Aktualizacja strony została wstrzymana

Kolejny skandal w Łodzi?

W piątek, 5 czerwca br., prezydent Łodzi Jarzy Kropiwnicki planuje odsłonić na murze więzienia na Sikawie tablicę, która czcić będzie pamięć niemieckich żołnierzy i volksdeustchów w Łodzi. Zarząd Powiatowy Ligi Polskich Rodzin w Łodzi wydał oświadczenie tej sprawie. Poniżej publikujemy treść przyjętego stanowiska:

Zarząd Powiatowy Ligi Polskich Rodzin w Łodzi wyraża stanowczy sprzeciw wobec odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Niemcom i volksdeutschom na budynku więzienia przy ul. Beskidzkiej, w którym podczas II wojny światowej był ciężki niemiecki obóz „pracy wychowawczej” dla Polaków, a po niej obóz przejściowy dla Niemców i volksdeutschów.

Jesteśmy oburzeni faktem jakiegokolwiek upamiętniania obywateli Rzeszy Niemieckiej, którzy wywołali II wojnę światową, okupowali nasze miasto i wcielali je w organizm Wartegau oraz odpowiadają za męczeństwo Narodu Polskiego. Upamiętnianie historii ich agresji jest traktowaniem niemieckich zbrodni na równi z męczeństwem Polaków ? ich bezbronnymi ofiarami.

Podczas II wojny światowej przy ul. Beskidzkiej Niemcy założyli obóz „pracy wychowawczej” dla Polaków, będący częścią obozu na Radogoszczu, w którym panowały warunki równie ciężkie jak w obozach koncentracyjnych, a Polacy ginęli z rąk niemieckich oprawców, z głodu i chorób, wycieńczeni ciężką pracą. Stawianie ich męczeństwa na równi z losem Niemców i zdrajców Narodu Polskiego jest zakłamywaniem historii i pomniejszaniem ofiary, jaką złożył Naród Polski.

Źądamy od Prezydenta Łodzi rezygnacji z błędnych inicjatyw zacierających różnice pomiędzy ofiarami a oprawcami. Oczekujemy za to upamiętnienia męczeństwa i męstwa Polaków, którzy stracili życie i byli prześladowani przez niemieckich, a później sowieckich okupantów za wierność Ojczyźnie. Taki jest obowiązek samorządu Miasta, które zostało doświadczone okrutnie podczas II wojny światowej i w latach powojennych.

Tę Prawdę należy upamiętniać. To obowiązek wobec przeszłych, obecnych i przyszłych pokoleń.

Jan Waliszewski
prezes Zarządu Powiatowego
Ligi Polskich Rodzin w Łodzi

Za: Aspekt Polski | http://www.aspektpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2313&Itemid=1

Skip to content