Katoliczki budują domy w zdewastowanych miastach amerykańskich

Katolickie kobiety z organizacji Catholic Daughters of the Americas przygotowują się do budowy kolejnego domu, tym razem na ulicy Pine Street w Bostonie (stan Massachussetts). Zrzeszająca około 100 członków (a raczej: członkiń) organizacja wybudowała już 9 domów, przeznaczonych dla nisko-zarabiających rodzin miejskich, których dochód roczny mieści się w granicach 33-37-tysięcy dolarów. Dom, o powierzchni 1,400-stóp-kwadratowych ma kosztować w granicach 100-tysięcy dolarów, a przyszli lokatorzy muszą wnieść „swój udział” przepracowując na budowie co najmniej 500 godzin. Dom obłożony jest dostępną, bezprocentową 20-letnią pożyczką. Dla pracujących na budowie kobiet, Catholic Daughters of the Americas zorganizowało bezpłatne wyżywienie, sponsorowane przez lokalne restauracje.

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Oczywiście nic, tylko pochwalić inicjatywę zaradnych katoliczek, które swoją ciężką pracą przyczyniają się do wcielania w życie miłosierdzia chrześcijańskiego. Próbują przy tym pokazać dwie rzeczy: 1) potwierdzają fakt konieczności odbudowy miast amerykańskich i przywrócenia im charakteru katolickiego, i 2) unaoczniają, że relacje cenowe na rynkach nieruchomości i sposób osiągania domów jest we współczesnym świecie wielce wypaczony.

1. Nie trzeba żadnej spostrzegawczości, by zauważyć, a niekiedy i poczuć, sposób dewastacji miast amerykańskich – kiedyś kwitnących i tętniących życiem rodzinnym, dziś albo całkowicie opuszczonych, albo zamieszkalych przez biedotę (oraz – nowy trend „powrotu” do miast – przez zdemoralizowanych Yuppies). Co stało się z miastami amerykańskimi? Jak do tego doszlo? Gdzie tkwi przyczyna tej dewastacji? Na to pytanie obszernie i autorytatywnie odpowiada książka dra. E. Micheala Jonesa The Slaughter of Cities: Urban Renewal as Ethnic Cleansing. Każdy, kto choć trochę chce poznać prawdziwe NIEPRZYPADKOWE przyczyny zniszczenia miast amerykańskich, a szczególnie dzielnic miast zamieszkałych przez katolików, musi przeczytać tę książkę. Pozna wtedy, że zniszczenie miast amerykańskich nie tylko nie było przypadkowe, nie było jakimś „wypadkiem przy pracy” ideowych ekspertów od planowania, lecz było PLANEM SAMYM W SOBIE: PLANEM ZNISZCZENIA MIAST.

2. Relacje cenowe na rynku nieruchomości są klasycznym przykładem SPEKULACJI i nie mają nic wspólnego ze zdrowymi podstawami etyki ekonomicznej. Wzrastające astronomicznie ceny domów – których realna wartość po prostu spada, bowiem następuje naturalna deprecjacja zużywającego się produktu – świadczą o tejże astronomicznej inflacji czyli deprecjacji pieniądza. Świadczy o kompletnym upadku normalnej ekonomii, która zastąpiona została relacjami spekulacyjnymi. Na to wszystko nakłada się niemoralny i nieetyczny system pożyczek hipotecznych z lichwiarskim systemem odsetek, co powoduje, iż ludzie są niewolnikami systemu bankowego, który zabiera 2-3 krotną wartość domu i rujnuje ich życie rodzinne, bowiem zmuszeni są do pracy ponad siły, do wysyłania żon do pracy, itp.
Dla chcących poznać PODSTAWY EKONOMII, podstawy normalnego myślenia ekonomicznego pozbawionego liberalnych utopii, koniecznie należy przeczytać książkę niemieckiego Jezuity, o. Heinricha Pescha Ethics and the National Economy
Kup książkę w tej księgarni: http://www.sspx.ca/Angelus/2004_May/Ethics_Modern_Economy.htm

Tutaj OFERTA największego (a przy tym najobszerniejszego) w historii dzieła ekonomicznego ojca Heinricha Pescha, prawdopodobnie największego ekonomisty ostatniego stulecia. Tylko, tak jak to bywa z prawdziwie Wielkimi tego świata, kto o nim słyszał?…

Skip to content