Sukcesy lobbystów żydowskich w dolączeniu do „Planu Paulsona” korzystnych dla siebie ustaw

Dewastująca dla amerykańskiego społeczeństwa i całkowicie nieetyczna decyzja Kongresu USA uchwalającego tzw. Plan Ratunkowy dla zdegenerowanego od samych podstaw współczesnego systemu finansowego, była po części dziełem również tzw. lobbystów żydowskich, do czego szczerze przyznaje się wpływowy miesięcznik żydowski The Forward.

Do 700-miliardowego pakietu oficjalnie wykupującego tzw. toksyczne zadłużenie prywatnych banków – banków i instytucji kierowanych w dużej mierze przez żydowskich „specjalistów fnansowych”, o czym media nie wspominają – środowiska żydowskie przeforsowaly dołączenie wygodnych dla siebie poprawek. „Żydowskie grupy były w stanie dołączyć do końcowej ustawy dwie kluczowe poprawki dotyczące usług socjalnych” – pisze Forward. Okazuje się jednak, że nie dwie a więcej.

„Oficjalnie, żydowscy aktywiści unikają opowiadania się za tą czy inną stroną w „Planie Ratunkowym” (Bailout) jako całości, ale poza główną sceną lobbyści żydowskich filantropijnych organizacji i instytucji usług socjalnych, pracowali z [demokratami i republikanami] aby uzyskać pewność, że niektóre dodatkowe wydatki dołączone do ustawy są po ich myśli.”

Jeden z dołączonych przez lobby żydowskie dodatków do ustawy, dotyczy zmiany przepisów regulujących darowizny z kont emerytalnych dla instytucji charytatywnych. Z zewnątrz, dodatek ten wygląda jakby był korzystny dla społeczeństwa amerykańskiego, jednak pismo Forward przyznaje, że chodzi po prostu o interes dla grup żydowskich: „Przepisy obecnie obowiązujące, które wygasają z końcem tego roku, pomogły ulokować więcej niż 20 milionów dolarów w funduszach federacji żydowskich i postrzegane są jako główny element pozyskiwania funduszy dla tych grup.” Wszystko jasne zatem – lobby żydowskie zadbało o dalsze wygodne dla siebie przepisy, oczywiście kosztem podatnika.

Drugim dodatkiem do Ustawy przeforsowanym przez środowiska żydowskie podczas tumultu na giełdzie, jest ustawa regulująca „prawo do [leczenia] zdrowia psychicznego i uzależnień”, która zmusza ubezpieczalnie do oferowania ubezpieczeń od utraty zdrowia psychicznego i od uzależnień, w takiej samej formie jak określają to polisy ubezpieczające zdrowie fizyczne. Również i ta ustawa wyglądająca z pozoru na korzystną dla całego społeczeństwa amerykańskiego, wiąże się z ogromnymi kosztami budżetowymi i z tego powodu nie została przyjęta w pierwszej wersji Ustawy. Warto dodać, że United Jewish Communities, żydowska organizacja-parasol skupiająca wiele organizacji, „była grupą przewodzącą żydowskie naciski na przyjęcie tej ustawy”.

Trzecim dodatkiem jest „Program d/s pomocy żywnościowej i schronisk”, administrowany przez federalną agencję ratunkową FEMA i z zarządem, w skład którego wchodzi również przedstawiciel United Jewish Communities.

Czwartym dodatkiem jest przedłużenie zapomogi dla osób ubogich ubiegających się o naturalizację. „Do tej pory program ten przewidywał zapomogi przez okres do siedmiu lat, czyli do czasu gdy uchodźcy uzyskają obywatelstwo. Jednak z uwagi na to, że proces naturalizacji przedłużał się, wiele imigrantów traci zapomogi zanim otrzymają obywatelstwo. Nowa ustawa przedłuża ten okres o kolejne dwa lata, przywracając zapomogi dla około 8000 żydowskich imigrantów z b. Związku Radzieckiego.”

W przypadku tej ustawy widać jak na dłoni, że chodzi o bardzo konkretny interes wąskiej grupy żydowskiej. Uwidacznia też, skąd czerpią pieniądze rodziny żydowskie przyjeżdżające z b. ZSSR, a stanowi to nielada zagadkę dla każdego obeznanego z rzeczywistością amerykańską. Nie od rzadkości należy widok trzypokoleniowych rodzin z b. ZSSR, żyjących oficjalnie z zasiłków, pracujących nielegalnie i mieszkających w subwencjonowanych mieszkaniach.

Kolejnym dodatkiem do Ustawy – i nie wiadomo czy ostatnim, bowiem tylko o tych kilku pisze prasa żydowska – jest poprawka do Ustawy osób niepełnosprawnych, która rozszerza dotychczasowe prawo i przekazuje część funduszy przeznaczonych dla departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Homeland Security, organizacjom pozarządowym typu non-profit. „W ostatnich latach, pieniądze pochodzące z tych środków były głównymi funduszami dla żydowskich instytucji w całym kraju.” – przyznaje Forward.

Jak widać z powyższego, dodatki do Ustawy przeforsowane przez lobby żydowskie, miały głównie na celu przyniesienie korzyści środowiskom żydowskim, czemu nie tylko nie zaprzecza, ale niemal z dumą ogłasza żydowski miesięcznik. Nie liczy się zatem koszt, który poniesie całe społeczeństwo amerykańskie, liczy się interes zrobiony w czasie finansowego zemętu przez wąską acz nieprawdopodobnie wpływową grupę żydowską.

Lech Maziakowski
Washington, DC | 9 października 2008 | www.bibula.com


ZOB. RÓWNIEŻ:Skip to content