Aktualizacja strony została wstrzymana

Komunikat prasowy: Akcja Polonii Amerykańskiej na Capitol Hill

12 marca 2018 kilkudziesięciu przedstawicieli różnych ośrodków polonijnych w USA odwiedziło w celach edukacyjno-lobbistycznych biura ponad 300 kongresmenów na Capitol Hill w Waszyngtonie. W czasie trwania akcji, znanej pod nazwą Polish American Capitol Hill Outreach, uczestnicy przeprowadzili setki rozmów usiłując zwrócić uwagę kongresmenów zarówno na bezpośrednie cele ustaw S.447 (Senat) i H.R.1226 (Izba Reprezentantów), jak i na ewentualne długoterminowe konsekwencje ich uchwalenia, nie tylko w Polsce, ale także i w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy akcji zwracali uwagę zarówno na antypolski, jak również na, mniej rozumiany, antyamerykański charakter powyżej wymienionych ustaw postulujących naruszenie istniejącących norm prawnych i stworzenie precedensu opartego na ponadprawnych rozwiązaniach jawnie dyskryminujących względem innych grup etnicznych, narodowych i religijnych.

Problemem na który zwracano szczególną uwagę w trakcie rozmów w biurach kongresmenów, był postulat tak zwanej „restytucji mienia pozostawionego bezpotomnie i beztestamentowo”. Postulat ten jest postrzegany jako sprzeczny z normami i tradycją prawną cywilizacji zachodniej. Stworzenie takiego precedensu musiałoby mieć dalszy negatywny wpływ na prawodawstwo amerykańskie. Mimo iż, ustawy S. 447 i H.R. 1226 nakładają na amerykańskie struktury rządowe jedynie obowiązek monitorowania i sporządzania raportów dotyczących realizacji tzw. Deklaracji Terezińskiej przez jej sygnatariuszy, w tym Polskę, doświadczenie uczy, że tego rodzaju raporty są często sporządzane w sposób tendencyjny, są upolityczniane i ostatecznie wykorzystywane jako instrumenty nacisku międzynarodowego. Przykładem tego typu działań jest postępowanie prawne Światowego Kongresu Żydów (WJC) przeciwko Szwajcarii i tzw. raport Eizenstata. Raport ten, szkalujący Szwajcarię jako bankiera nazistowskich Niemiec i pomocnika Trzeciej Rzeszy, spotkał się z olbrzymią krytyką głównego negocjatora szwajcarskiego, społeczeństwa szwajcarskiego, Rady Federacji Szwajcarskiej jak i prominentnych szwajcarskich polityków.

Uczestnicy podkreślali również, że sama Deklaracja Terezińska, dokument nie mający żadnej mocy prawnej, a służący jako trzon obu ustaw, aribtralnie dyskryminuje i wyklucza z tzw. „restytucji mienia bezspadkowego” wszystkie nieżydowskie ofiary niemieckiej Trzeciej Rzeszy* – co jest sprzeczne z prawem amerykańskim. Ponadto wskazywano na fakt, że Deklaracja Terezińska jest jedną z tysięcy deklaracji międzynarodowych (zwykle ignorowanych przez Kongres USA) i charakteryzuje się ona wysokim poziomem ogólności i abstrakcji a w połączeniu z oboma ustawami daje nadzwyczajne uprawnienia Specjalnemu Wysłannikowi ds. Holocaustu, co dyskredytuje ją jako odnośnik do ustaw uchwalanych w Kongresie USA. Zwrócono również uwagę, iż arbitralne nakładanie obowiązku monitorowania realizacji Deklaracji Terezińskiej na czołowe światowe mocarstwo USA, a nie np. na niezależną od nacisków zewnętrznych instytucję międzynarodową, budzi wątpliwości z punktu widzenia obyczajów prawnych.

Celem akcji Polish American Capitol Hill Outreach było wstrzymanie dalszego procedowania  tych szkodliwych ustaw. Mimo oporów, a czasem wręcz destrukcyjnych działań niektórych członków Polish American Congress w stosunku do edukacyjno-lobbistycznej akcji Polonii w dniach ją poprzedzających, akcja w Kongresie zakończyła się niekwestionowanym sukcesem. W czasie jej trwania uczestnicy akcji nie tylko odwiedzili biura ponad 300 kongresmenów, ale odbyli dodatkowo dwadzieścia pięć 20 do 45 minutowych spotkań z osobami odpowiedzialnymi w biurach kongresmenów  za kwestie polityki międzynarodowej.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, którym nieobojętne jest słowo Polska i które poprzez bezpośrednie czy też pośrednie wspieranie naszej akcji na Capitolu pokazały, że jest możliwe przedkładanie interesów naszego kraju ponad partykularne interesy poszczególnych osób.

