Polonia walczy z roszczeniami Żydów

Aktualizacja: 2018-02-26 10:43 am

INFO: Amerykańska Polonia z Kalifornii Płd. napisała petycję, w której wzywa Kongres do odrzucenia ustawy nr 1226, dotyczącej mienia utraconego w czasie Holokaustu.

W ustawie chodzi o mienie, “które było ‘bezprawnie zajęte lub przekazane’ w czasie drugiej wojny światowej lub w powojennym okresie rządów komunistycznych”.

“Polska, jako kraj z największym skupiskiem ludności żydowskiej przed II wojną światową, byłaby najbardziej dotknięta niniejszą ustawą. Jeśli prezydent Trump podpisze ustawę H.R.1226, mogłoby to mieć druzgocąco negatywny wpływ na Polskę. “Siostrzana” Ustawa S. 447 została już przegłosowana w amerykańskim Senacie w dn. 12 grudnia 2017 r. Według niektórych szacunków Ustawa H.R.1226 mogłaby kosztować państwo polskie pomiędzy 65 mld a 300 mld USD, ale suma ta mogłaby być nawet większa” – napisano w liście.

Polonia apeluje o podpisy pod petycją i wysyłanie jej do “swoich kongresmenów”.

Źródło: stopacthr1226.org

Opracował: JW

Za: korwin-mikke.pl (26-02-2018)

Tags: , , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=100094 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]