Aktualizacja strony została wstrzymana

Spór o Eruv na Long Island: Mieszkańcy nie chcą napływu Żydów, gubernator stanu popiera rabinów

David Paterson, gubernator stanu Nowy Jork spotkał się ze społecznością żydowską w synagodze na Long Island, gdzie wyraził swoje poparcie dla prac polegających na demarkacji obszaru żydowskiego, określanego pojęciem Eruv. Gubernator Paterson uznał żądania społeczności żydowskiej do oznaczania Eruv, jako „sprawę praw obywatelskich”. „Mam nadzieję, że przyniesiemy tolerancję, zrozumienie i współczucie dla tych, którzy chcą budować Eruv” – powiedział Paterson.

Eruv jest wyznaczonym przez Talmud pojęciem, polegającym na symbolicznym połączeniu domostw celem uchylenia obowiązujących podczas szabasu zakazów np. noszenia rzeczy poza domem czy podróżowania. Wymyślone przez talmudycznych rabinów sposoby podstępnego omijania zakazów, zebrane w przepisy Eruv („zmieszanie podwórek”, „zmieszanie granic”), polegają na oznaczaniu ulic różnego rodzaju znakami wyznaczającymi w ten sposób nowe granice „domostwa”. W wyniku tego, ortodoksyjny Żyd przestrzegający szabasowych zakazów, może swobodnie poruszać się dźwigając różne rzeczy czy też podróżować w wyznaczonych granicach. W praktyce, na latarniach, słupach, ogrodzeniach wielu ulic amerykańskich zwisają tajemnicze tasiemki, nitki, druciki czy przybite są plastikowe rurki, które dla nieobeznanego z tematem przechodnia stanowią co najwyżej rodzaj estetycznego chaosu, jednak dla ortodoksyjnego Żyda są ważnym znakiem, że cały czas znajduje się na „swoim podwórku”. Jak stwierdzają żydowscy komentatorzy, oznaczenia Eruv „tworzą fizyczne przypomnienie dla ortodoksyjnego Żyda, o konieczności odseparowania się od otaczającego środowiska”.

Warto równiż zaznaczyć, że pomimo tego, iż konstrukcje tego typu instalowane są w miejscach publicznych (np. na należących do lokalnych samorządów lampach ulicznych czy należących do firm telekomunikacyjnych słupach telefonicznych), w sporach na ten temat skutecznie unika się podejmowania wątku o tzw. separacji Państwa i Kościoła, co w oczywisty sposób ma tutaj miejsce.

Spór na Long Island dotyczył sprzeciwu społeczności nieżydowskiej mieszkającej w Westhampton Beach (ok 150 km od Manhattanu), która obawia się napływu ortodoksyjnych Żydów. Jak pisze izraelska agencja JTA: „Niektórzy dostrzegli antysemickie akcenty w sprzeciwie wobec planu [oznaczania obszaru symbolami Eruv], ostrzegając iż Eruv mógłby być magnesem dla napływu ortodoksyjnych Żydów do tego rejonu.”

Sprzeciw społeczności nieżydowskiej spowodował tymczasowe wycofanie się rabina Marc Schneier z projektu oznaczania rejonu, jednak zakulisowe naciski zaowocowały wizytą samego gubernatora i jego jednoznacznym poparciem. „Chcę by ludzie wiedzieli, że w mieście jest nowy szeryf” – powiedział gubernator Paterson ku aplauzie zgromadzonych w synagodze Żydów.

54-letni David Paterson jest pierwszym czarnym gubernatorem stanu Nowy Jork. Przejął on tę funkcję po rezygnacji żydowskiego gubernatora Eliota Spitzera, zamieszanego w aferę korzystania z usług prostytutki. Paterson podczas spotkania 2 sierpnia br. w synagodze, przyznał publicznie, że przeprowadzone przez niego kilka miesięcy testy DNA wykazały „dwa oznaczenia żydowskiego pochodzenia”, choć nie rozwijał tego tematu.

Warto dodać, że i katolicka hierarchia kościelna uczestniczy w ceremonii oznaczania Eruv. Np. w grudniu 2006 roku kardynał Justin Rigali z Archidiecezji w Filadelfii (określany niekiedy jako „ortodoksyjny” hierarcha katolicki…), z radością uczestniczył w ceremonii powieszenia oznaczeń Eruv na bramie seminarium św. Boromeusza, a następnie pozował do fotografii [zdjęcia tutaj] prezentując specjalny „certyfikat wdzięczności” otrzymany od Marka Solomona z miejscowego „Komitetu Eruv„. Kardynał Rigali przemawiając podczas ceremoni, wyraził swoją radość w związku z „międzyreligijną kooperacją”.

Lech Maziakowski
Washington, DC | 08-19-2008 | www.bibula.com

 

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

oraz

oraz

oraz

oraz

oraz

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content