Aktualizacja strony została wstrzymana

Podręczny słownik żydowsko-polski

ADL (Anti Defamation League)

Liga Przeciw Zniesławieniom to organizacja żydowska utworzona w USA przez lożę B’nai B’rith. Zadaniem ADL jest obecnie eskalowanie problemu antysemityzmu na świecie i lobbowanie na rzecz administracyjnej wojny z tym antysemityzmem. Tam, gdzie nie ma antysemityzmu, ADL go instaluje. Chowa się za sloganem obrony praw człowieka. Ci pogromcy antysemityzmu są oficjalnie częścią sił zbrojnych Izraela (IDF). Siły zbrojne Izraela działają zatem legalnie na terenie wielu państw, w szczególności na terenie USA.

 

Antysemita

Historycznie antysemitą jest osoba, która szczególnie nie lubi Żydów. Aktualnie – osoba, której Żydzi szczególnie nie lubią i chcą ją unicestwić. Powodem może być to, że ta osoba mówi lub robi rzeczy niezgodne z interesem grupy Żydów lub krytykuje państwo Izrael. Mówienie prawdy o Żydach jest wystarczającym powodem, aby otrzymać miano antysemity, czego znamiennym przykładami są dr Ewa Kurek i prof. Norman Finkelstein. Jak widać,  Żyd z Izraela też może zostać antysemitą.

 

Biały nacjonalista negujący Holokaust

To wyższy stopień współczesnego antysemity, czyli osoba, która wzbudziła nieukrywaną wściekłość Żydów, przeszkadzając w realizacji koszernego interesu. Takim białym nacjonalistą negującym Holokaust został prof. Walt Jakub za stwierdzenie, że izraelskie lobby w USA szkodzi interesom USA. W tym roku został nim także Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, broniący Pomnika Katyńskiego w Jersey City.

 

Chciwość

Według opracowań „naukowych” Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN, chciwość była przyczyną mordowania Żydów przez Polaków w czasie II wojny światowej.

 

Choroba umysłowa

Według izraelskiej ambasador Anny Azari jest to przypadłość większości Polaków. Taką diagnozę naszego stanu umysłu postawiła, widząc na własne oczy „wrzący antysemityzm w kraju, gdzie prawie nie ma Żydów”. Uznała Polskę za najbardziej antysemicki kraj na świecie.

 

Gmina żydowska

Koteryjna grupa Żydów i świeżych polskich konwertytów na judaizm, którzy skrzyknęli się i zarejestrowali jako „gmina żydowska” w Polsce, aby rościć sobie prawo i przywłaszczyć majątek państwowy w ramach restytucji mienia żydowskiego, uruchomionej w Polsce pod naciskiem USA. Koordynatorem działań jest  Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego, która otrzymuje prowizję w wysokości połowy przejętego majątku.

 

Holokaust

Termin wymyślony przez Elie Wiesela, oznacza obecnie nową religię żydowską i sposób na wyłudzanie przez Żydów ogromnych kwot pieniędzy. Religia holokaustu, która jest aktualnie wpajana Żydom od dziecka i narzucana światu, bazuje na dwóch fałszywych filarach: 1) ludobójstwo Żydów jest czymś absolutnie wyjątkowym w historii świata, czego nie doświadczył żaden inny naród, 2) wszystkie inne narody w Europie są Żydom wrogie i winne ludobójstwa Żydów. Ponieważ większość Żydów została zamordowana na terenie Polski, wyznawcy religii holokaustu szczególnie obwiniają Polaków („polskie obozy koncentracyjne”, ”Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców”, „byli gorsi od nazistów”).  Prezydent RP Andrzej Duda oficjalnie zatwierdził religię holokaustu w Polsce, pisząc w 2018 r.: „Holokaust Żydów był planową eksterminacją, nie mającą precedensu w całych dziejach ludzkości” oraz nie protestując w obliczu kłamliwych oskarżeń Polski i Polaków o udział w eksterminacji Żydów.

 

Jezus

Według religijnych żydów, czerpiących wiedzę z Talmudu, Jezus był Żydem, bo narodził się z żydowskiej cudzołożnicy i rzymskiego żołnierza. Został uczniem rabinów, lecz zaczął głosić herezje. Odszedł od prawdziwej religii i stworzył własną fałszywą religię, stając się liderem dla chrześcijan. Dla niewierzących Żydów jest niczym, ewentualnie figurą literacką dla ludzi nie nauczonych krytycznego myślenia. Więcej tutaj: Co sąsiedzi Pana Mosze myślą w Tel Awiwie o Jezusie.

 

JUST  Act 447

Nazwa sugerująca propagandowo akt sprawiedliwości, a w rzeczywistości będąca zakamuflowaną akcją mafijnych organizacji żydowskich zmierzającą do rabunku głównie Polskiego majątku.  Uchwalona z naruszeniem prawa ustawa o numerze 447 dała administracji USA podstawę do kontrolowania, czy uczestnicy Konferencji Terezińskiej (w tym Polska) dokonują „zwrotu mienia”, w tym „mienia bezspadkowego” i wypłaty „godziwych rekompensat” na rzecz organizacji żydowskich. Ogranizacje te wyceniły, że Polska powinna zwrócić mienie wartości 300 mld dolarów. Czy Polska podpisała Deklarację Terezińską?