Akcja trwa! Twórzmy nowe grupy! Zjawmy się wkrótce ponownie w Waszyngtonie, aby dokończyć pracę rozpoczętą 12 marca 2018.


* Deklaracja Terezińska, 30 czerwca 2009, Artykuł: Nieruchomości

 1. Wzywamy, by tam, gdzie nie zostało to skutecznie osiągnięte, zostały podjęte wszelkie możliwe starania na rzecz restytucji byłego żydowskiego wspólnotowego i religijnego majątku w drodze albo restytucji in rem albo rekompensaty, tak jak to będzie właściwe.
 2. Uważamy, że ważne jest, tam gdzie nie zostało to jeszcze skutecznie osiągnięte, zajęcie się prywatnymi roszczeniami ofiar Holokaustu (Shoah) dotyczącymi nieruchomości byłych właścicieli, spadkobierców lub ich następców, w drodze albo restytucji in rem albo rekompensaty, tak jak to będzie właściwe, w sprawiedliwy, wszechstronny i niedyskryminacyjny sposób, zgodny z prawem krajowym i odpowiednimi regulacjami, jak również umowami międzynarodowymi.

 


 

Resources

Legal documents (agreements, declarations, acts, opinions, reports)

 

Press materials

Article of the Polish edition of Forbes highlighting the problems of the Jewish property restitution in Poland. Autor: Wojciech Surmacz, in cooperation with Nissan Tzur, investigative journalist working for „Maariv” and „The Jerusalem Post”, October 2, 2013

Historical sources

Official correspondence

 


 

Sign this petition now!

Last updated 2018-02-22

Please also call your representative and inform him/her about Poland’s objections against the flawed bill H.R. 1226 (please refer to the „Legal Background” and „Historical Background” for more details)!

To email the petition please: 

 • Copy/paste the letter posted below into your email or send as an attachment (feel free to amend the letter or to add your own comments)
 • Find your Representative’s email address and more details please download the list and email the petition
 • Alternatively, you can call directly your Representative. You will find relevant phone numbers to call on the list as above

To send the petition via post please:

 • Copy/paste the letter posted below (feel free to amend the letter or to add your own comments)
 • Fill in your address, sign the letter and print your name under the signature
 • Find your Representative on the webpage govtrack.us  by inserting your address in the appropriate box on this page
 • Insert the full name of your Representative in the letter
 • Mail the letter to your Representative

The Polish version of the letter can be accessed here.

Please act now!


Letter to the HR Foreign Affairs Committee Members 

 

Honorable Rep. _______________________

U.S. House of Representatives

Foreign Affairs Committee

 

Dear Rep.­­­­­­­­­­­­­­­­______________________,

Please stop Bills S. 447 and H.R. 1226! Poland, the strongest ally of the United States in continental Europe, is the primary target of these bills. As a country with the largest pre-war population of Jews, Poland is targeted through these bills for „heirless property” restitution claims for billions of dollars by Jewish organizations. This legislation will result in weakening the key US ally in the European Union, thereby will facilitate to drive out the voice of the United States from Europe.

I urge you to reject Bills S. 447 and H.R.1226 on legal grounds for the following reasons:

 1. During WWII, Poland suffered proportionally the greatest human and material losses but was never compensated for these losses.

 2. Over the years, Poland has resorted to various means to resolve private and communal property claims, including the return of properties to their rightful owners and monetary compensation.

 3. According to the 1960 treaty between the government of the U.S. and Poland regarding claims of nationals of the United States, Poland compensated American nationals whose assets had been nationalized or wrongfully seized, and the United States provided indemnity to Poland against any further property claims. Therefore, Bills S. 447 and H.R. 1226 violate the terms of the 1960 bilateral treaty.

 4. Poland returned Jewish communal property pursuant to the 1997 law on the relationship between the Polish State and Jewish religious organizations. Over 2,500 communal properties, including synagogues, cemeteries and cultural centers, have been either compensated for or returned.

 5. All Jewish Holocaust survivors of Polish origin are eligible to receive a monthly pension from the Polish Government according to the law on war veterans and victims of war and post-war oppression.  Thus, Holocaust survivors who were Polish citizens during WWII have been receiving financial assistance from the Polish Government regardless of their current place of residence.  So, the claim for heirless property compensation in order to assist Holocaust survivors is duplicative with respect to Poland.

