Hans Kung, dysydencki teolog, przyjaciel papieża Benedykta XVI – uhonorowany przez Masonów

Aktualizacja: 2007-05-22 12:00 am

Hans Kung, teolog szwajcarski, znany z dysydenckich poglądów odrzucających wiele dogmatów Kościoła, otrzymał w Kolonii nagrodę “Kulturpreis Deutscher Freimaurer”, czyli nagrodę w dziedzinie kultury od niemieckich Masonów. Główny Mistrz Masoński, Jens Oberheide (zwany też “Superpoganem”), nazwał 79-letniego księdza Kunga “wolnym i odważnym myślicielem” i powiedział, że Kung przemawia “prosto z naszych masońskich serc“.

W przeszłości ksiądz Hans Küng był kilkakrotnie strofowany przez Watykan, jakkolwiek jedyny środek jaki zastosowano polegał na wydaniu w 1980 roku zakazu nauczania przez niego teologii na wyższych uczelniach. Wycofując się z pracy akademickiej, lecz nie zaprzestając rozprzestrzeniania antykatolickiej teologii, na początku lat 90-tych ksiądz Küng zainicjował ośrodek tzw. Globalnej Etyki (Weltethos), który prowadzi prace nad urzeczywistnieniem programu zaprowadzenia globalizmu, ustanowienia jednego rządu światowego, a szczególnie stworzenia jednej, uniwersalnej religii światowej (niestety, nie-katolickiej). Prace nad stworzeniem tej “syntezy”, tworzącej wspólną religię światową zbudowaną na bazie “wspólnych moralnych wartości” znanych też jako “Złoty Środek”, były gorąco wspierane przez papieża Jana Pawła II.

Ksiądz Hans Küng jest od kilkudziesięciu lat serdecznym przyjacielem ks. kard. Józefa Ratzingera, który również jako obecny papież Benedykt XVI darzy go wielką sympatią i uznaniem. We wrześniu 2005 roku papież Benedykt XVI przyjął swojego przyjaciela na specjalnej, prywatnej, czterogodzinnej audiencji, po której wydano komunikat stwierdzający, iż Papież gorąco dziękuje ks. Hansowi Küngowi za rozprzestrzenianie idei dialogu religii światowych.

ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1028 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]