Aktualizacja strony została wstrzymana

Pierwsze nominacje nowego przełożonego generalnego

16 lipca 2018 r. ks. Dawid Pagliarani FSSPX, przełożony generalny Bractwa Św. Piusa X, na miejsce ks. Bouchacourta FSSPX (który 11 lipca został wybrany drugim asystentem generalnym) mianował nowego przełożonego dystryktu Francji – został nim ks. Benedykt de Jorna FSSPX. Liczący 66 lat francuski kapłan pełnił już funkcję przełożonego dystryktu Francji w latach 1994-1996, po czym został mianowany rektorem międzynarodowego seminarium św. Piusa X w Ecône; funkcję tę piastował przez 22 lata. Wcześniej pracował także m.in. w Paryżu oraz jako wykładowca w seminarium św. Jana Marii Vianneya we Flavigny.

Ks. Benedykt de Jorna FSSPX, nowy przełożony dystryktu Francji

Stanowisko rektora seminarium w Ecône obejmuje liczący 38 lat ks. Bernard de Lacoste FSSPX, będący od dwóch lat wykładowcą teologii moralnej i prawa kanonicznego w tymże seminarium. W przeszłości ks. de Lacoste pracował w szkole Saint Joseph-des-Carmes w Montréal-de-l’Aude, a następnie był dyrektorem szkoły św. Bernarda pod Paryżem.

Źródło

Za: Wiadomości Tradycji Katolickiej (18 lipca 2018) | https://news.fsspx.pl/2018/07/pierwsze-nominacje-nowego-przelozonego-generalnego/

Skip to content