Aktualizacja strony została wstrzymana

Polonia walczy z roszczeniami Żydów

INFO: Amerykańska Polonia z Kalifornii Płd. napisała petycję, w której wzywa Kongres do odrzucenia ustawy nr 1226, dotyczącej mienia utraconego w czasie Holokaustu.

W ustawie chodzi o mienie, „które było 'bezprawnie zajęte lub przekazane’ w czasie drugiej wojny światowej lub w powojennym okresie rządów komunistycznych”.

„Polska, jako kraj z największym skupiskiem ludności żydowskiej przed II wojną światową, byłaby najbardziej dotknięta niniejszą ustawą. Jeśli prezydent Trump podpisze ustawę H.R.1226, mogłoby to mieć druzgocąco negatywny wpływ na Polskę. „Siostrzana” Ustawa S. 447 została już przegłosowana w amerykańskim Senacie w dn. 12 grudnia 2017 r. Według niektórych szacunków Ustawa H.R.1226 mogłaby kosztować państwo polskie pomiędzy 65 mld a 300 mld USD, ale suma ta mogłaby być nawet większa” – napisano w liście.

Polonia apeluje o podpisy pod petycją i wysyłanie jej do „swoich kongresmenów”.

Źródło: stopacthr1226.org

Opracował: JW

Za: korwin-mikke.pl (26-02-2018)

Skip to content