 6. Restitution for heirless property is against the law of the United States, Western legal tradition and Polish law. In all Western countries, the US included, heirless property escheats to the state.

 7. According to the Congressional Authority Statement, Bills S. 447 and H.R. 1226 are authorized pursuant to the Commerce Clause of Article 1 Section 8 Clause 3 of the Constitution of the United States. The Commerce Clause has nothing to do with this bill, which is based on the legally non-binding Terezin Declaration concerned with the well-being of Holocaust survivors.

I urge you to reject Bills S. 447 and H.R. 1226 on moral grounds for the following reasons:

 1. With respect to heirless property claims, Bills S. 447 and H.R. 1226 have no basis in law. Therefore they must rely on moral justification exclusively. 

 2. Some Holocaust organizations and scholars have been engaged for years in discrimination of Polish victims and distortion of Holocaust history by diminishing the suffering of Polish victims in WWII, disregarding Polish witnesses to history, marginalizing and suppressing the voice of Polish victims, eliminating ethnic Poles from the definition of Holocaust victims, and sidelining German genocide of ethnic Poles in Holocaust education.

 3. There is not a single museum anywhere in the United States commemorating the millions of Polish victims of the German WWII genocide while there were 75 Holocaust museums worldwide as of 2011.

 4. Some Holocaust scholars and educators have been overemphasizing and widely promoting questionable research and biased education about Polish co-responsibility for the Holocaust of the Jews, while effectively suppressing research and education about Jewish collaboration in killing Jews and Jewish killings of ethnic Poles.

 5. The majority of Holocaust scholars and educators have never publicly objected to or unequivocally condemned the spread of major Holocaust falsehoods such as „Polish concentration camps” or „Polish death camps.” Such inactions on their part constitute Holocaust distortion in its pure form and amount to Holocaust denial in accordance with paragraph 5 of the definition of Holocaust denial adopted by the International Holocaust Remembrance Alliance.

 6. The use of the term „Polish concentration camp” is deceptive and offends millions of Polish people, whose relatives were brutally murdered by the German occupying forces in the concentration and death camps set up and operated by the German Third Reich.

 7. Some Holocaust researchers engage in brutal smear campaigns against Poland by accusing the Polish people, before the entire world, of Polish complicity and culpability for German crimes committed on the Jews.

 8. In order to showcase a moral justification for „heirless” property claims against Poland, a worldwide smear and disinformation campaign has just been launched under the pretense of opposition to the amendment to an anti-defamation bill passed by the Polish Parliament.

 9. On January 27, 2018, one leading Israeli politicians Yair Lapid announced: „these were Polish death camps and no law will change it.” This terrible Holocaust lie did not prompt condemnation by the US Holocaust Memorial Museum.

 10. Instead, the US Holocaust Memorial Museum expressed „deep concern” over the adopted legislation, falsely interpreting the law in order to accuse Poland of making it illegal „to reference the complicity of some Poles in crimes against the Jews committed during the German occupation.”  Those who resort to such dishonest methods have no right to refer to and call for moral justice.

 11. According to the Israeli War Crimes Commission less than 0.1% of Poles (often Polish Germans) collaborated with Nazi Germany. 99.9% of the Polish people DID NOT!

 12. During WWII, the Polish Home Army (AK) instituted a law that any Pole collaborating with Germans in persecuting Jews will be sentenced to death. Subsequently, AK held trials of the perpetrators of such crimes and carried out death sentences.

 13. Bills S. 447 and H.R. 1226 are morally offensive because they treat the Polish State and the Polish Nation as perpetrators of the German crimes committed on the Jews whereas the Polish people were the victim of German WWII genocide. Poland suffered the most during WWII. Ethnic Poles and ethnic Jews experienced physical destruction like no one else. Through Bills S. 447 and H.R. 1226, one victim frames the other victim as the perpetrator in order to extort compensation in blatant disregard of the historical truth. That is not moral and that is not just.

I strongly urge you to vote against this legally flawed and immorally insincere Bills S. 447 and H.R. 1226 that cause pain and suffering to the people of Polish descent all over the world, aggravate their genocidal trauma, and violate their human rights.

Sincerely yours,

 


 

Za: StopActHR1226 (March 15, 2018) | https://stopacthr1226.org/komunikat-prasowy-akcja-polonii-amerykanskiej-na-capitol-hill/

Skip to content