 

Kłamstwo oświęcimskie

Nazywane także negowaniem Holokaustu. Jest to przestępstwo polegające na głoszeniu poglądów niezgodnych z żydowską wykładnią Holokaustu, nawet jeśli głoszone tezy są poparte dokumentami. Kłamstwem oświęcimskim jest także poddawanie w wątpliwość takich tez z oficjalnej wykładni Holokaustu, których prawdziwość nie została dowiedziona. Przepisy te ustanowiono, aby narracja żydowska w temacie Holokaustu miała priorytet nad rzeczywistością i dogmaty religii holokaustu były bezpieczne. Ofiarą przepisów został m.in. polski historyk ś.p. dr Dariusz Ratajczak za zreferowanie poglądów innych osób, tzw. rewizjonistów Holokaustu.

 

Koszerny interes

Interes, na którym zarabiają Żydzi kosztem nie-Żydów (gojów). Koszerny interes bywa przedmiotem sporu między Żydami, jeśli nie mogą porozumieć się odnośnie udziału w zysku. Znamienne słowa „jest koszerny interes do zrobienia” wypowiedział kiedyś Rywin przychodząc do Michnika.

 

Łona Żydówek

Według „naukowców” z Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN, które powstało w 2003 r., łona Żydówek to są miejsca, w których Polacy szukali złota u mordowanych ofiar. Ci „naukowcy” twierdzą również, że Polacy „mordowali z chciwości”.

 

Mienie bezspadkowe

Pojęcie wymyślone w 1995 roku przez Edgara Bronfmana – prezesa Światowego Kongresu Żydów. Jest to mienie zmarłych bezpotomnie Żydów, mających polskie obywatelstwo, które zgodnie z prawem przeszło na własność państwa. Prywatne organizacje żydowskie próbują bezprawnie wyłudzić to mienie lub jego ekwiwalent od poszczególnych państw. Udany atak z udziałem USA został już przeprowadzony na Szwajcarię. Aktualnie obiektem zmasowanego ataku jest Polska.

 

Mleko matki

Źródło antysemityzmu w Polsce. Każdy Polak ponoć wysysa go z mlekiem matki, dlatego Polska według Żydów jest najbardziej antysemickim krajem na świecie. To, że u większości Polaków nie widać śladów antysemityzmu nic nie zmienia, ponieważ mamy wtedy do czynienia z „antysemityzmem bezobjawowym”.

 

Muzeum Polin

Sfinansowana przez polskich podatników i opłacana z budżetu państwa monumentalna świątynia religii holokaustu, w której Żydzi odprawiają swoje medialne nabożeństwa, oczerniając Polaków i oskarżając  ich o zmyślone zbrodnie oraz udział w Holokauście. Polacy nie mają tam wpływu na zawartość merytoryczną ekspozycji i obsadę stanowisk.

 

Naziści

Bliżej nie zidentyfikowani ludzie, na których przeniesiono winę Niemców za mordowanie Żydów podczas II wojny światowej. Pojęcie wymyślone w 1961 na spotkaniu kanclerza Niemiec – Adenauera – z żydowskim syjonistą i premierem Izraela – Benem Gurionem. Dzięki temu zabiegowi zaczęły znikać niemieckie obozy koncentracyjne, a zaczęły pojawiać się nazistowskie obozy śmierci.

 

Pokuta

Poczucie winy całego narodu za udział w mordowaniu Żydów, przepraszanie i zadośćuczynienie tej winie, choćby była urojona. Zadośćuczynienie realizowane jest przez płacenie prywatnym organizacjom żydowskim lub państwu Izrael uzgodnionych kwot pieniędzy. Kanclerz Niemiec – Schroeder – ogłosił w 2000 r. „koniec pokuty” Niemiec, której wartość wyniosła wtedy 100 mld niemieckich marek. Obecnie pokutują już inne państwa Europy, np. Serbia, która przez 25 lat zobowiązała się płacić ok. 1 mln euro rocznie. Polska też pokutuje, ale stanowczo za mało.

 

Sąsiedzi

Polacy mieszkający w czasie II wojny światowej w sąsiedztwie Żydów. Są aktywnymi lub biernymi sprawcami Holokaustu. Nawet jeśli nie zabijali własnymi rękami, są winni tego, że nie powstrzymali morderców. Przykładem takiej zmyślonej grupy 40 sąsiadów, którzy aktywnie wymordowali 1600 Żydów, są Polacy opisani przez polskojęzycznego „uczonego” Jana Grossa.

