Aktualizacja strony została wstrzymana

Francja: Nowa kaplica Bractwa Św. Piusa X w Puy-en-Velay

Katedra Matki Bożej w Puy-en-Velay – starodawne sanktuarium maryjne we Francji, w którym skomponowano słynną antyfonę Salve Regina, cel pielgrzymek papieży, królów, krzyżowców, a także zwykłych wiernych – jest określana mianem „średniowiecznego Lourdes”. Choć po rewolucji 1789 r. to miejsce straciło na znaczeniu, Puy daje znać o sobie z okazji wielkich jubileuszy, ogłaszanych w latach, gdy Wielki Piątek wypada 25 marca, pokrywając się ze świętem zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (Zwiastowanie jest wówczas obchodzone w poniedziałek po oktawie Wielkanocy). Jubileusz w Puy jest najstarszy w historii chrześcijaństwa, bowiem po raz pierwszy był obchodzony już w 992 r. Ostatni, trzydziesty pierwszy z kolei, miał miejsce w 2016 r.; następny odbędzie się dopiero w 2157 r.!

Pielgrzymka Tradycji Katolickiej w Puy w 2016 r.

Pielgrzymka Tradycji Katolickiej w Puy w 2016 r.

Z okazji jubileuszu w 2016 r. Bractwo Św. Piusa X zorganizowało międzynarodową pielgrzymkę Tradycji Katolickiej do Puy z udziałem ówczesnego przełożonego generalnego, bp. Bernarda Fellaya. Wobec licznego udziału ok. 4000 wiernych zdecydowano wówczas na otwarcie w Puy większej kaplicy w miejsce dotychczasowego, doraźnego miejsca kultu. Projekt zakładał kupno pochodzącej z 1655 r. byłej kaplicy sióstr Nawiedzenia N.M.P., od czasów rewolucji francuskiej nie pełniącej funkcji sakralnej (w kaplicy urządzono wówczas trybunał rewolucyjny, skazujący na śmierć kapłanów, którzy pozostali wierni Kościołowi, oraz zwolenników francuskiej monarchii…). W ostatnich latach obiekt stał nieużywany, a jego właściciel rozważał zagospodarowanie go jako budynku mieszkalnego.

W 2016 r. księża z przeoratu Bractwa Św. Piusa X w Unieux (położonego 60 km od Puy) rozpoczęli zbiórkę pieniędzy potrzebnych na zakup kaplicy (150 000 €). Do transakcji doszło w lipcu br. Choć zamiar kupna kaplicy był znany od dawna, dopiero po otrzymaniu przez Bractwo pozwolenia na prace remontowe budynku czterech lewicowych radnych miasta wystosowało list protestacyjny do prefekta departamentu (francuski odpowiednik wojewody) Haute-Loire, bezskutecznie próbując zablokować zakup, by w rezultacie nie dopuścić do powstania miejsca pozwalającego na godne sprawowanie tradycyjnego apostolatu Bractwa w pobliżu najstarszego sanktuarium maryjnego Francji.

Otwarcie kaplicy jest planowane na 2019 r. Prace remontowe oszacowano na kwotę 95 000 € – zbiórka pieniędzy trwa dalej.

Za: Wiadomości Tradycji Katolickiej (24 sierpnia 2018) | https://news.fsspx.pl/2018/08/francja-nowa-kaplica-bractwa-sw-piusa-x-w-puy-en-velay/

Skip to content