Aktualizacja strony została wstrzymana

Co dalej z kościołami i obiektami sakralnymi w Holandii? Państwowa instytucja policzy budynki

Agencja ds. Dziedzictwa Kulturowego (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE), stanowiąca część Ministerstwa Edukacji, Kultury i Nauki Królestwa Holandii, w ramach programu „Przyszłość dziedzictwa religijnego” (Toekomst Religieus Erfgoed) zaczyna akcję liczenia kościołów, klasztorów i synagog na terenie Holandii. Oficjalnie akcja ma na celu inwentaryzację obiektów, gdyż przyszłość większości z nich jest zagrożona.

Według wstępnych szacunków, wskutek spadku liczby wiernych, z kultu religijnego w ciągu najbliższych 10 lat zostanie wyłączonych minimum 1,5 tys., a być może nawet 4,5 tys. z około 5,5 tys. chrześcijańskich i żydowskich obiektów sakralnych w Kraju Tulipanów. Bardzo wiele z nich stanowi cenne dziedzictwo kulturowe i dlatego sprawą zajęła się instytucja rządowa.

Obecnie Agencja ds. Dziedzictwa Kulturowego posiada opartą na systemie GIS i regularnie aktualizowaną bazę zabytkowych obiektów sakralnych, objętych ochroną państwową. Najwięcej z tych obiektów znajduje się w Limburgii i w południowej Geldrii (obszary katolickie), a także w protestanckiej Fryzji i obu Holandiach (północnej i południowej). Nie istnieje natomiast żadna centralna baza danych dotyczących obiektów sakralnych nie chronionych przez państwo, nawet jeśli przejawiają cenną wartość historyczną, materialną czy duchową.

Agencja ds. Dziedzictwa Kulturowego współpracuje z instytucjami religijnymi, właścicielami obiektów sakralnych, samorządami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego. Czyni to m.in. w ramach specjalnie powołanego programu „Przyszłość dziedzictwa religijnego”, którego celem jest szeroko rozumiane ułatwianie współpracy przy ratowaniu kultury Holandii, w tym wymiana informacji i edukacja.

Choć ponad połowa Holendrów uważa się za ateistów, a środowiska lewicowe wspierają islam i jego wyznawców, instytucje rządowe odpowiedzialne za dziedzictwo kulturowe kraju zdają sobie sprawę z wartości obiektów chrześcijańskich i czynią wysiłki, aby sekularyzowane obiekty sakralne nie były wykorzystywane w rażąco sprzeczny sposób z ich pierwotnym przeznaczeniem, a kiedy to możliwe, żeby były przekazywane na cele związane z działalnością kulturalną i społeczną.

Źródła: katholiek.nl / toekomstreligieuserfgoed.nl

dom

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2018-03-04) | http://www.pch24.pl/co-dalej-z-kosciolami-i-obiektami-sakralnymi-w-holandii--panstwowa-instytucja-policzy-budynki,58646,i.html

Skip to content