Francja: Wmurowanie kamienia węgielnego kościoła pw. św. Cyrana

Aktualizacja: 2018-09-4 12:25 pm

W niedzielę 29 lipca bp Bernard Tissier de Mallerais, biskup pomocniczy Bractwa Św. Pius X, poświęcił kamień węgielny pod przyszły kościół Sióstr Bractwa Św. Piusa X w ich głównej siedzibie w Saint-Michel-en-Brenne we francuskim Regionie Centralnym.

Poświęcenie kamienia węgielnego w klasztorze w Saint-Michel-en-Brenne

W ceremonii poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego biskupowi towarzyszyli księża Dominik de Vriendt i Jan Iwon Cottard, dwaj kapelani wspólnoty sióstr. Patron przyszłego kościoła, św. Cyran, w VII w. założył pierwszy klasztor właśnie w Saint-Michel-en-Brenne, w miejscu, gdzie obecnie mieszkają siostry.

Po 40 latach korzystania z małej, prowizorycznej kaplicy siostry żywią nadzieję, że wkrótce będą mogły wychwalać Pana Boga w miejscu bardziej godnym Jego boskiego majestatu.

Obok kościoła planuje się również wznieść budynek mieszkalny, jednak powstanie obydwu obiektów zależy od zebrania środków finansowych. Ponieważ jest to dla sióstr sprawa priorytetowa, polecają się one modlitwie i jałmużnom swych przyjaciół i dobroczyńców, z góry im za nie dziękując – wszystko na chwałę Bożą, wedle Jego woli!

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=103676 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]