 

Sprawstwo Polaków

Rzekomy dominujący udział Polaków w mordowaniu Żydów w jakimś pogromie. Zmyśloną winę zarzuca się Polakom m.in. na podstawie kłamliwego scenariusza wydarzeń w Jedwabnem. Ujawnianie prawdy o Jedwabnem przez ekshumację ofiar wstrzymał Lech Kaczyński na prośbę rabina Schudricha. Żydzi obwiniając Polaków o sprawstwo, nie oczekują przecież prawdy, lecz przyjęcia winy w formie przeprosin. W imieniu Polaków za „sprawstwo” tej zbrodni przeprosił Żydów w 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski .

 

Śmierć Polaka, a śmierć Żyda

Rasistowski pogląd prof. Barbary Engelking-Boni  (żony słynnego kapusia SB, a potem ministra administracji i cyfryzacji) różnicuje śmierć Polaka i Żyda. Zgodnie z nim śmierć Polaka to tylko śmierć jak śmierć, biologiczna, naturalna, natomiast śmierć Żyda to dramat, metafizyka, spotkanie z Najwyższym. Oznacza to, że według tej Żydówki śmierć Polaka nie różni się od śmierci zwierzęcia, natomiast Żyd ma duszę, która po śmierci spotyka się z Bogiem.

 

Ubogie ofiary Holocaustu

Osoby poszkodowane, wobec których mafijne organizacje żydowskie oficjalnie starają się o tzw. rekompensaty od sprawców. W przypadku żyjących jeszcze byłych więźniów obozów koncentracyjnych prowizja za uzyskanie rekompensaty wynosiła do 98%, czyli uboga ofiara Holokaustu mogła liczyć na 2% uzyskanej rekompensaty. W przypadku tzw. mienia bezspadkowego, ani bezpośrednich ofiar, ani ich spadkobierców już nie ma, zatem ubogie ofiary otrzymają 0%, a 100% wyłudzonych bezprawnie rekompensat trafi do tych organizacji.

 

Udział Polaków w Holokauście

Rzecz najwidoczniej ukrywana latami przez samych Żydów, którzy po zakończeniu II wojny światowej piastowali kluczowe stanowiska w rządzie, partii, strukturach bezpieczeństwa i aparacie sprawiedliwości.  Rzekomy udział Polaków w holokauście Żydów został wyciągnięty z kapelusza przez Żydów 70 lat później, gdy Polska stała się już „wolna” i Żydzi dokonali cichej konwersji z judaizmu na religię holokaustu. Paweł Śpiewak, który w 2011 r. został dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego, doprowadził do „naukowego” ujęcia udziału Polski w holokauście liczbą 120 tys. Żydów zamordowanych przez Polaków. Trwa licytacja tej kwoty, bo Centrum Badań Nad Zagładą Żydów PAN doliczyło się nawet 200 tys.

 

Współsprawstwo Polaków

Jest to rzekomy współudział Polaków w Holokauście i pomaganiu Hitlerowi w eksterminacji Żydów. Podobnie jak w przypadku sprawstwa, Żydzi nie oczekują prawdy, lecz przeprosin, co ma być dowodem przyjęcia winy na siebie i konieczności finansowego zadośćuczynienia. W imieniu Polaków za współsprawstwo w mordowaniu Żydów przeprosił Żydów prezydent Aleksander Kwaśniewski.

 

Zagłada

Śmierć Żydów w czasie II wojny światowej, wyniesiona do rangi religii narodowej. Żydzi wierzą i narzucają to światu, że „zagłada” Żydów jest czymś absolutnie wyjątkowymch w dziejach ludzkości, czego nie doświadczył żaden inny naród. Trzeba przyznać, że Żydzi, jak na zgładzony, czyli całkowicie zniszczony (patrz: słownik języka polskiego) naród, mają zaskakująco wielki wpływ na losy Polski i całego świata.

 

Zwrot mienia

Przekazanie grupie Żydów mienia, które wcześniej nie było ich własnością. Kłamliwie użyte słowo „zwrot” ma na celu wprowadzenie w błąd opinii publicznej, że chodzi o jakiś akt sprawiedliwości, podczas gdy mamy do czynienia z rabunkiem. W przeszłości ofiarą takiego rabunku były banki szwajcarskie, zmuszone do zwracania Żydom pieniędzy za urojone złoto. Przykładem takich działań wymierzonych w Polskę jest teraz ustawa 447 uchwalona przez USA, w której jest mowa o zwrocie mienia bezspadkowego (oksymoron!). Serbia jest przykładem państwa, które już „zwraca mienie” w formie haraczu, który będzie płacić prywatnym organizacjom żydowskim przez kolejne 25 lat.

 

Żydowski bankier

Termin, który izraelska ambasador Anna Azari uważa za antysemicki. Po tym, jak poseł Kukiz publicznie użył tego terminu, pani Azari zażądała od marszałka Kuchcińskiego, aby ukrócił antysemityzm wśród posłów.

 

Poruszyciel
https://www.ekspedyt.org/2018/06/07/podreczny-slownik-zydowsko-polski/

Za: Strona prof. Mirosława Dakowskiego (09.06.2018) | http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23139&Itemid=100

Skip to content