Aktualizacja strony została wstrzymana

Dyskryminacja chrześcijan w katolickim kraju? Te dane z Polski budzą niepokój

W ciągu zaledwie dwóch lat odnotowanych zostało 837 aktów profanacji symboli religijnych i miejsc świętych. Widać też rosnące nastroje antyklerykalne. Doświadcza ich obecnie już co dziesiąty kapłan. Oto obraz sporego kraju w centrum Europy, w którym dominuje katolicyzm. Oto obraz… Polski.

Ocena skali dyskryminacji chrześcijan w Polsce zawarta została w monografii „Wolność religijna. Wybrane zagadnienia”. Raport ten wydawany jest co dwa lata i podnosi problem dyskryminacji chrześcijan na całym świecie. Dość wskazać, że statystycznie co pięć minut za wiarę w Chrystusa ginie jedna osoba.

Nie można też przejść obojętnie obok tego, co dzieje się w krajach europejskich, gdzie formy dyskryminacji mają nieco łagodniejsze oblicze. To jednak nie znaczy, że chrześcijanie cieszą się tu pełnią praw. Już przykład Polski – kraju uznawanego za ostaję katolicyzmu – dobitnie na to wskazuje.

Jak podał „Gość Niedzielny” o rosnącej skali nienawiści do Kościoła świadczą chociażby wulgarne protesty związane z kontestowaniem rozwiązań zmierzających do zwiększenia ochrony życia. W Warszawie do drzwi Pałacu Arcybiskupów dobijali się zwolennicy aborcji, nie przebierając w słowach kierowanych do kleru.

Przypadek? Nie. To owoc rosnących w Polsce nastrojów antyklerykalnych. Z ankiety przeprowadzonej w parafiach wynika, że 12 proc. księży (1118 kapłanów) spotkało się z agresją słowną. Duchowni najczęściej atakowani są słownie (77,8 proc.). Podobnie jest w przypadku świeckich, którzy spotykają się z atakami za swoją postawę(54,2 proc. badanych). Osoby z tej grupy nie czują się swobodnie ze swoją wiarą w miejscach pracy, w szkołach i na uczelniach. Co więcej, spotykały się one z groźbą zwolnienia z powodu wyznawanej wiary.

Wedle statystyk, w latach 2012-14 odnotowanych zostało w Polsce 837 aktów profanacji symboli religijnych i miejsc świętych. Niszczono kapliczki, figury, wypisywano obraźliwe hasła na murach kościołów i cmentarzy. Najwięcej z nich w diecezji warszawskiej i katowickiej. Aż dziesięć razy doszło do znieważenia Najświętszego Sakramentu. Uczucia katolików obrażane są także przez artystów, którzy przez sądy traktowani są dość łagodnie (np. „Nergal”).

Dziś skala dyskryminacji chrześcijan w Polsce jest trudna do ocenienia, gdyż ostatnie badania statystyczne na szeroką skalę pochodzą sprzed czterech lat. Instytut Ordo Iuris, który włączył się w tego rodzaju badania, otrzymał w ciągu roku ok. 30 zgłoszeń dotyczących nierównego traktowania chrześcijan. Kwestie te ma badać powołane Centrum Monitoringu Wolności Religijnej i Wolności Sumienia.

Źródło: „Gość Niedzielny”

MA

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-05-14) | http://www.pch24.pl/dyskryminacja-chrzescijan-w-katolickim-kraju–te-dane-z-polski-budza-niepokoj,60249,i.html