lecz także kształtowanie świadomości Polaków na temat ich dziedzictwa kulturowego.

Instytut, którego pełna nazwa brzmi Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, to wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której zadaniem jest badanie, ochrona i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Swoje cele realizuje poprzez projekty naukowo-badawcze, konserwatorskie, informacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie. Dwa zasadnicze obszary działań do dziedzictwo historycznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i dorobek kulturowy wielu generacji polskiego wychodźstwa w krajach niemal całego świata. Instytut został powołany w grudniu 2017 roku przez ministra kultury prof. Piotra Glińskiego.

rp.pl / Kresy.pl

Za: Kresy.pl (20 października 2018) | https://kresy.pl/wydarzenia/instytut-polonika-polacy-nie-wiedza-o-istnieniu-polskiego-dziedzictwa-na-kresach-i-za-granica/

Skip to content