Halacha w armii izraelskiej: “szabasowe klawiatury” komputerowe i inne sposoby talmudycznego samooszustwa

Aktualizacja: 2009-06-5 2:01 pm

Rabinat armii izraelskiej pracuje intensywnie nad rozwojem specjalnego rodzaju dotykowych ekranów oraz klawiatur komputerowych, których używanie będzie zgodne z rabinackimi przepisami przestrzegania szabasu – informuje pismo tzw. Izraelskiej Armii Obronnej (IDF), BaMachaneh.

Talmudyczne wymagania dotyczące przestrzegania szabasu obejmują m.in. zakaz naciskania przycisków i używania klasycznych wyłączników, zatem inżynierowie pracujący w kooperacji z rabinami czuwającymi nad przestrzeganiem Halachy (prawa żydowskiego), w praktyce głowią się nad wymyślaniem różnych sposobów obejścia zakazów.

Wymagane w operacjach wojskowych systemy komputerowe typu Masua i Sheder Cham 400 posiadają już swego rodzaju certyfikat koszerności szabasowej, lecz trwają prace nad udoskonaleniem ich oraz nad rozwojem nowych systemów, szczególnie tych używanych przez personel medyczny.

“Systemy pierwszej pomocy medycznej (CPR) służą personelowi medycznemu wtedy gdy żołnierz idzie do kliniki, a tego przecież nie możemy uniknąć podczas szabasu.” – wyjaśnia rabin Ronen Aharon, oficer sztabowy do spraw Halachy i Technologii przy Rabinacie wojskowym.  Prawo rabinackie dopuszcza złamanie przepisów szabasowych w przypadkach zagrażających życiu, jednak “Rabinat armii IDF poszukuje sposobów zmniejszenia tych wykroczeń szabasowych do minimum.”

Jedną z możliwości obejścia przepisów szabasowych zakazujących naciskania przycisków, w tym klawiatury komputerowej (keyboard), jest opracowanie specjanie skonstruowanych monitorów podłączanych równolegle do istniejących ekranów i generujących wirtualną klawiaturę. Według rabinackiej Halachy, naciskanie wirtualnych przycisków nie stanowi naruszenia norm szabasowych.

Innym zadaniem dla inżynierów jest opracowanie specjalnych “szabasowych klawiatur komputerowych” (Sabbath keyboard), których prototypy testowane są w ciągu ostatnich kilku miesięcy przez Wydział Bezpieczeństwa Informatycznego Armii. Nie podano na razie szczegółów działania tych “szabasowych klawiatur” oraz “szabasowych myszek”, opracowanych przez “Instytut Halachy i Technologii ” (Tzomet Institute for Halacha and Technology), lecz mają się one opierać na talmudycznej zasadzie “grama” polegającej na tym, że “wierzący Żyd inicjuje w czasie trwania szabasu jakieś działanie, które jednak nie powoduje bezpośredniej reakcji.” Jednym ze sposobów obejścia prawa jest dokonanie tymczasowej zmiany wewnętrznego zegara urządzenia, tak aby wskazywał on inny dzień, a więc “nie pracowałby podczas szabasu”.

W armii izraelskiej trwają też intensywne prace mające ustalić możliwość zastąpienia zwykłych żarówek we wszystkich przyrządach i systemach stosowanych w armii, diodami LED. Według Halachy, nie tylko włączenie wyłącznika podczas szabasu stanowi naruszenie norm szabasowych, lecz również włączenie jakiejkolwiek żarówki, której włókno rozgrzewa się, co interpretowane jest przez talmudycznych rabinów jako “rozniecanie żywego ognia”, aktu zabronionego przez prawo żydowskie w czasie szabasu.

LM

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie IsraelNationalNews
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=10084 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]